CUMA NAMAZININ FAZİLETİ

06.10.2023
192

Cuma namazı nedir? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazıyla ilgili Resulullahın söylediği hadisler şunlardır;

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Cuma günü cenabet guslü ile gusül yapar, sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim ikinci saatte giderse bir sığır kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim üçüncü saat giderse boynuzlu bir davar kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim dördüncü saat giderse bir tavuk kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim beşinci saatte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevaba nail olur, imam hutbeye çıkınca melekler hazır olur, zikri dinlerler.” (Buhari, Cuma 4, 19, Müslim, Cum’a 10, (850), Muvatta, Cuma 1, (1, 101), Ebu Davud, Taharet 129, (351), Tirmizi, Salat 358, (499), Nesai, Cuma 14, (3, 99), İbnu Mace, İkamet 82), (1092)
 • Bir rivayette şöyle denmiştir: “Cuma günü olunca, mescidin her bir kapısında melekler vardır, ilk gelenleri sırayla yazarlar. İmam minbere oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlemeye giderler.” (Müslim, Cuma 24), (850)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Cuma günü yıkar ve yıkanırsa, kim erkenden mescide gider ve hutbenin başına yetişirse, yürür ve binmezse, imama yakın durur, dinler, malayani söz etmezse ona her bir adım için bir yıllık amelin oruçları ve namazlarıyla sevabı yazılır.” (Ebu Davud, Taharet 129, (345, 346), Tirmizi, Salat 356, (496), Nesai, Cuma 12, 197), İbnu Mace, İkamet 80, (1027), Buhari, Cuma 6)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma namazına üç grup insan katılır: 1) Kişi var, namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi, o konuşmasıdır. 2) Kişi var namaza gelir dua eder. Bu kimse Allah’a duada bulunmuştur, Allah dilerse onun istediğini hemen verir, dilerse vermez. 3) Kişi vardır, namaza gelir sadece dinler ve sükut eder, mü’minlerin arasından yararak geçmez, kimseye eza vermez. Onun bu namazı, daha önce geçen cumaya ve fazladan da üç güne kadar kefarettir. Bu hal Cenab-ı Hakk’ın şu sözüne binaendir: “Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden on misliyle kabul edilir” (En’am 160). (Ebu Davud, Salat 235), (1113)
 • Kufe’de hutbe verirken minberden şöyle seslenmiştir: “Cuma günü olunca şeytan çarşı ve pazara erkenden bayraklarıyla gider, insanlara binbir engel çıkararak mani olmaya, onları cumadan (hiç olsun) geciktirmeye çalışır. Melekler de erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri birinci saatte gelenler, ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hal imam hutbeye çıkıncaya kadar devam eder. Kişi mescidde, imamı görüp, dinleyebileceği bir yere oturup can kulağıyla dinledi ve konuşmadı mı, kendisine iki kat sevap vardır. Kişi uzakta kalır ve imamı dinleyemeyeceği bir yere oturur, sessiz durur ve konuşmazsa bir hisse sevap alır. Eğer, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur fakat boş konuşma yapar, sessiz kalmazsa, ona iki hisse vebal yazılır. Eğer, dinleme ve görme imkanı olmayan bir yere oturur ve boş konuşur ve sessiz kalmazsa, ona bir hisse vebal vardır. Kim de yanındaki arkadaşına Cuma günü “sus” derse “boş konuşmuş” olur. Kim de boş konuşur ise, o cumadaki sevaptan nasipsiz kalır.” Hazreti Ali konuşmasının sonunda şunu söyledi: “Ben bunu Resulullah (sav)’dan işittim.” (Ebu Davud, Salat 209), (1061)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma namazı, dört kişi hariç geri kalan her müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vacip bir hakk’dır. Cumadan istisna edilen bu dört kişi şunlardır: Köle, kadın, çocuk ve hasta.” (Ebu Davud, Salat 215), (1067)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanı her işitene Cuma farzdır.” (Ebu Davud, Salat 212), (1056)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her ihtilam olan erkeğe cumaya gitmek vaciptir. Cumaya her gidene de gusül vaciptir.” (Ebu Davud, Taharet 129, (342), Nesâî, Cuma 2), (3,89)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma, geceleyin ailesine dönebilen herkese farzdır.” (Tirmizi, Salat 360), (502)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma namazından veya başkasından bir rek’ate yetişenin namazı tamam olmuştur.” (Nesai, Mevakit 30), (1, 274,275)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma namazından bir rek’ate yetişen, Cuma namazına yetişmiştir.” (Nesai, Cuma 41), (3,112,113)
 • Kuba ahalisinden bir adam -Resulullah (sav)’la sohbet etme şerefine ermiş bulunan- babasından naklen demiştir ki: “Resulullah bize Kuba’dan gelerek Medine’de Cuma namazına katılmamızı emretti.” (Tirmizi, Salat 360), (501)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim önemsemeyerek üç cumayı terk edecek olursa, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebu Davud,Salat 210, (1052), Tirmizi, Salat 359, (500), Nesai, Cuma 2), (3,88)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma namazını özürsüz olarak kim terk edecek olursa bir dinar para tasadduk etsin, bu kadar bulamazsa, yarım dinar tasadduk etsin.” (Ebu Davud, Salat 211, (1053-1054), Nesai, Keffaret 3, (3,89), İbnu Mace, İkamet 93), (1128)
 • Ebu’l-Melih, ismi Umayr İbnu Amir el-Hüzeli Radıyallahu Anh olan babasından naklen anlattığına göre, babası Hudeybiye seferi sırasında bir Cuma günü, Resulullah (sav) ile birlikte bulunmuştur. O gün, ayakkabılarının altını ıslatmayacak kadar yağmur yağmış, bunun üzerine Efendimiz, herkesin yerlerinde namaz kılmalarını emir buyurmuştur.” (Ebu Davud, Salat 213, (1058, 1059), Nesai, İmamet 51), (2, 111)
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.