Sahabe Hayatları

Bu kategoride bizlere örnek olan Allah Resulünün Ashabı bulunmaktadır.

Füreyra binti Malik; Füreyra binti Malik’in Hayatı Füreyra binti Malik, Medine’li olup Hazrec kabilesindendir. Babası Mâlik ibni Sinan, annesi Enîse...
11.04.2024
12
Ebu Seleme‘nin Hayatı Ebu Seleme, Mekke’de doğup büyüyen, Mahzumoğulları kabilesine mensup, şecaat ve cesaret sahibi bir gençtir. Asıl adı Abdullah...
27.02.2024
90
Amr bin Abese; Amr bin Abese Hayatı Amr bin Abese (r.a.), Süleym oğulları kabilesinin Becîle boyuna mensuptur. Ebû Zer Gıfarî...
16.02.2024
93
Berire‘nin Hayatı Berire, Mekke’de cahiliye döneminde, Ebu Leheb’in oğlu Utbe’nin câriyesi idi. İslâm nurunun gönülleri aydınlattığı ilk yıllarda  Allah’a ve Rasûlüne...
09.02.2024
89
Abdullah bin Üneys‘in Hayatı Abdullah bin Üneys, Efendimizin (sav) verdiği bir vazifeyi, bir işi, canı pahasına da olsa hiç tereddüt...
07.02.2024
90
Üsame bin Zeydin Hayatı Üsame bin zeyd, Hicretten sekiz sene önce Mekke de dünyaya gelmiştir. Babası Zeyd bin Harise, annesi...
25.01.2024
127
 Nuaym bin Mesut‘un Hayatı Nuaym bin mesut, Hendek Savaşının yaşandığı sırada İslâm ile şereflenip müslüman olmuştur. Gatafan kabilesine mensuptur. Müslüman...
04.01.2024
146
Ebu katade; Ebu Katade‘nin Hayatı Ebu Katade, asıl ismi Haris, künyesi Ebu Katade’dir. Hazrec kabilesinin Seleme koluna mensuptur. Babası Rebi...
01.01.2024
90
Aişe Binti Sadın Hayatı Aişe binti Sad (r.a) sevgi dolu bir gönüle sahipti. Edep ve nezaketliydi. Sevgili Peygamberimizin aileleri olan...
27.12.2023
130
Sad bin Muazın Hayatı Sad bin Muaz Medine’de 590 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Hazrec kabilesinden Ümmü Sad Kebşe Binti Rafı...
21.12.2023
119
Ebu Derda‘nın Hayatı Ebu Derda, Künyesiyle meşhur olup adının Âmir, lakabının Uveymir, babasının adının Zeyd veya Âmir, dedesinin adının ise...
16.12.2023
172
Abdullah bin Revaha‘nın (r.a) Hayatı Abdullah bin Revaha (r.a) “Şair-i Resûlullah” unvanı ile meşhurdu. Hazrec kabilesinden olan Abdullah bin Revaha...
10.12.2023
176
Süleyman bin Surad’ın Hayatı Süleyman bin Surad, Huzaa kabilesine mensuptur. Yemen’den sonra ikinci vatanı olan  Merrüz-zahrân da dünyaya gelmiştir. Önceki...
08.12.2023
156
Amir bin Fuheyre‘nin Hayatı Amir bin Fuheyre, Ezd kabilesine mensuptur. Yeni dinin geldiğini, İslam güneşinin gönülleri aydınlattığını duydu. Resûlullah (s.a.)...
05.12.2023
159
Ebu Hureyre‘nin Hayatı Ebu hureyre, Yemen’de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olup ne zaman doğduğu belli değildir. Câhiliye devrindeki...
27.11.2023
180
Abdullah bin Ümmü Mektum‘un Hayatı Abdullah bin Ümmü Mektum, Mekkeli ‘dir. Hatice validemizin dayı oğludur. Annesi Atike babası Kays ‘tır....
17.11.2023
228
Utbe bin Gazvan’ın Hayatı Utbe bin gazvan, ilk Müslümanlardan olan Utbe bin Gazvan cesareti meşhurdu ve ok atma da çok...
10.11.2023
119
Selman-ı Farisi’nin Hayatı Selman-ı Farisi, İran asıllıdır ve İsfahan’ın Cayy kasabasında dünyaya gelmiştir. Allah yolunda fedakarlıklar gösterdi. Efendimize (sav) ayrı...
31.10.2023
231
Numan bin Beşir ‘in Hayatı Numan bin beşir, Hicretten on dört ay önce dünyaya gelmiştir. Hazrec kabilesine mensup olup Medinelidir....
27.10.2023
278
Ebu Dahdah‘ın Hayatı Ebu Dahdah, ensar‘ın hatibi olarak tanınır. Kudaa kabilesinin Beli koluna mensuptur. Asıl adı Sabit İbni Ed Dahdaha’dır....
22.10.2023
423
Muhammed bin Mesleme ‘nin Hayatı Muhammed bin mesleme, Hicretten otuz beş sene önce Yesrib ‘de dünyaya gelmiştir. Annesi Huleyde Hazrec...
19.10.2023
308
Ebu Süfyan ‘ın Hayatı Ebu Süfyan, Hicretten elli yedi sene önce Mekke de dünyaya gelmiştir. Ebu Süfyan, Müslümanlara fiili olarak...
14.10.2023
298
Abdullah bin Ebubekir’in Hayatı Abdullah bin Ebubekir Mekke’de dünyaya geldi. Babası Hz. Ebubekir (r.a) annesi Kaatile Binti Abduluzza dır. Babası...
26.09.2023
304
Abdullah bin Abbas ın Hayatı İbn Abbas diye meşhur olan Abdullah bin Abbas Hicretten üç sene önce Mekke de dünyaya...
21.09.2023
311
Halid bin Velid‘in Hayatı Halid bin velid, hicretten 35-39 sene önce kadar 538-587 senelerinde Mekke ‘de dünyaya gelmiştir. Soyu Efendimizin...
15.09.2023
375
Ebu Said El Hudri‘nin Hayatı Ebu Said El Hudri, Medine’nin Hazrec kabilesindendir. Asıl adı Sa’d bin Mâlik tir. Annesi Üneyse...
14.09.2023
286
İkrime bin Ebu Cehil’in Hayatı İkrime bin Ebu Cehil Kureyş’ in sayılı kahramanlarından biriydi. İyi dövüşürdü. Aynı zamanda iyi bir...
10.09.2023
276
Ala bin Hadramî ‘nin Hayatı Ala bin Hadrami Mekke de dünyaya gelmiştir. Okuma yazma bildiğinden Efendimizin (sav) katipliğini yapmıştır. Efendimiz...
06.09.2023
247
Muhammed bin Ebubekir‘in Hayatı Muhammed bin Ebubekir, Veda Haccı ‘nın olduğu vakitte Zülhufeyfe veya Beyda mevkiinde dünyaya gelmiştir. Babası Hz....
03.09.2023
248
Habbab Bin Eret‘in Hayatı Habbab bin Eret, Künyesi Ebû Yahya ve Ebu Muhammed olarak bilinir. Temim kabilesine mensuptur. Müslümanların altıncısı...
28.08.2023
437