Sahabe Hayatları

Bu kategoride bizlere örnek olan Allah Resulünün Ashabı bulunmaktadır.

Şifa binti Abdullah Şifa binti Abdullah ‘ın Hayatı Şifâ binti Abdullah (r.a) Mekke’de hicretten önce İslâm’la şereflenen bir hanım sahâbî!.....
03.06.2024
35
HAVVA BİNTİ ZEYD’İN HAYATI Havva binti Zeyd putperest kocasından gördüğü ezâ ve cefâlara rağmen Rasûlullah (sav) Efendimizin yolundan ayrılmayan bir...
19.05.2024
43
Esma binti amr; Esma binti Amr‘ın Hayatı Esma binti Amr, İkinci Akabe biatına katılan Medine’li iki hanımdan biri. O, Mus’ab...
10.05.2024
75
Selma binti Umeys‘in Hayatı Selma binti Umeys, Şehitler efendisi Hazreti Hamza ‘nın hanımı. Efendimizin baldızı. Meymûne (r.a) annemizin kız kardeşi....
30.04.2024
86
Füreyra binti Malik; Füreyra binti Malik’in Hayatı Füreyra binti Malik, Medine’li olup Hazrec kabilesindendir. Babası Mâlik ibni Sinan, annesi Enîse...
11.04.2024
72
Ebu Seleme‘nin Hayatı Ebu Seleme, Mekke’de doğup büyüyen, Mahzumoğulları kabilesine mensup, şecaat ve cesaret sahibi bir gençtir. Asıl adı Abdullah...
27.02.2024
181
Amr bin Abese; Amr bin Abese Hayatı Amr bin Abese (r.a.), Süleym oğulları kabilesinin Becîle boyuna mensuptur. Ebû Zer Gıfarî...
16.02.2024
132
Berire‘nin Hayatı Berire, Mekke’de cahiliye döneminde, Ebu Leheb’in oğlu Utbe’nin câriyesi idi. İslâm nurunun gönülleri aydınlattığı ilk yıllarda  Allah’a ve Rasûlüne...
09.02.2024
133
Abdullah bin Üneys‘in Hayatı Abdullah bin Üneys, Efendimizin (sav) verdiği bir vazifeyi, bir işi, canı pahasına da olsa hiç tereddüt...
07.02.2024
120
Üsame bin Zeydin Hayatı Üsame bin zeyd, Hicretten sekiz sene önce Mekke de dünyaya gelmiştir. Babası Zeyd bin Harise, annesi...
25.01.2024
195
 Nuaym bin Mesut‘un Hayatı Nuaym bin mesut, Hendek Savaşının yaşandığı sırada İslâm ile şereflenip müslüman olmuştur. Gatafan kabilesine mensuptur. Müslüman...
04.01.2024
185
Ebu katade; Ebu Katade‘nin Hayatı Ebu Katade, asıl ismi Haris, künyesi Ebu Katade’dir. Hazrec kabilesinin Seleme koluna mensuptur. Babası Rebi...
01.01.2024
120
Aişe Binti Sadın Hayatı Aişe binti Sad (r.a) sevgi dolu bir gönüle sahipti. Edep ve nezaketliydi. Sevgili Peygamberimizin aileleri olan...
27.12.2023
159
Sad bin Muazın Hayatı Sad bin Muaz Medine’de 590 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Hazrec kabilesinden Ümmü Sad Kebşe Binti Rafı...
21.12.2023
160
Ebu Derda‘nın Hayatı Ebu Derda, Künyesiyle meşhur olup adının Âmir, lakabının Uveymir, babasının adının Zeyd veya Âmir, dedesinin adının ise...
16.12.2023
203
Abdullah bin Revaha‘nın (r.a) Hayatı Abdullah bin Revaha (r.a) “Şair-i Resûlullah” unvanı ile meşhurdu. Hazrec kabilesinden olan Abdullah bin Revaha...
10.12.2023
229
Süleyman bin Surad’ın Hayatı Süleyman bin Surad, Huzaa kabilesine mensuptur. Yemen’den sonra ikinci vatanı olan  Merrüz-zahrân da dünyaya gelmiştir. Önceki...
08.12.2023
185
Amir bin Fuheyre‘nin Hayatı Amir bin Fuheyre, Ezd kabilesine mensuptur. Yeni dinin geldiğini, İslam güneşinin gönülleri aydınlattığını duydu. Resûlullah (s.a.)...
05.12.2023
196
Ebu Hureyre‘nin Hayatı Ebu hureyre, Yemen’de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olup ne zaman doğduğu belli değildir. Câhiliye devrindeki...
27.11.2023
233
Abdullah bin Ümmü Mektum‘un Hayatı Abdullah bin Ümmü Mektum, Mekkeli ‘dir. Hatice validemizin dayı oğludur. Annesi Atike babası Kays ‘tır....
17.11.2023
271
Utbe bin Gazvan’ın Hayatı Utbe bin gazvan, ilk Müslümanlardan olan Utbe bin Gazvan cesareti meşhurdu ve ok atma da çok...
10.11.2023
136
Selman-ı Farisi’nin Hayatı Selman-ı Farisi, İran asıllıdır ve İsfahan’ın Cayy kasabasında dünyaya gelmiştir. Allah yolunda fedakarlıklar gösterdi. Efendimize (sav) ayrı...
31.10.2023
280
Numan bin Beşir ‘in Hayatı Numan bin beşir, Hicretten on dört ay önce dünyaya gelmiştir. Hazrec kabilesine mensup olup Medinelidir....
27.10.2023
335
Ebu Dahdah‘ın Hayatı Ebu Dahdah, ensar‘ın hatibi olarak tanınır. Kudaa kabilesinin Beli koluna mensuptur. Asıl adı Sabit İbni Ed Dahdaha’dır....
22.10.2023
623
Muhammed bin Mesleme ‘nin Hayatı Muhammed bin mesleme, Hicretten otuz beş sene önce Yesrib ‘de dünyaya gelmiştir. Annesi Huleyde Hazrec...
19.10.2023
341
Ebu Süfyan ‘ın Hayatı Ebu Süfyan, Hicretten elli yedi sene önce Mekke de dünyaya gelmiştir. Ebu Süfyan, Müslümanlara fiili olarak...
14.10.2023
337
Abdullah bin Ebubekir’in Hayatı Abdullah bin Ebubekir Mekke’de dünyaya geldi. Babası Hz. Ebubekir (r.a) annesi Kaatile Binti Abduluzza dır. Babası...
26.09.2023
339
Abdullah bin Abbas ın Hayatı İbn Abbas diye meşhur olan Abdullah bin Abbas Hicretten üç sene önce Mekke de dünyaya...
21.09.2023
362
Halid bin Velid‘in Hayatı Halid bin velid, hicretten 35-39 sene önce kadar 538-587 senelerinde Mekke ‘de dünyaya gelmiştir. Soyu Efendimizin...
15.09.2023
410
Ebu Said El Hudri‘nin Hayatı Ebu Said El Hudri, Medine’nin Hazrec kabilesindendir. Asıl adı Sa’d bin Mâlik tir. Annesi Üneyse...
14.09.2023
340