Sure Özellikleri

Bu kategoride yüce Allah’ın kelamı olan kuranı kerimde bulunan surelerin özellikleri bulunmaktadır.

Nas kelimesi "insanlar" demektir. Medine döneminde nazil olmuştur. Surede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Kuran-ı Kerimin 114. suresidir.  Sure 6 ayettir.
02.03.2023
897
Felak kelimesi "sabah aydınlığı" demektir. Medine döneminde nazil olmuştur. Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Kuran-ı Kerimin 113. suresidir.  Sure 5 ayettir.
02.03.2023
431
İhlas kelimesi "samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede Allah Teala'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip...
02.03.2023
411
Tebbet kelimesi "kurusun, kahrolsun" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede Hz. Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve...
01.03.2023
676
Nasr kelimesi "yardım" demektir. Medine döneminde nazil olmuştur. Surede Allah'ın Hz. Peygamber'e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup...
01.03.2023
770
Kafirun kelimesi "inkarcılar" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede Hz. Peygamber'in inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmekte ve...
28.02.2023
852
Kevser kelimesi "çok hayır, bereket" demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede Hz. Peygamber'e dünya...
28.02.2023
278
Maun kelimesi "yardım ve zekat" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede, biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör, diğeri amellerini...
27.02.2023
396
Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede Kureyş'e Cahiliye döneminde sağlanan ticari kolaylıklardan, güvenlik, zenginlik vb. imkanlardan...
27.02.2023
174
Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede fil ordusu...
26.02.2023
491
Hümeze kelimesi "insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme...
26.02.2023
214
Asr kelimesi "çağ, ikindi vakti, uzun zaman" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede insanı ebedi hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir. Kuran-ı Kerimin 103. suresidir.  Sure 3...
25.02.2023
155
Tekasür kelime olarak "mal, mülk ve çoluk çoçuğun çokluğuyla övünmek demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede insanların, hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından,...
25.02.2023
173
Karia kelimesi "vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey" demektir. Burada kıyamet gününü ifade etmektedir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede bazı kıyamet...
24.02.2023
428
Adiyat kelimesi "hızlı koşan atlar demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu...
23.02.2023
357
Zilzal kelimesi "sarsıntı, deprem" demektir. Medine döneminde nazil olmuştur. Surede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntılı...
22.02.2023
501
Beyyine kelimesi "apaçık delil" demektir. Medine döneminde nazil olmuştur. Surede Hz. Muhammed aleyhisselamın peygamberliği karşısında Ehli kitap ve müşriklerin inkarcı tutumları...
21.02.2023
187
Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu ismi almıştır. Kadir kelimesi "azamet ve şeref" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Kuran'ın Kadir gecesinde indirildiği...
20.02.2023
495
Sure, adını ikinci ayette geçen "alak" kelimesinden almıştır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede okumanın önemi vurgulanmakta, insanın neden yaratıldığına dikkat çekilmekte, kendini...
19.02.2023
285
Tin kelimesi "İncir" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlakın bu...
18.02.2023
766
İnşirah kelimesi "açmak, genişlemek" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e manevi lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir...
17.02.2023
850
Duha kelimesi "kuşluk vakti" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber'e, yüce...
16.02.2023
931
Leyl kelimesi "gece" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahseder; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik...
15.02.2023
545
Şems kelimesi "güneş" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem...
14.02.2023
435
Beled kelimesi "şehir, belde" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne...
13.02.2023
168
Fecr kelimesi "tan yerinin ağarması vakti" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede Peygamberlere karşı çıkan ve ilahi mesajı reddeden bazı eski toplulukların...
12.02.2023
572
Gaşiye kelimesi "kaplayıp bürüyen" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede cehennemliklerle cennetliklerin ahiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah'ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ...
11.02.2023
354
Sure ismini birinci ayette yer alan ve Allah'ı niteleyen "el- A'la" kelimesinden almıştır. A'la kelime olarak "en yüce" demektir. Mekke döneminde...
10.02.2023
536
Tarık kelimesi "şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi,...
09.02.2023
281
Büruc kelimesi "burçlar" demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Sürenin ana konusu kendilerine "ashabül-uhdud (hendekler topluluğu)" denilen inkarcıların, inançlı insanlara inançları sebebiyle yaptıkları...
08.02.2023
379