Esmaü’l Hüsna

Bu kategoride yüce Allah’ın 99 ismi bulunmaktadır.

Es-Sabûr Ceza vermede acele etmeyen, çok sabırlı olan manalarına gelir.
21.04.2023
169
Er-Reşîd Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran, doğru yolu gösteren manalarına gelir
20.04.2023
136
El-Vâris Her şeyin asıl sahibi olan, varlığının sonu olmayan, servetlerin gerçek sahibi manalarına gelir. 
20.04.2023
128
El-Bâkî Varlığının sonu olmayan, ebedi olan manasına gelir.
19.04.2023
132
El-Bedî Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, varlıkları, eşi, benzeri ve örneği olmaksızın, sanatkârane bir şekilde yaratan manalarına gelir
19.04.2023
130
 El-Hâdî hidayeti yaratan, istediği kulunu muradına erdiren, hayırlı yollara muvaffak kılan manalarına gelir.
18.04.2023
119
En-Nûr Alemleri nurlandıran, ışık veren, nur kaynağı, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran manalarına gelir.
18.04.2023
133
En-Nâfi Fayda veren şeyleri yaratan, dilediği kuluna hayırlı ve faydalı olanı veren manalarına gelir.
17.04.2023
162
Ed-Dârr Elem ve zarar verici şeyleri yaratan, hüsrana uğratan manalarına gelir.
17.04.2023
138
El-Mâni Dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen, kötü şeylere engel olan manalarına gelir.
16.04.2023
150
El-Mugnî İstediğini zengin eden manasına gelrir.
16.04.2023
151
El-Ganiyy Her türlü zenginlik sahibi, çok zengin olan, hiç bir şeye muhtaç olmayan manlarına gelir.
15.04.2023
145
El-Câmi Mahşerde bir araya toplayan, istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan manalarına gelir.
15.04.2023
146
El-Muksit Her işi birbirine uygun yapan, adalet sahibi, bütün işlerini denk ve yerli yerinde yapan manalarına gelir.
14.04.2023
146
Zül-Celâli vel ikrâm Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi, her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan manalarına gelir.
14.04.2023
155
Mâlik-ül Mülk Mülkün, her varlığın sahibi, bütün varlık âleminin tek hâkimi, tüm varlıkların sahibi olan manalarına gelir.
13.04.2023
146
 Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen, çok şefkatli ve merhametli manalarına gelir.
13.04.2023
136
El-Afüvv Affı çok olan, hiç bir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden manalarına gelir.
12.04.2023
153
El-Müntekim Zalimleri, suçluları, adâleti ile hak ettikleri cezayı veren manasına gelir.
12.04.2023
162
 Et-Tevvâb Günahları bağışlayan, tövbe eden kullarının tövbelerini kabul eden ve tövbede muvaffak kılan, tövbeleri kabul eden manalarına gelir.
11.04.2023
172
El-Berr İyilik ve ihsanı bol, vadini yerine getiren, kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan manalarına gelir.
11.04.2023
162
El-Müteâlî Son derece yüce olan, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan, aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl...
10.04.2023
127
El-Vâlî Kainatı idare eden, kainatın tek hakimi, yöneticisi, sahip olan manalarına gelir.
10.04.2023
138
El-Bâtın Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan, mahiyeti gizli olan manalarına gelir.
09.04.2023
151
El-Zâhir Varlığı açık, açıkca bilinen, âşikâr olan manalarına gelir.
09.04.2023
123
 El-Âhir Ebedi olan, varlığının sonu olmayan manalarına gelir.
08.04.2023
137
El-Evvel Varlığının başlangıcı olmayan, ilk olan manalarına gelir.
08.04.2023
150
El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan manasına gelir.
07.04.2023
131
El-Mukaddim Dilediğini, öne alan, yükselten manalarına gelir.
07.04.2023
155
 El-Muktedir Dilediği gibi tasarruf eden, tam bir kudret sahibi, her şeye gücü yeten manalarına gelir.
06.04.2023
141