SÜLEYMAN BİN SURAD

  • Muhabbet dolu yüreğe sahipti.
  • Kavmi arasında sevilir sayılır kendisine hürmet gösterilirdi.
  • Saygın kişiliğe sahipti.

Süleyman bin Surad’ın Hayatı

Süleyman bin Surad, Huzaa kabilesine mensuptur. Yemen’den sonra ikinci vatanı olan  Merrüz-zahrân da dünyaya gelmiştir. Önceki adı Yesârdı. Müslüman olduktan sonra Süleyman adını kendisine Efendimiz (sav) vermiştir. Kaynaklarda Süleyman hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Muhabbet dolu yüreğe sahipti. Saygın kişiliği vardı. Kavmi arasında sevilir sayılırdı. Kendisine hürmet gösterilirdi. On kadar hadis rivayet etmiştir. Emevilerle yapılan Aynü’l -verde savaşında şehit olmuştur. Vefat ettiğinde yaşı 93 idi.

Süleyman bin Surad Kimdir?

Huzaa kabilesine mensup olan Süleyman bin Surad Yemen den sonra ikinci vatanı Merrüz­zahrân’da doğmuştur. Süleyman bin Surad ‘ın İslamiyeti seçmeden önceki adı Yesârdı. Süleyman adını İslamiyet’i seçip Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz (sav) kendisine vermiştir. Süleyman bin Surad‘ın hayatı hakkında bilgi kaynaklarda pek fazla yer almamaktadır. Rivayetlere göre kendisi Medine’ye hicret edenler arasında bulunmuş ve hadis rivayet etmiştir.

Süleyman bin Surad Nasıl Bir Kişiliğe Sahiptir?

Hem yiğit hem muhabbet ve merhamet dolu yüreğe sahipti. Kavmi arasında sevilir sayılır ve kendisine hürmet gösterilirdi. Saygın bir kişiliğe sahipti. Kufe şehri kurulduktan sonra oraya yerleşenlerin ilk kişilerden olmuştu Süleyman bin Surad. Sıffın Savaşı’nda Hz. Ali bin yanında yer aldı. Çekmek Vakasına katılmamış ve bu nedenle Hz. Ali nin sitemine maruz kalmıştı. Sahabeler arasında yaşanan talihsiz olaylara çok üzülürdü ve hep rahatsızlık duyardı. Üzüntüsünü şu sözlerle ifade ederdi:  “Keşke yirmi sene önce ölseydim de bunları görmeseydim” dedi. Zaman zaman da göz yaşlarını tutamadı. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 546/37835)

Hz. Ali vefat ettikten sonra Süleyman bin Surad Hz. Hasan a biat edenlerden olmuştu.

Süleyman bin Surad’ın Rivayet Ettiği Hadisler

On kadar hadis rivayet etmiştir.  

Riyazüssalihin de şöyle geçer:  Süleyman bin Surad anlatır:

“Bir gün Nebî (sav) ‘nin yanında oturuyordum. İki kişi birbirine hakaret ettiler. Bunlardan birinin yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Boyun damarları şişti ve dışarı fırladı.

Bunu gören Resûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ben bir söz biliyorum, eğer bu kişi onu söylerse, üzerindeki bu kızgınlık hâli geçer.” Eğer o: “İlâhî rahmetten kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.” Derse, üzerindeki bu hâl kaybolur. Oradakiler Allah Resulünün bu tavsiyesini ona ilettiler.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 11, Edeb 44, 76; Müslim, Birr 109; Ebû Dâvûd, Edeb 3)

Başka bir hadiste ise: Hendek günü müşrikler dağılıp kaçarken Resulullah tan işittim. Şöyle buyurdu: “Bundan böyle biz müşriklere hücum edeceğiz, onlar bize değil!… Sıra bizde..” (Buhârî, Meğazî 29) buyurdu.

Hendek Gazvesi Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktaydı: “Ey iman edenler! Allah ’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, Biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.” (Ahzâb, 9)

“Allah, o inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfke ve kinleri ile geri çevirdi. Savaşta Allah ‘ın yardımı müminlere kâfi geldi. Allah güçlüdür, mutlak galiptir.” (Ahzâb, 25) buyrulmaktaydı.

Bir başka hadiste şöyle buyrulur:

Süleyman İbnu Surad (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) bize geldi ve bir yiyecek ikramına gücümüz yetmeksizin -veya bir yiyeceğe gücü yetmeksizin- üç gece kaldık.” (İbnu Mace Sünen (4149) – Hds 7264)

Süleyman bin Surad ‘ın Vefatı

Süleyman bin Surad Ubeydullah komutasında Emevilerle yapılan Aynü’l-verde savaşında şehit olmuştur. Vefat ettiğinde yaşı 93 idi.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.