YATSI NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

30.08.2023
272

Yatsı namazı nasıl kılınır? ne zaman kılınmalıdır? Yatsı namazı hakkında Resulullahın söylemiş olduğu hadisi şerifler şunlardır;

  • Resulullah (sav) yatsı namazında Veşşemsi, Duha ve benzeri süreleri okurdu. (Tirmizi, Salat 231, (309), Nesai, İftitah 71, (2, 173))
  • Resulullah (sav) bir yolculuk sırasında yatsıyı kılmıştı. İki rekatın birinde Vettini ve’z-Zeytuni’yi okudu. Sahiheyn’de şu ziyade yer alır: “Sesçe ve kıraatçe O’ndan daha güzel kimseye rastlamadım.” (Buhari, Ezan 100, 102, Tefsir, Vettin 1, Tevhid 52, Müslim, Salat 175, (464), Muvatta, Salat 27, (1, 79-80), Ebu Davud, Salat 275, (1221), Tirmizi, Salat 231, (310), Nesai, İftitah 72, (2,173))
  • İbnu Ömer (r.a) tek başına namaz kılınca dört rekatın her birinde Fatiha’yı ve Kur’an’dan bir sureyi okurdu. Bazen da farz namazın bir rekatınde iki ve üç sure birden okurdu. Akşam namazının iki rek’atinde aynı şekilde Fatiha ve birer sure okurdu. (Muvatta, Salat 26, (1, 79))
  • Mufassal surelerden -uzunu olsun, kısası olsun- hiçbiri yoktur ki, ben onu Resulullah’ın namaz kıldırırken okuduğunu işitmemiş olayım. (Ebu Davud, Salat 133, (814))
  • Resulullah (sav) askeri bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zat arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde kıraatini kulhüvallahu ahad ile tamamlıyordu. Döndükleri zaman durumu Hazreti Peygamber’e söylediler. Resulullah (sav): “Sorun ona niçin öyle yapıyormuş?” buyurdu. Dediği gibi kendisine sorulmuştu. “Çünkü O, Rahman sıfatıdır, ben onu okumayı seviyorum!” diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah (sav) : “Ona bildirin, Allah onu seviyor!” müjdesini verdi. (Buhari, Ezan 106, Tevhid 1, Müslim, Salat 263, (813), Nesai, İftitah, 69, (2, 171))
  • Bir adam İbnu Mes’ud’a gelerek: “Ben bir rekâtta mufassal sürelerin tamamını okudum” dedi. İbnu Mes’ud Radıyallahu Anh da: “Şiir mırıldar gibi mırıldar, meyve döküştürür gibi döküştürür müsün? Olmaz öyle şey! Resulullah (sav) tek rek’atte birbirine denk iki sure okurdu. Bir rek’atte, İkterebet ve el-Hakka surelerini, bir rekâtta Vettür ve Vezzariyat surelerini, bir rekâtta Ve iza vaka’at ve Nun surelerini, bir rekâtta Seele sailun ve ven-Nazi’at surelerini, bir rekâtta Veylun li’l-Mutaffifin ve Abese surelerini, bir rekâtta el-Müddessir ve, el-Müzzemmil surelerini, bir rekâtta Hel Eta ve La Uksimu biyevmi’l-Kıyame surelerini, bir rekâtta Amme yetesaelun ve Ve’l-Mürselat surelerini, bir rekâtta de ed-Duhan ve İza’ş-Şemsü Küvvirat surelerini okurdu.” Bu rivayet, metin olarak Ebu Davud’un rivayetidir. Ebu Davud: “Bu İbnu Mes’ud’un telifidir” demiştir. Bunu Alkame ve Esved’den kaydeder. Diğerleri, süreleri zikretmezler. (Buhari, Ezan 106, Fedailu’l-Kur’an 6, 28, Müslim, Müsafirin 275, (822), Ebu Davud, Salat 326, (1396), Nesai, İftitah 75, (2,175,176), Tirmizi, Salat 422, (602))
  • Resulullah (sav) gece namazına kalktı ve sabah vakti girinceye kadar namaza devam etti. Namazda tek ayet okudu. O da şu mealdeki ayettir: “Onlara azap edersen, doğrusu onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan, güçlü olan, hakim olan şüphesiz ancak sensin” (Maide/ 118). (Nesai, İftitah 79, (2, 177))
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.