CENAZE NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

12.08.2023
292

Cenaze Namazı nasıl kılınır? ne zaman kılınmalıdır? Cenaze namazı hakkında Resulullahın söylemiş olduğu hadisi şerifler şunlardır;

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevap vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevap vardır. Bir kıratın miktarı Uhud dağı kadardır.” (Buhari, Cenaiz 69, Müslim, Cenaiz 57, (946), Ebu Davud, Cenaiz 45, (3168), Nesâî, Cenaiz 54, 59, (4, 54-55, 76, 77), Tirmizî, Cenaiz 49, (1040), İbnu Mace, Cenaiz 34, (1539)
 • Resulullah (sav), Necaşi rahimehullah ’ın vefatını, ölümünün aynı gününde haber verdi. Ashabıyla musallaya gitti, orada saf bağlatıp dört tekbir getirerek namaz kıldırdı. (Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu’l-Ensar 38, Müslim, Cenaiz 62, 63, (951), Muvatta, Cenaiz 14, (1, 226, 227), Ebu Davud, Cenaiz 62, (3204), Tirmizi, Cenaiz 37, (1022), Nesâî, Cenaiz 76, (4, 72)
 • Sahihayn ve Nesâî ’de gelen bir diğer rivayette şöyle denir: “Resulullah (sav) Necaşi’ nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve: “Kardeşiniz için (Allah’tan) mağfiret talep edin” dedi ve başka bir şey söylemedi.” (Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu’l-Ensar 38, Müslim, Cenaiz 62, 63, (951), Nesâî, Cenaiz 76, (4, 72)
 • Zeyd İbnu Ebi Erkam cenazelerimiz üzerine dört tekbir getirirdi. Bir ara bir cenaze üzerine de beş tekbir getirmişti. Sebebini kendisinden sordum, dedi ki: “Resulullah o tekbirleri getirirdi.” (Müslim, Cenaiz 72, (957), Ebu Davud, Cenaiz 58, (3197), Tirmizi, Cenaiz 37, (1023), Nesâî, Cenaiz 76, (4, 72)
 • Hazreti Enes İbnu Malik (r.a) cenaze namazı kıldı. Yanılıp üç sefer tekbir getirdi ve selam verdi. Kendisine (üç sefer tekbir getirdiği) söylendi. Bunun üzerine kıbleye yönelerek dördüncü bir tekbir daha getirdi ve sonra selam verdi. (Buhari, Cenaiz 65, (Bunu ta’lik olarak, bab başlığında zikretmiştir)
 • Râvi ‘nin anlattığına göre bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fatiha’yı okumuştur. Bu hususta kendisine niye onu okuduğu sorulunca: “Bu, sünnettendir!” diye cevap vermiştir. (Buhari, Cenaiz 66, Ebu Davud, Cenaiz 59, (3198), Tirmizi, Cenaiz, 39, (1026), Nesâî, Cenaiz 77, (4, 74, 75)
 • İbnu Ömer, cenaze için kılınan namazda kıraate yer vermezdi. (Muvatta, Cenaiz 19, (1, 226)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona İhlasla dua edin.” (Ebu Davud, Cenaiz 60, (3199), İbnu Mace, Cenaiz 23, (1497)
 • Râvi, anlattığına göre, kendisine: “Cenaze üzerine nasıl namaz kılarsın?” diye sorulmuştu. Dedi ki: “Ailesinin evinden takibe başlarım, yere kondu mu tekbir getirir, Allah’a hamd, Resulüne salat eder, sonra şu duayı okurum: “Ya Rabbi o senin abdindir, abdinin oğludur, cariyenin oğludur. O, senden başka ilah olmayıp sadece senin ilah olduğuna, Muhammed’in senin kulun ve elçin olduğuna şehadet ederdi, sen onu bizden daha iyi bilirsin. Ey Allah’ım, eğer o muhsin ise ona yapacağın ihsanı artır. Eğer kötülerden ise, günahlarını affet. Ey Allah’ım, bizi ona kılınan namazın ecrinden mahrum etme, ondan sonra bize fitne verme.” (Muvatta, Cenaiz 17, (228)
 • Resulullah (sav) bir cenazenin namazını kıldırdı. Okuduğu duadan şunları ezberledik: “Allah’ım, şunu mağfiret et ve şuna rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun günahlarını kar ve buzla yıka, hatalardan pak eyle, tıpkı elbisenin kirden pak edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye koy, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir azabından, ateş azabından sakındır.” Avf (r.a) der ki: “Resulullah ’ın bu dualarını işitince o ölünün yerinde kendimin olmasını temenni ettim.” (Müslim, Cenaiz 86, (963), Tirmizi, Cenaiz 38, (1026), Nesâî, Cenaiz 77, (4, 73)
 • Râvi “Çocuk üzerine Fatiha okunur” der ve şöyle dua ederdi: “Ey Allah’ım, bunu bize öncü yap, karşılayıcı kıl, ahiret azığı ve ücret yap.” (Buhari, Cenaiz 66, (Bab başlığında senetsiz olarak geçmiştir.)
 • Resulullah (sav) oğlu İbrahim ölünce üzerine namaz kıldırdı. O zaman çocuk yetmişinci gününde idi. (Ebu Davud, Cenaiz 53, (3188)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Çocuk doğumunda ağlamadan ölürse üzerine namaz kılınmaz, varis olmaz, ona da varis olunmaz.” (Tirmizi, Cenaiz 43, (1032), İbnu Mace, Cenaiz 26, (1508)
 • Resulullah (sav)’ın oğlu İbrahim on sekiz aylık iken öldü, Efendimiz (sav) üzerine namaz kılmadı. (Ebu Davud, Cenaiz 53, (3187)
 • Enes, bir erkeğin cenaze namazını kıldırmıştı. Başının yanında durdu. Dört kere tekbir getirdi. Bir kadın üzerine de namaz kıldırdı. Kadının arka tarafında durdu, dört kere tekbir getirdi. Kendisine, “Resulullah böyle mi yapardı?” dendi. “Evet!” cevabını verdi. (Ebu Davud, Cenaiz 57, (3194), Tirmizi, Cenaiz 45, (1034)
 • Zeynep Binti Ebi Seleme ölmüştü, o sırada Medine valisi Tarık idi. Sabah namazından sonra cenazesi getirildi ve Baki mezarlığına konuldu. Tarık, sabah namazını alaca karanlıkta kılardı. İbnu Ömer (r.a) cenazenin sahibine: “Cenazenizin namazını ister hemen kılın, isterseniz güneşin yükselmesine kadar te’hir edin” dedi. (Muvatta, Cenaiz 20, (1, 229)
 • İbnu Ömer (r.a), sabah ve ikindi namazları vaktinde kılınmış ise bunlardan sonra cenaze namazı kılardı. (Buhari’nin bab başlığında, senetsiz olarak şu rivayet kaydedilmiştir: “İbnu Ömer mutlaka tahir olarak cenaze namazı kılardı. Güneş doğarken ve batarken cenaze namazı kılmazdı. Ellerini de her tekbirde kaldırırdı.” (Buhari, Cenaiz 57, Muvatta, Cenaiz 21, (1, 229)
 • Sa’d İbnu Ebi Vakkas (r.a) vefat ettiği zaman, Hazreti Âişe: “Onu mescide sokun da ben de üzerine namaz kılayım” dedi. Ancak onun bu teklifi yadırgandı ve hüsn-ü kabul görmedi. Bunun üzerine Hz. Âişe: “İnsanlar ne çabuk unutuyorlar, Allah’a yemin olsun Resulullah (sav) Beyza’nın iki oğlu Süheyl ve kardeşinin namazlarını mescidin içinde kıldırdı” dedi. (Müslim, Cenaiz 99, (973), Muvatta, 22, (1, 229), Ebu Davud, Cenaiz 54, (3189, 3190), Tirmizi, Cenaiz 44, (1033), Nesâî, Cenaiz 70, (4, 68)
 • Babam Ömer İbnu’l-Hattab ’ın cenaze namazı mescitte kılındı. (Muvatta, Cenaiz 23, (1, 230)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki “Kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine bir sevap yoktur” -bir nüshada- “aleyhinde bir şey yoktur. “ (Ebu Davud, Cenaiz 54, (3191)
 • Siyahi bir kadın-veya bir genç-mescidin kayyumluk hizmetini yürütüyor süpürüp temizliyordu. Resulullah (sav) bir ara onu göremez oldu “Kadın-veya genç hakkında ne oldu?” diye bilgi sordu. “O öldü!” dediler. Bunun üzerine “Bana niye haber vermediniz?” buyurdular. Ashap sanki kadıncağızın-veya gencin ölümünü mühim addetmeyip küçümsemişlerdi. Resulullah (sav): “Kabrini bana gösterin!” diye emrettiler. Kabir gösterildi. Resul-i Ekrem kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra: “Bu kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur, Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır” buyurdular. (Buhari, Cenaiz 67, Salat 72, 74, Müslim, Cenaiz 71, (966), Ebu Davud, Cenaiz 67, (3203)
 • Resulullah (sav) bir kabrin üzerinde namaz kıldı. (Müslim, Cenaiz 70, (966)
 • Ümmü Sa’d (r.a) Resulullah (sav) yokken vefat etti. Gelince üzerine namaz kıldı. Bu esnada bir ay geçmişti. (Tirmizi, Cenaiz 47, (1038)
 • Resulullah (sav) Uhud şehitleri için sekiz yıl sonra, sanki dirilerle de, ölülerle de vedalaşıyormuşcasına cenaze namazı kıldı. (Ebu Davud, Cenaiz 75, (3223, 3224), Nesâî, Cenaiz 61, (3, 61, 62)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bugün Habeşli salih bir kimse öldü, haydi üzerine namaz kılın.” Ravi der ki: “Hemen saf yaptık namaza durduk, ben ikinci safta -veya üçüncüde- idim. Efendimiz (sav) onun üzerine gıyabında namaz kıldı. (Buhari, Cenaiz 55, 54, Menakibu’l Ensar 38, Müslim, Cenaiz 64, (952), Nesâî, Cenaiz 72, (4, 69, 70)
 • Resulullah (sav) Maiz İbnu Malik’in cenazesine namaz kılmadı. Ancak ona namaz kılınmasını yasaklamadı da. (Ebu Davud, Cenaiz 52, (3l86)
 • Resulullah (sav)’e üzerinde borç olan bir ölü getirildiği zaman: “Borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı?” diye sorardı. Eğer yeterli mal bıraktığı söylenirse namazını kılardı. Aksi takdirde: “Arkadaşınızın namazını kılın!” derdi. Ancak Allahu Teala Hazretleri, Resulüne fetihler müyesser ettiği zaman her getirilenin namazını kıldı ve borcu var mı? diye sormadı. Şöyle derdi: “Ben müminlere nefislerinden evlayım. Öyleyse kim borç veya ağır bir yük veya horanta bırakırsa o banadır, benim üzerimedir. Kimde mal bırakırsa o da kendi varislerinedir.” (Buhari, Feraiz 4, 15, 26, Kefalet 5, İstikraz 11, Tefsir, Ahzâb 1, Nafakat 16, Müslim, Feraiz 14, (1619), Tirmizi, Cenaiz, 69, (1070), Nesâî, Cenaiz 67, (4, 66)
 • Resulullah (sav)’e kendisini öldüren bir adam getirilmişti. Üzerine namaz kılmadı. (Müslim, Cenaiz 107, (978), Tirmizi, Cenaiz 68, (1068), Nesâî, Cengiz 68, (4, 66)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üzerine Müslümanlardan, kendisine şefaat talep eden yüz kişinin namaz kıldığı her ölüye mutlaka şefaat edilir.” (Müslim, Cenaiz 58, (947), Tirmizi, Cengiz 40, (1029), Nesâî, Cenaiz 78, (4, 75)
 • Resulullah (sav)’ı işittim, diyordu ki: “Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah’a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.” (Müslim, Cenaiz 59, (948), Ebu Davud, Cenaiz 46, (3170)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir müslüman ölür ve üzerine, Müslümanlardan üç saf namaz kılarsa, Allah şefaati mutlaka vacip kılar.” (Hadisin ravisi) Malik (r.a), cenazeye katılanlar az olursa, bu hadis sebebiyle cemaati üç safa taksim ederdi.” (Ebu Davud, Cenaiz 43, (3166), Tirmizi, Cenaiz 40 (1028)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.