SEHİV SECDESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

21.08.2023
268

Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi ne zaman, nasıl yapılır? Sehiv secdesi hakkında Resulullahın söylemiş olduğu hadisi şerifler şunlardır;

  • Resulullah (sav) öğle namazının ilk iki rekâtını tamamlamıştı (oturması gerektiği halde oturmadan) kalktı. Namazı bitirince iki ziyade secde daha yaptı, ondan sonra selam verdi. (Buhari, Sehiv 1, 5, Ezan 145, 147, Eyman 15, Müslim, Mesacid 85, (570), Muvatta, Salat 65, (1, 96), Ebu Davud, Salat 200, (1034, 1035), Tirmizi, Salat 288, (391), Nesâî, Sehiv 21, (3,19,20), 28, (3,34), İftitah 196, (2, 244), İbnu Mace, İkamet 131, (1206))
  • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Namaz kılarken üç mü kıldım dört mü kıldım diye şüpheye düşerse, eğer zann-ı galibin dört ise hemen teşehhüd yap, sonra sen daha dururken ve selam vermemişken iki secde daha yap, sonra aynı şekilde teşehhüd oku, sonra selam ver.” Ebu Davud der ki: “Bu, İbnu Mes’ud’dan rivayet edilmiştir. Alimlerden kimse bunu Resulullah’a nispet etmedi.” (Ebu Davud, Salat 198, (1028))
  • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz namazında, iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şekke düşerse, şekki atsın, yakin kesbettiği hususu esas alsın, sonra da selam vermezden önce iki secdede bulunsun. Eğer bu kıldığı ile beş rek’at kılmışsa, namazını onunla sehiv secdesiyle çift yapmış olur. Dördü tam kılmış idiyse, o iki secdesi, şeytanın burnunu sürtme olur.” (Müslim, Mesacid 88, (571), Muvatta, Salat 62, (1, 95), Ebu Davud, Salat 197, (1024, 1026, 1027, 1029), Tirmizi, Salat 291, (396), Nesâî, Sehiv 24, (3, 27), İbnu Mace, İkamet 132, (1210), 133, (1212))
  • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz namazında yanılır da bir mi iki mi kıldığını bilemezse, namazını bir üzerine bina etsin, iki mi üç mü kıldığını bilemezse iki üzerine bina etsin, üç mü dört mü kıldığını bilemezse üç üzerine bina etsin, sonra da selam vermezden önce iki ziyade secde yapsın…” (Tirmizi, Salat 291, (398))
  • Resulullah (sav) namazın ikinci rek’atında selam verip bitirdi. Zülyedeyn Radıyallahu Anh kendisine: “Ey Allah’ın Resulü, namaz kısaldı mı yoksa unuttunuz mu?” diye sordu. Resulullah (sav): “Zülyedeyn doğru mu söylüyor?” diye sordu. Herkes: “Evet!” diye cevap verdi. Resul-i Ekrem (sav) de iki rek’at daha kıldı, sonra selam verdi, sonra tekbir getirip iki secde daha yaptı. Bu iki secde diğer secdelerinin uzunluğunda idi veya biraz daha uzundu. Sonra namazdan kalktı.” (Buhari, Sehiv, 3, 4, 5, Mesacid 88, Cemaat 69, Edeb 45, Haberul-Vahid 1, Müslim, Mesacid 97, (573), Muvatta, Salat 58, (1, 93), Ebu Davud, Salat 195, (1008, 1009, 1010, 1011, 1012), Tirmizi, Salat 289, (394), 292, (399), Nesâî, Sehiv 22-23, (3, 20, 26))
  • Resulullah (sav) öğle ve ikindi namazlarından birini iki rekat kılmıştı – Ravi der ki: “Zann-ı galibime göre bu, ikindi namazı idi. Sonra selam verdi. Sonra mescidin ön kısmındaki kütüğe gitti. Elini üzerine koydu, yüzünde öfke okunuyordu. Cemaatte Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de vardı. Bunlar namazda yapılan eksiklikten Efendimize söz etmekten hicab edip korktular. Cemaatin çabuk çıkanları: “(Ey Allah’ın Resulü!) namaz kısaldı mı?” diye sordular. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ın Zülyedeyn dediği bir zat da: “Ey Allah’ın Resulü! Namaz mı kısaldı, siz mi unuttunuz?” dedi. “Ne ben unuttum, ne de namaz kısaldı!” cevabını verdi. Ama Zülyedeyn tekrar: “Hayır farkında değilsiniz, unuttunuz!” (dedi). Bunun üzerine Resûlullah (sav) kalktı iki rek’at daha kıldı, sonra selam verdi. Sonra tekbir getirdi, tıpkı diğer secdeleri gibi -veya biraz daha uzun olmak üzere- sehiv için secde yaptı, sonra başını kaldırdı tekbir getirdi. Sonra başını koydu tekbir getirdi, peşinden önceki secdesi gibi -veya daha uzun- sehiv için ikinci defa secde etti, sonra başını kaldırdı ve tekbir getirdi, oturup teşehhüd okudu ve selam vererek namazı tamamladı. (Ebu Davud, Salat 195, (1008))
  • Resulullah (sav) namaz kılmıştı. Namazda unutarak ziyade veya noksanda bulundu. Kendisine: “Ey Allah’ın Resulü! Namazda yeni bir durum mu hasıl oldu?” diye soruldu. “Bunu niye sordunuz?” diye O da merak etti. “Şöyle şöyle kıldınız” dediler. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hemen dizlerini bükerek kıbleye yöneldi ve iki adet sehiv secdesinde bulundu, sonra selam verdi ve yüzünü bize çevirerek: “Şayet namazda yeni bir şey hasıl olsaydı ben size haber verirdim. Ancak ben bir beşerim, sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Öyleyse bir şey unutursam bana haber verin. Biriniz namazında şekke düşecek olursa doğruyu araştırsın ve onun üzerine kalanı bina etsin, sonra da iki sehiv secdesi yapsın” dedi. (Buhari, Sehiv 2, Salat 31, 32, Eyman 15, Haberu’l-Vahid 1, Müslim, Mesacid 89, (572), Ebu Davud, Salat 196, (1019, 1020, 1021, 1022), Nesâî, Sehiv 26, (3, 31-36), Tirmizi, Salat 289, (392, 393))
  • Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam, yanılarak ikinci rekâtta oturacağı yerde müteakip rekâte kalkmaya teşebbüs eder ve tam doğrulmadan hatırlarsa, hemen otursun. Tam kalkıp doğrulmuşsa artık (geri dönüp) oturmasın, namazın sonunda sehiv secdesi yapsın.” (Ebu Davud, Salat 201, (1036), Tirmizi, Salat 269, (365))
  • İmam Malik’e (r.a) ulaştığına göre, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum” buyurmuştur. (Muvatta, Sehiv 2, (1, 100))
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.