GECE NAMAZI

29.09.2023
294

Gece namazı nedir? Gece namazı nasıl kılınır? Gece namazıyla ilgili Resulullahın söylediği hadisler şunlardır;

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir, Rabbinize yakınlık vesilesidir, günahlardan koruyucudur, kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur.” (Tirmizi, Da’avat 112), (3543, 3544)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim geceyi on ayet okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz ayetle gecesini ihya ederse “kanitin” zümresine yazılır. Kim de bin ayet okuyarak geceyi ihya ederse mukantırin arasında yazılır.” (Ebu Davud, Salat 326), (1398)
 • Resulullah (sav)’e: “Hangi amel efdaldir?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Kıyamı uzun olan.” (Ebu Davud, Salat 313), (1325)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin: “Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na aittir, O her şeye kadirdir. Hamd Allah’a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah’tandır.” Sonra Efendimiz (sav) buyurdular: “Rabbim beni affet!” desin veya dua ederse duasına cevap verilir. Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı kabul edilir.” (Buhari, Teheccüd 21)
 • Resulullah (sav) ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine: “Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?” denildi. “Şükredici bir kul olmayayım mı?” cevabını verdi.” (Buhari, Teheccüd 16, Tefsir, Feth 1, Rikak 20, Müslim, Siffitu’l-Münafikin 79, (2819), Tirmizi, Salat 304, (412), Nesai, Kıyamu’l-Leyl 17), (3, 219)
 • Resulullah (sav) gece namazını hiç terk etmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı. (Ebu Davud, Salat 307), (1307)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımı imtina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın.” (Ebu Davud, Salat 307, (1308), Nesai, Kıyamu’l-Leyl 5), (3, 205)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: Biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğümü atarken, düğüm yerine eliyle vurarak “üzerine uzun bir gece olsun, yat” dilediğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür, abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir halet-i ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer.” (Buhari, Teheccüd 12, Bed’ü’l-Halk 11, Müslim, Müsafirin 207, (776), Muvatta, Kasru’s-Salat 95, (1, 176), Ebu Davud, Salat 307, (1306), Nesai, Kıyamu’l-Leyl 5), (3, 203)
 • Resulullah (sav)’ın yanında bir adamın zikri geçti ve sabaha kadar uyuduğu namaza kalkmadığı söylendi. Efendimiz (sav): “Bu adamın kulağına şeytan işemiştir” buyurdu. (Buhari, Teheccüd 13, Bed’ü’l-Halk 11, Müslim, Müsafirin 205, (774), Nesai, Kıyamu’l-Leyl 6),(3, 204)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mutad olarak geceleyin namaz kılan bir kimse, uykunun galebe çalmasıyla (bir gece uyuyakalsa ve namazını kılamasa) Allah Teala hazretleri onun namazının sevabını yine de yazar, onun uykusu Allah’ın ona yaptığı bir ikram bir sadaka olur. (Muvatta, Salatu’l-Leyl 1, (1, 117), Ebu Davud, Salat 310, (1314), Nesai, Kıyamu’l-Leyl 61), (3, 257)
 • Resulullah (sav) Allah Teala Hazretleri geceleyin uyandırmışsa seher vakti girinceye kadar, hizbini tamamlardı. (Ebu Davud, Salat 312), (1316)
 • Hazreti Âişe ye (r.a) sordum: “Resulullah (sav)’e göre hangi amel efdaldi?” Bana: “devamlı olan!” diye cevap verdi. Ben tekrar: “Gecenin hangi vaktinde kalkardı?” dedim. “Bağıranı -yani horozu- işittiği zaman kalkardı!” diye cevap verdi. (Buhari, Teheccüd 7, Rikak 18, Müslim, Müsafirin 131, (741), Ebu Davud, Salat 312, (1317), Nesai, Kıyamu’l-Leyl 8), (3, 208)
 • Resulullah (sav)’ın gece namazı on rek’atti. Bir rek’at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek’at kılardı. Böylece hepsi on üç rek’at olurdu. (Bu metin Müslim ve Ebu Davud’da gelmiştir) (Buhari, Teheccüd 10, Müslim, Müsafirin 121, 124, (736, 737), Muvatta, Salatu’l-Müsafirin 8 (1, 120), Ebu Davud, Salat 316, (1334-1341-1361), Tirmizi, Salat 325, (439-445), Nesai, Kıyamul-Leyl 30, 35, 36, 44, 53), (3, 230, 233, 234, 239)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz gece namazına kalkınca ilk önce iki hafif rek’atle namaza başlasın.” (Ebu Davud’da şu ziyade var: “…Sonrada dilediğin kadar uzat.”) (Müslim, Müsafirin 198, (768), Ebu Davud, Salat 313) , (1323,1324)
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.