KIRAAT İLE İLGİLİ HADİSLER

25.08.2023
316

Kıraat nedir? Kıraat ne zaman nasıl okunur? Kıraat hakkında Resulullahın söylemiş olduğu hadisi şerifler şunlardır;

 • Resulullah (sav) kıraatini Bismillâhirrahmânirrahîm ile başlatıyordu. (Tirmizi, Salat 181, (245))
 • Ben, Resulullah (sav), Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman (r.a) ile birlikte namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin Bismillâhirrahmânirrahîm okuduklarını işitmedim. (Buhari, Ezan 89, Müslim, Salat 50, (399), Muvatta, Salat 30, (1, 81), Ebu Davud, Salat 124, (782), Tirmizi, Salat 182, (246), Nesai, İftitah 21, 22, (2,133-135), İbnu Mace, İkamet 4, (813-815))
 • Ben namazda Bismillâhirrahmânirrahîm okumuştum. Babam işitti. Bana: “Oğulcuğum, bu yaptığın bir bid’attir. Bid’atten sakın!” dedi. Ben Resulullah (sav)’ın ashabından her kimle karşılaştı isem, hepsinin de bid’atten nefret ettiği kadar bir başka şeyden nefret etmediğini gördüm. Babam sözlerine şöyle devam etmişti: “Ben Resulullah (sav)’la, Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’le, Hz. Osman’la (r.a) namaz kıldım. Onlardan hiç birinin bunu besmelenin okunacağını okuduklarını işitmedim. Onu sen de okuma. Sadece “Elhamdülillah! Rabbe’l-alemin” de. (Tirmizi, Salat 180, (244), Nesâî, İftitah 22, (2,135)
 • Resulullah (sav) ikinci rekâttan kalktığı zaman kıraati Elhamdülillahi Rabilalemin ile başlatıyor ve sükut etmiyordu. (Müslim, Mesacid 148, (599)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Fatiha-i şerife süresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır -bu sözü üç kere tekrarladı- eksiktir.” Ebu Hureyre ‘ye (r.a): “Biz imamın arkasında bulunuyorsak ne yapalım?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Yine de içinden oku. Zira ben Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah Teala hazretleri bir hadis-i kudside buyurdu ki: “Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm, yarısı bana ait, yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir: Kul: “Elhamdülillahi Rabbi’l-alemin, (Hamd alemlerin Rabbine aittir)” deyince, Aziz ve Celil olan Allah: “Kulum bana hamdetti.” Der. “er-Rahmanirrahim” deyince, Allah: “Kulum bana senada bulundu” der. “Maliki yevmiddin (ahiretin sahibi)” deyince, Allah: “Kulum beni tebcil ve ta’ziz etti (büyükledi).” Der. “İyyakena’budü ve iyyakenestain (yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz)” deyince, Allah: “Bu benimle kulum arasında bir (taahhüddür). Kuluma istediğini verdim” der. “İhdina’s’sırata’l-müstakim sıratallezine en’amte aleyhim gayr’il-mağdubi aleyhim ve la’d-dallin. (Bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin değil)” dediği zaman, Allah: “Bu da kulumundur, kuluma istediği verilmiştir” buyurur.” (Müslim, Salat 38, (395),Muvatta, Salat 39, (1, 84-86), Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955), Nesâî, İftitah 23, (2,135, 236)
 • Ebu Davud’da gelen bir rivayette şöyle denmiştir: “…Bana Resulullah (sav): “Haydi git ve Medine’de ilan et ki: “Sadece Fatiha süresi de olsa, Kur’an’dan bir parça okumadıkça kıldığınız namaz namaz değildir” dedi ve başka bir şey ilave etmedi.” (Ebu Davud, Salat 136, (819, 820, 821)
 • Rezin’in zikrettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: “…Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Kıraatsiz namaz sahih değildir.” Bilesiniz, Resulullah (sav) bize her ne duyurdu ise biz de size duyurduk. Bize gizli tuttuğunu biz de size gizli tuttuk.” Bu açıklama üzerine bir zat ona: “Ey Ebu Hureyre, Fatiha’ya herhangi bir ilavede bulunmazsam yeterli midir ne dersin?” diye sordu. Ebu Hureyre dedi ki: “Bu sual Resulullah’ a da sorulmuştu, şu cevabı verdi: “Bununla iktifa edersen sana yeter, ilavede bulunursan senin için daha hayırlı ve efdal olur.” (Müslim, Salat 38, (395), Muvatta, Salat 39, (1, 84-86), Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955), Nesâî, İftitah 23, (2,135, 236)
 • Namazda Fatiha süresi ile kolaya gelen bir miktar Kur’an ayetini okumakla emrolunduk. (Ebu Davud, Salat 136, (818)
 • Kim Fatiha’yı okumadan bir rek’at namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde, namaz kılmış sayılmaz. (Muvatta, Salat 38, (1, 84), Tirmizi, Salat 233, (313)
 • Resulullah (sav)’ı gayri’l-mağdubi aleyhim ve la’d-dallin’i okuyunca amin dediğini ve bunu söylerken sesini uzattığım işittim. Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. “…Bunu söylerken sesini yükselttiğini işittim.”  (Ebu Davud, Salat 172, (932, 933), Tirmizi, Salat 184, (248)
 • Söylediğine göre, Resulullah’a: “Ey Allah’ın Resulü! Amin’de beni geride bırakma!” demiştir. (Ebu Davud, Salat 172, (937)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.