NAMAZIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

17.08.2023
463

Namazın fazileti nedir? Namaz nasıl kılınır? Namazın kılınışı nasıl olmalı? Namazın fazileti hakkında Resulullahın söylemiş olduğu hadisi şerifler şunlardır;

 • Hazreti Peygamber (sav)’in şöyle söylediğini işittim: “Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?” “Bu hal,” dediler, “onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!” Resulullah (sav): “İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler” buyurdu. (Buhari, Mevakit 6, Müslim, Mesacid 282, (666), Tirmizi, Emsal 5, (2872), Nesai, Salat 7, (1, 231), Muvatta, Sefer 91, (1, 174)
 • İki erkek kardeş vardı. Bunlardan biri öbür kardeşinden kırk gün kadar önce vefat etti. Resulullah (sav)’ın yanında bunlardan birincisinin faziletleri zikredildi. Bunun üzerine Efendimiz (sav): “Diğeri müslüman değil miydi?” diye sordu. “Evet, Müslümandı ve fena da değildi!” dediler. Resulullah (sav): “Öldükten sonra, namazının ona ne kazandırdığını biliyor musunuz? Namazın misali, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün için beş kere girip yıkandığı suyu bol ve tatlı bir nehir gibidir. Bu nehrin onun üzerinde kir bıraktığını göremezsiniz, öyleyse, siz ona namazının neler ulaştırdığını bilemezsiniz.” (Muvatta, Kasru’s-Salat 91, (1, 174)
 • Resulullah (sav) ile beraber mescitte idik. O esnada bir adam geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü, ben bir hadd işledim, bana cezasını ver!” dedi. Resulullah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti. Resulullah (sav) yine sükut buyurdu. Derken namaz vakti girdi ve namaz kılındı. Resulullah (sav) namazdan çıkınca adam yine peşine düştü, ben de adamı takip ettim. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama: “Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın?” buyurdu. O: “Evet ey Allah’ın Resulü!” dedi. Efendimiz: “Sonra da bizimle namaz kıldın mı?” diye sordu. Adam: “Evet ey Allah’ın Resulü!” deyince, Efendimiz: “Öyleyse Allah Teala hazretleri haddini -veya günahını demişti- affetti” buyurdu. (Buhari, Hudud 27, Müslim, Tevbe 44, 45, (2764, 2765), Ebu Davud, Hudud 9, (4381)
 • Ben Resulullah (sav)’ın yanında idim. Bir adam huzuruna gelerek: “Ey Allah’ın Resulü,” dedi, “ben bir hadd suçu işledim, cezasını tatbik et!” Resulullah (sav) adama bir şey sormadı. Derken namaz vakti girdi. Resulullah ’la birlikte o da namaz kıldı. Resulullah namazını tamamlayınca, adam yanına geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü!” dedi, “ben hadd çeşidine giren bir suç işledim. Bana Allah’ın Kitabını tatbik et!” Efendimiz: “Sen bizimle birlikte namazını eda etmedin mi?” diye sordu. Adam: “Evet!” dedi. Efendimiz: “Öyleyse git. Zira Allah, senin günahını affetti” veya -hadd’ini affetti-“ dedi. (Buhari, Hudud 17, Müslim, Tevbe 44, 45, (2764, 2765), Hudud 24, (1696)
 • Anlattığına göre, bunlar Selasil gazvesine gitmişler. Fakat fiilen gazveye iştirak edememişlerdi. Bunun üzerine kendilerini Allah yoluna verdiler. Sonra Hazreti Muaviye (r.a) yanına döndüler. Hazreti Muaviye’nin yanında Ebu Eyyûb el-Ensari ve Ukbe İbnu Amir vardı. Asım: “Ey Ebu Eyyûb!” dedi. “Bu sene gazveyi kaçırdık. Bize, bunun telafisi için bir çare haber verildi. Buna göre, kim dört mescitte namaz kılarsa, günahları affedilirmiş.” Ebu Eyyûb: “Ey kardeşimin oğlu!” dedi, “Ben sana bundan daha kolayını haber vereyim. Ben Resulullah (sav)’ın şu sözünü işittim: “kim emredildiği şekilde mükemmel olarak abdestini alır, emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu kusurlu ameli sebebiyle affolunur. Ey Ukbe! Resulullah ’ın tebşiri böyleydi değil mi?” Ukbe: “Evet!” dedi. (Nesâî, Taharet 108, (1, 90-91)
 • Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teala hazretleri şöyle der: “Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim.” (Ebu Davud, Salat 272, (1203), Nesâî, Ezan 26, (2, 20)
 • İmam Malik’e (r.a) ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İstikamet üzere olun. Bunun sevabını siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. Zahiri ve batıni temizliği koruyarak abdestli olmaya ancak mü’min riayet eder.” (Muvatta, Taharet 36, (1, 34), İbnu Mace, Taharet 4, (277)
 • Resulullah (sav)’ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı. (Ebu Davud, Salat 312, (1319), Nesâî, Mevakit 46, (1, 289)
 • Abdullah İbnu Selman, Resulullah (sav)’ın ashabından birisinden naklediyor: Hayberin fethedildiği gün bir adam Hazreti Peygamber’e gelerek: “Ey Allah’ın Resulü, bugün ben öyle bir kar ettim ki böyle bir karı şu vadi ahalisinden hiçbiri yapmamıştır” dedi. Efendimiz: “Bak hele! Neler de kazandın?” diye sordu. Adam: “Ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim, öyle ki 300 okiyye kar ettim” dedi. Resulullah efendimiz: “Sana karların en hayırlısını haber vereyim mi?” diye sordu. Adam: “O nedir, ey Allah’ın Resulü?” dedi. Efendimiz açıkladı: “Farz namazdan sonra, kılacağın iki rekâttır.” (Ebu Davud, Cihad 180, (2785)
 • Bana kadın ve güzel koku sevdirildi, gözümün nuru namazda kılındı. (Nesâî, İşretu’n-Nisa 1, (7,61)
 • Ben Resulullah (sav) ile beraber gecelemiştim, kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana: “Dile benden ne dilersen!” buyurdu. Ben: “Senden cennette seninle beraberlik diliyorum!” dedim. Bana: “Veya bundan başka bir şey?” dedi. Ben: “Hayır, sadece bunu istiyorum!” dedim. “Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!” buyurdu. (Müslim, Salat 226, (489), Ebu Davud, Salat 312, (1320)
 • Resulullah (sav)’ın azatlısı Sevban (r.a) ‘a rastladım. Kendisine: “Bana bir amel söyle de onu yapayım. Allah da onun sayesinde beni cennetine koysun” dedim. -Veya şöyle demişti: “Dedim ki: “..Allah nezdinde en hayırlı ameli bana bildir.”- Sevban sükut etti. Sonra ben tekrar aynı şeyi sordum. O yine sükut etti. Ben üçüncü sefer sordum. Sonunda dedi ki: “Aynı şeyleri ben de Resulullah (sav)’e sormuştum. Bana şu cevabı vermişti: “Çokça secde yapman gerekir. Zira sen secde ettikçe, her secden sebebiyle Allah dereceni artırır, onun sebebiyle günahını döker.” Ma’dan der ki: “Sonra Ebu’d-Derda’ya geldim. Aynı şeyi ona da sordum. O da Sevban’ın bana söylediğinin aynısını söyledi.” (Müslim, Salat 225, 226, (488, 489), Nesai, Tatbik 81, Tirmizi, Salat 169, (388), İbnu Mace, İkamet 201, (1422-1424)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.