HAZRETİ İSHAK

Hazreti İshak ‘ın (a.s) Hayatı

Hazreti İshak (a.s) Hz. İbrahim Peygamberin (a.s) Sâre validemizden olan ikinci çocuğudur. Hazreti İshak’ın babası Hazreti İbrahim ikram etmeyi severdi. Evinde sürekli misafir olurdu. Uzun süre misafir beklediği bir günde yabancı yakışıklı üç genç kapıyı çalıp gelmişti. İbrahim Peygambere (a.s) İshak Peygamberin (a.s) müjdesini vermişlerdi. Hazreti Sâre doksan yaşında Hazreti İbrahim (a.s) yüz yirmi yaşında iken Allah’ın mucizesi ile çocukları olmuştur. Hazreti İshak (a.s) Kur’an-ı Kerim de on yedi kez geçmektedir. Allah (c.c) Kur’an-ı Kerîm’de onu Peygamberden (a.s) hayırlı, salih, ihlasa ermiş kişi diye bahsetmektedir. İshak Peygamber (a.s) babası İbrahim Peygamberin (a.s) vefatından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak gönderilmiştir. İshak Peygamberin (a.s) Yakup ve Iys adında ikiz çocukları olmuştur.

Hz. İbrahim’in (a.s) İkinci Oğlu: Hz. İshak (a.s)

Hazreti İshak Peygamber (a.s) İbrahim Peygamberin (a.s) Sâre validemizden olan ikinci çocuğudur. Hz. Sâre validemizin İbrahim Peygamberden (a.s) çocuğu olmamıştı. Eşi İbrahim Peygamberin (a.s)  çocuk sevgisinden mahrum kalmasını istemeyen Sâre validemiz kocasını cariyesi Hz. Hacer ile evlendirmiştir.

Hacer validemiz Hz. İsmail’i dünyaya getirince Sâre validemiz üzülmüştür. Kendisi de çocuk sahibi olmak istemişti. Sâre validemiz doksan Hz. İbrahim (a.s) yüz yirmi yaşında iken Allah’ın mucizesi ile Hz. İshak (a.s) dünyaya gelmiştir.

Hz. İshak’ın(a.s) babası İbrahim Peygamber (a.s) ikram etmeyi sever bu nedenle evinden misafiri eksik olmazdı. İbrahim Peygamber (a.s) evine misafir gelmediği vakitlerde çarşıya pazara gider birilerine ikramda bulunurdu. Günler geçmiş Hz. İbrahim’e (a.s) misafir uğramaz olmuştu. Tam büyük hasretle misafir beklediği bu günlerde kapısı çalınmıştı. Kapıyı açan İbrahim Peygamber (a.s) karşısında yabancı yakışıklı üç genç görmüştü. Gelenler Sodom ve Gomore halkını helak etmek için gönderilen meleklerdi. İbrahim Peygambere (a.s) Hz. İshak’ın müjdesini vermek için gelmişlerdi. Hz. İbrahim (a.s) onların melek olduğunu bilmiyordu. Onları içeri davet eden İbrahim (a.s) güzel bir yere oturttu. Onlara hem nazik davranıyor hem de onları memnun etmek için yoğun bir çaba sarf ediyordu. Evinde daha önceden pişmiş dana eti vardı. Sofraya getirip ikram etti. Fakat gelen misafirler yemeklere yanaşmadılar. İbrahim Peygamber (a.s) başta misafirlerin çekindiğini düşündü ve sofraya tekrar davet etti. Misafirler yemeğe hiç yanaşmıyordu. Hz. İbrahim (a.s) bu durumdan şüphe etmeye başlamış ve gelen misafirlerin fena düşüncelerinin olduğunu düşünmüştü.

Hz. İbrahim’in kuşkulandığını gören melekler endişesini gidermeye ve kalbini yumuşatmaya çalışmışlar.

 • Melekler: “Biz parasız yemeyiz. Yediğimiz yemeğin ücretini veririz.
 • Hz. İbrahim: “Bu yemeğin ücreti: Başta “Bismillah sonunda Elhamdülillâh demektir” cevabını vermişti. Cebrail aleyhisselâm bu güzel cevap karşısında tebessüm ediverdi.

Bu zat Allah dostu olmaya gerçekten layık. Hz. İbrahim bu cevabı duyunca rahatlamış, misafirlerinin öyle sıradan kimseler olmadığını anlamıştı. Zaten meleklerde onun bu merakını hemen giderdiler.

 • Melekler: Bizden korkma, ey İbrahim. Biz korkulacak kimseler değiliz. İnsan suretine girmiş melekleriz. Sana hayırlı bir müjde getirdik. Çok yakında ilim ve kemal sahibi bir oğlun olacak. Adını ise “İSHAK” koyacaksın.

Hz. İbrahim çok şaşırmıştı. Ancak bu müjdeyi duyan Hz. Sare daha büyük bir şaşkınlık yaşıyordu. Çünkü gençliğinden beri hiç doğum yapmamış bir kadındı. Elinde olmadan çığlık atmıştı.

 • Hz. Sare: “Ben mi doğuracağım? Ben ihtiyar bir kadın kocamda ihtiyarlamışken nasıl doğurabilirim. Doğrusu bu şaşılacak bir şey.”

 Melekler: Ey Sare hatun, Ey İbrahim aleyhisselâm! Siz bu işe bu kadar hayret etmeyin. Yaşlandık diye ümitsiz olmayın. Bu verdiğimiz haberi kendimizden vermiyoruz. Rabbimizin bize söylediklerini size bildiriyoruz. Bu durumda haberin doğruluğundan şüpheniz olmasın. Allah’ın rahmet ve bereketi, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada üzerinizde olacaktır.

 Kur’an-ı Kerim de bu mucize şöyle anlatılır:

 • Elçilerimiz İbrâhim’e müjdeyi getirip selâm vermişlerdi. O da “selâm” dedi, çok geçmeden (konuklarına) kızartılmış bir buzağı getirdi. (Hud suresi/69)
 • Ona el uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. “Korkma! Biz Lût kavmine gönderildik” dediler. (Hud suresi/70)
 • Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü; bu sırada ona İshak’ın, İshak’ın ardından da Ya‘kūb’un doğacağını müjdeledik. (Hud suresi/71)
 • “Aman yâ rabbi! Ben mi doğuracağım: Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam! Doğrusu şaşılacak bir şey!” dedi. (Hud suresi/72)
 • Elçiler de “Allah’ın işine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir, ey hâne halkı! Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir” dediler. (Hud suresi/73)

Kur’an-ı Kerimin Dilinden Hz. İshak (a.s) Peygamber

Kur’an-ı Kerim de Hz. İshak Peygamber (a.s) 17 kez geçmektedir. Kur’an-ı Kerimde Hz. İshak Peygamber (a.s) hayırlı, salih, ihlasa ermiş kişi diye geçmektedir. Allah (c.c) Hz. İshak (a.s) Peygamberi Kur’an-ı Kerîm’de şöyle övmektedir:

 • Güçlü ve basîretli kullarımız İbrâhim, İshak ve Ya‘kūb’u da an. (Sad suresi/45)
 • Âhiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. (Sad suresi/46)
 • Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış, hayırlı kimseler ­arasındadırlar. (Sad suresi/47)

Hazreti İshak Peygamberin (a.s) Kavmi

İshak Peygamber (a.s) babası İbrahim Peygamberin (a.s) vefatından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak gönderilmiştir.

Allah (c.c) ayette şöyle buyurmuştur: “İyi insanlardan (seçilmiş) bir peygamber olarak ona İshak’ı da müjdeledik.  Ona ve İshak’a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. (Saffat, 112-113)

Hazreti İshak Peygamberin (a.s) Oğulları

İshak Peygamber (a.s) yaşlanınca gözleri az görmeye başlamış ve kör olmuştur. İki erkek evladı olmuştur. Yakup ve Iys Yakup ve Iys ikiz olarak dünyaya gelmiştir. İshak Peygamber (a.s) ömrünün sonuna yaklaşınca iki oğluna ayrı ayrı dualar etmiştir. Oğlu Yakup için neslinden peygamberler gelmesi için, Iys için ise zürriyetinin bolluğu, soyundan melikler ve sultanlar gelmesi için Allah’a (c.c) dua etmiştir.

Hazreti İshak Peygamberin (a.s) Mucizeleri

Kavmi gelip İshak Peygambere (a.s) şunları söyledi:

Kavmi: “Hayvanlar Sen’in peygamber olduğuna şehadet etmezlerse, bizler Sana inanmayız!” dediler.

Bunu işten İshak Peygamber (a.s) hayvanlara dönüp şunları söyledi: “Ey hayvanlar! Benim kim olduğumu söyleyin!” buyurdu.

Tilki: “Allah’ın peygamberisin!” dedi.

Ceylan: “Halîlullâh’ın oğlusun!” dedi.

Keçi de: “Allah’ın peygamberisin! Sana imân etmeyen cehenneme gider!” dedi.

Yine bir zaman Hz. İshak (a.s) dini tebliğ etmek için Kudüs’e gidince:

“Eğer şu dağı harekete geçirirsen, Sana imân ederiz!” dediler.

Dağ, büyük bir heybetle sallandı ve Kudüs halkı imân etti. Kavmine imanı tebliğ ederken, birisi sığır derileri getirdi:

“Bunları dirilt!” dedi.

  İshak Peygamber (a.s) derilerin içine kum doldurup dua edince hepsi canlandı­.

İshak Peygamberin bir diğer mucizesi ise şudur: Elini hangi koyuna sürse hepsi yavrulardı.

Hazreti İshak (a.s) Peygamberin Vefatı

Rivayetlerde İshak Peygamber (a.s) Filistin de Kudüs yakınlarında hayatını kaybetmiştir. Vefat ettiğinde yaşı 160 idi. Kabri babası İbrahim Peygamberin (a.s) yanındadır.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.