EZANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

17.09.2023
242

Ezanın fazileti nedir? ne zaman okunmalıdır? Ezanın fazileti hakkında Resulullahın söylemiş olduğu hadisi şerifler şunlardır;

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar, eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne gibi bir hayır ve bereket olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kuraya başvururlardı.” (Buhari, Ezan 9, 32, Şehadet 30, Müslim, Salat 129, (437), Tirmizi, Salat 166, (225), Nesâî, Mevakit 22, (1, 269), Ezan 31, (2, 23), Muvatta, Nida 3, (1, 68), Cemaat 6, (1, 131)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan sesli sesli yellenerek uzaklaşır, ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. İkamete başlanınca yine uzaklaşır, ikamet bitince geri dönüp kişi ile kalbinin arasına girer ve şunu hatırla, bunun düşün diye aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir, öyle ki buna kapılan kişi kaç rekat kıldığını bilemeyecek hale gelir.” (Buhari, Ezan 4, Amel fi’s-Salat 18, Sehiv 6, Bed’ü’l-Halk 11, Müslim, Salat 19, (389), Mesacid 83, (389), Ebu Davud, Salat 31, (516), Muvatta, Nida 6, (1, 69), Nesâî, Ezan 30, (2, 21)
 • Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitti mi kaçar. Müezzinin sesini işitmemek için sesli sesli yellenir. Ezan bitip müezzin susunca geri döner ve vesvese verir. İkameti işittiği zaman, müezzini duymamak için gider, susunca geri döner ve vesvese verir.” (Müslim, Salat 16, (389), Buhari, Ezan 4
 • Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitince Ravha nam yere kadar gider.” (Müslim, Salat 15, (388)
 • Resulullah (sav) ile beraberdik. Bilal Radıyallahu Anh kalkıp ezan okudu. (Ezanı bitirip) susunca, Resulullah (sav): “Kim bunun mislini kesin bir inançla söylerse cennete girer” buyurdu. (Nesâî, Ezan 34, (2, 24)
 • Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işitmiştir: “Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen kelime kelime tekrar edin. Sonra bana salat u selam okuyun. Zira kim bana salat u selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el Vesile’yi talep edin. Zira o, cennette bir makamdır ki mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesile’yi talep ederse, şefaat kendisine vacip olur.” [(Hadisin ilk cümlesi Buhari’de de rivayet edilmiştir (Ezan 7)] (Müslim, Salat 11, (384), Ebu Davud, Salat 36, (622), Nesâî, Ezan 33, (2, 23), Tirmizi, Salat 154, (208), İbnu Mace, Ezan 4, (720)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanı işittiği zaman kim: “Allahümme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme ve’s-salati’l’kaime ati Muhammedeni’l-Vesilete ve’l’fadilete veb’ashu makamen mahmudenillezi va’adtehu. (Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammede Vesile’yi ve fazileti ver. O’nu, va’adettiğin -bir rivayette va’adettiğin üzere- makam’ı Mahmud üzere ba’s et (dirilt)” derse, ona Kıyamet günü mutlaka şefaatim helal olur.” (Buhari, Ezan 8, Ebu Davud, Salat 28, (529), Tirmizi, Salat 157, (211), Nesâî, Ezan 38, (2, 26), İbnu Mace, Ezan 4, (722)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzin, “Allahu Ekber Allahu Ekber” deyince sizden kim samimiyetle, “Allahu Ekber Allahu Ekber” derse, sonra müezzin: “Eşhedü en la ilahe illallah” deyince, “Eşhedü en la ilahe illallah” derse, sonra müezzin: “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” deyince, “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” derse, sonra müezzin, “Hayye ala’s-salat” deyince “La havle vela kuvvete illa billah” derse, sonra müezzin: “hayye ala’l-felah” deyince, “La havle vela kuvvete illa billah” derse, sonra müezzin: “Allahu Ekber Allahu Ekber” deyince, “Allahu Ekber Allahu Ekber” derse, sonra müezzin: “La ilahe illallah” deyince “La ilahe illallah” derse cennete girer.” (Müslim, Salat 12, (385), Ebu Davud, Salat 36, (527)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzini işittiği zaman, kim: “Ben şehadet ederim ki, bir olan Allah’tan başka ilah yoktur, O’na şerik de yoktur, Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür. Rabb olarak Allah’tan Resul olarak Muhammed’den -bir rivayette “…nebi = peygamber olarak Muhammed’den din olan İslam’dan- razıyım” derse günahı affedilir.” (Müslim, Salat 13, (386), Ebu Davud, Salat 36, (625), Tirmizi, Salat 156, (210), İbnu Mace, Ezan 4, (721), Nesâî, Ezan 38, (2, 26)
 • Muaviye İbnu Ebi Süfyan ’ın (r.a) minberde oturmuş hutbe vermek üzere bekliyorken dinliyordum. Ezan başladı. Müezzin: “Allahu Ekber Allahu Ekber” deyince, Muaviye de: “Allahu Ekber Allahu Ekber” dedi, Müezzin: “Eşhedü en la ilahe illallah!” dedi. Muaviye: “Ben de!” dedi, Müezzin: “Eşhedü en la ilahe illallah!” dedi. Muaviye: “Ben de!” dedi. Müezzin: “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah!” dedi. Muaviye: “Ben de!” dedi. Müezzin: “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah!” dedi. Muaviye: “Ben de!” dedi. Ezan okuma işi bitince dedi ki: “Ey insanlar! Ben Resulullah (sav)’ı minberde iken işittim, O da, müezzin ezan okurken tıpkı sizin benden işittiğinizi söylüyordu bizzat işittim.” (Buhari, Cuma 23)
 • Resulullah (sav), müezzinin ezan okurken şehadet getirdiğini işitince: “Ben de! Ben de!” derdi. (Ebu Davud, Salat 36, (527)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin!” (Buhari, Ezan 7, Müslim, Salat 10, (383), Ebu Davud, Salat 36, (522), Nesâî, Ezan 33, (2, 23), Tirmizi, Salat 154, (208), İbnu Mace, Ezan 4, (720)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, yedi yıl sevabına inanarak ezan okursa, Allah bunu, onun ateşten kurtulmasına bir senet yapar.” (Tirmizi, Salat 152, (206)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret olunur. Yaş ve kuru her şey onun lehinde şehadet eder, namaza katılan kimseye yirmi beş kat namaz yazılır ve iki namaz arasındaki günahları affedilir.” (Ebu Davud, Salat 31, (515), Nesâî, Ezan 14, (2, 13), İbnu Mace, Ezan 5, (724)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah ve melekleri namazda birinci safa rahmet ederler. Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar mağfiret görür. Yaş ve kuru her ne, sesini işitirse, onu tasdik eder. Ona, beraberinde namaz kılanların ecrinin bir misli verilir.” (Nesâî, Ezan 14, (42, l3)
 • Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü! Müezzinler sevapça bizden üstün oluyorlar. Onlara yetişmemiz için ne tavsiye edersiniz? diye sordu. Resulullah (sav): “Onların söylediklerini sen de tekrar et. Bitirip sona erince dilediğini iste, sana da aynı sevap verilecektir” cevabını verdi. (Ebu Davud, 36, (524)
 • Ebu Said (r.a) bana dedi ki: “Seni, koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira, müezzinin sesini insan, cin ve sair her ne işitirse en uzağı bile Kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.” Ebu Said sözlerini şöyle tamamladı: “Ben bunu Resulullah (sav)’dan işittim.” (Buhari, Ezan 5, Bed’ü’l-Halk 112, Menakıp 25, Nesâî, Ezan 14, (2,13), Muvatta, Nida 5, (1, 69)
 • Resulullah (sav)’ı “Müezzinler Kıyamet günü, boyun itibariyle insanların en uzunu olacaklardır” derken işittim. (Müslim, Salat 14, (387)
 • İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim on iki yıl müezzinlik yaparsa ona cennet vacip olur. Ona, her gün için, ezanı sebebiyle altmış hasene yazılır, her  bir ikameti için de otuz hasene yazılır.” (İbnu Mace Sünen (728) – Hds 6207)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.