TALHA BİN UBEYDULLAH

  • İlk Müslümanlardan.
  • Cennetle müjdelenen on sahabeden birisi.
  • “Talhatü’l-hayr,” “Talhatü’l-cud,” ve “Talhatü’l-Feyyaz” lakaplarına sahip kişi.
  • Uhud’un kahramanlarından.
  • Vahiy katiplerinden bir tanesi.

Talha bin Ubeydullah ‘ın Hayatı

Talha bin Ubeydullah (r.a.) Künyesi Ebu Muhammed Talha b. Ubeydullah b. Osman et-Teymî el-Kureşî’dir. Nesebi Hz. Peygamber ile Mürre’de birleşir. Annesi Sa‘be bint Abdullah’tır. Doğduğu tarih hakkında kesin bir bilgi yoktur. 2 erkek kardeşinden Osman müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesinde müşrik saflarında ölmüştür. İslam öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Talha ticaret için bulunduğu Busra’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed’in peygamberliğini öğrenince hemen Mekke’ye döndü ve Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla İslamiyet’i kabul edip ilk müslümanlar arasında yer aldı. Vahiy katipliği de yapan Talha(r.a.) hem cennetle müjdelenen 10 sahabeden hem de Resulullah’ın havarisi diye bilinen 12 kişiden biridir. 

Talha bin Ubeydullah (r.a.) Uhud günü, Sultanü’l-Enbiya (s.a.v.) Efendimiz ‘in etrafında pervane gibi dönmüş, onu müşrik hücumlarına karşı himaye etmeye çalışmıştır. Gelen oklara, taşlara, kılıçlara karşı vücudunu siper etmiş otuzdan fazla yerinden yara almıştır. Peygamber Efendimiz (sav)’e yönelen bir kılıcı koluyla karşılayıp çolak kalmıştır. Sevgili Peygamberimizin: “Allah’ım Talha’ya şifa ver ve onu kuvvetlendir.” diyerek mübarek eliyle Talha’nın bütün vücudunu meshetmesi üzerine iyileşip kalkarak, hemen tekrar meydan-ı mübarezeye koşması unutulmayacak kahramanlıklardandır.

Hz. Ali (r.a.) Cemel Vakasında Talha’nın (r.a.) şehadetini duyunca çok ağlamış ve: “ey Talha! Benim ve senin şu ayette “Biz Cennet’teki müttekilerin gönüllerindeki kin ve husumeti çıkarmışızdır. Kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar ve birbirlerine yüz çevirmezler.” (Hicr: 47) buyurulan bahtiyar müttekilerden olmamızı temenni ederim” demiştir.

Hz. Ali (r.a.): “Ümit ederim, Osman, Talha, Zübeyr ile ben bunlardan olayım” demiştir.

Uhud günü

Peygamber Efendimiz buyurdu: “Uhud günü, yeryüzünde sağımda Cebrail’den, solumda Talha bin Ubeydullah’tan daha yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen Cennetlik bir kimseye bakmak isteyen, Talha bin Ubeydullah’a baksın!”

Uhud günü gösterdiği fedakârlıkları Hz. Aişe (r. anha) validemiz: “Her ne zaman Hz. Ebubekir’in (r.a.) yanında Uhud günü anılsa: Bugün tamamen Talha’nın günüdür.” derdi diye rivayet etmiştir.

Ashab-ı Şura

Talha bin Ubeydullah (r.a.) aşere-i mübeşşereden olup ilk Müslüman olan sekiz kişidendir. Ashab-ı Şura’ya seçilmiş altı zattan biridir.

Talha bin Ubeydullah ‘ın Vefatı

Hz. Talha’nın hayatının son devrelerini bütünüyle doldurdu. Vefatı da münafıkların eliyle oldu. Cemel Vakasında 60 yaşlarında olduğu halde Mervan’ın okuyla şehit olmuştur. Hicre­t’in 34. senesinde şehadet mertebesine erip Rabbine kavuştuğu sırada, 64 yıllık şeref ve haysiyet dolu bir ömrün sahibi idi. Hz. Ali öldürülmesine çok üzüldü. Naaşının yanına gel­di ve şöyle konuştu: “Ey Talha! Yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben 20 yıl evvel ölseydim de bugünü gör­meseydim!” dedi.

Kaynakça:

  • İslam ve İhsan, Talha bin Ubeydullah kimdir ?
  • İslam Ansiklopedisi, Talha bin Ubeydullah
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.