SAD BİN EBU VAKKAS

  • Allah yolunda ilk ok atan ve ilk kan döken kişi
  • Allah’a arz ettiği duaları kabul edilen sahabe
  • cennetle müjdelenen on sahabeden birisi.

Sad Bin Ebu Vakkas ‘ın Hayatı

Sad b. Ebu Vakkas, 592 yılında Mekke’de doğdu. Kureyş kabilesinden ve Beni Zühre soyundandır. Peygamber Efendimiz ’in annesi Hz. Âmine de Benî Zühre’ dendi. Bu sebeple Efendimiz, Sad Bin Ebu Vakkas’a “Benim dayımdır” derdi. Sad bin Ebu Vakkas Hz. Ebubekir’in vasıtasıyla müslüman oldu. İslamiyet’le ilk şereflenen sahabelerin 5. veya 7. olduğu söylenir. Müslüman olduğu zaman daha 17 veya 19 yaşında bir delikanlıydı. Bu hâlini “Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu” diye anlatmıştı. Onun bir özelliği de Allah yolunda ilk ok atan ve ilk kan döken kimse olmasıdır.

Peygamberimiz onu Musab b. Umeyr veya Sad b. Muaz ile kardeş ilan etti. Rabiğ Seriyyesi ile Batnı Nahle Seriyyesi’ne katıldı ve Kureyş kervanına ilk oku o attı (İbn Sad, III, 139). Harrar Seriyyesi’nde kumandan olarak görev yaptı. Bedir Gazvesinde müşrik süvari birliğinin kumandanı Saîd b. Âs’ı öldürüp kılıcını Peygamberimize teslim etti. Daha sonra Hz. Peygamber ile bütün gazvelere katıldı. Bütün savaşlarda Hz. Peygamber’in yanından ayrılmadı ve onun daha nice hayır dualarını aldı. Onun başarılarını artıran Efendimiz ‘in:

“Ya Rabbi! Okunu doğrult ve duasını kabul et!” şeklindeki niyazlarıdır. Bu sebepledir ki, Hz. Sad attığını vurur, Allah onun dualarını kabul edilirdi. Bunu bilenler onun bedduasını almaktan korkarlardı. Peygamberimizin hadisi şerifte haber verdiği mucize gerçekleşti ve nice ülkeler onun eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. İran fatihlerinin ilki, Kadisiyye Savaşı’nın başkumandanı ve Kufe’nin kurucusu o idi. Daha sonra Kufe valisi oldu. Hz. Ömer, kendisinden sonraki halifeyi seçecek 6 kişilik heyette Sad’ı da görevlendirdi. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.), Hz. Osman şehit edildikten sonra bir köşeye çekildi ve hiçbir olaya karışmadı. Onun bu tutumunu Hz. Ali şöyle değerlendirmişti:

  • “Sad ile Abdullah İbni Ömer’in bu tarafsız davranışları çok yerindedir. Bu olaylarda bir köşeye çekilmekte günah varsa, herhâlde o günah küçüktür. Sevap varsa, o da şüphesiz çok büyüktür.”

Hadis nakli konusunda titiz davranan Sad b. Ebû Vakkas emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis rivayet etmezdi. Rivayet ettiği 215 hadisin 115 tanesi hem Buhari’nin, hem de Müslim’in Sahihlerinde yer aldı.

İslam’da dökülen İlk kan

Sad (r.a.) İslamiyet’i kabul ettiği zaman müşriklerden biri ona hakaret etti. O da bir devenin çene kemiğini kaptığı gibi adamın başını yardı. Allah yolunda yere düşen ilk kan bu oldu.

Anam Babam sana feda olsun

Uhud Gazvesinde düşmana 1000 ok attı. Bu savaşta Efendimiz ona bir yandan ok veriyor, bir yandan da:

  • “Anam, babam sana feda olsun, ey Sad! At!” buyurarak kendisini destekliyordu.

Sad Bin Ebu Vakkas ‘ın Vefatı

Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.) 80 yıldan fazla bir hayat sürdü. hicretin 55. yılında Medine’de hastalandı. Vefatının yaklaştığını hissedince, sakladığı eski bir abayı getirterek:

“Benim kefenim bu olsun. Zira Bedir Gazvesinde düşmanlarla çarpışırken üzerim de bu cübbe vardı. Şimdiye kadar onu bu maksatla saklamıştım” dedi. Aşere-i mübeşşere ’den en son vefat eden o oldu. Türbesi Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunmaktadır.

Kaynakça:

  • İslam ve İhsan, Sad bin Ebu Vakkas kimdir?
  • İslam Ansiklopedisi, Sad bin Ebu Vakkas
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.