MİKAT

15.10.2023
214

Mikat nedir? Mikat sınırları nelerdir? Mikat sınırı ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

 • İbnu Ömer (r.a) dedi ki: “Hacc ayları Şevval, Zülkade ve Zilhicce’den de on gündür.” Buhari, Hacc 33 (Tercüme, yani bab başlığı olarak senetsiz kaydetmiştir.)
 • Abdullah İbnu Zübeyr (r.a) Mekke’de dokuz yıl ikamet etti. Bu esnada Zilhicce’nin hilali ile yüksek sesle telbiyeye başladı. Kardeşi Urve de onanla aynı şeyi yapardı.” Muvatta, Hacc 50, (1, 339)
 • Hazreti Ömer (r.a) Mekkelilere şöyle hitap etti: “Ey Mekkeliler! Ne oluyor da uzak diyardan gelenler saçları dağınık vaziyette iken sizler yağlanıyorsunuz? Zilhicce hilalini görünce siz de telbiyede bulunun.” Muvatta, Hacc 49, (1, 339)
 • İbnu Abbas (r.a) şunu söylemiştir: “Hacc için, sadece hacc aylarında ihrama girmek sünnettendir.” Buhari, Hacc 33 (tercüme yani bab başlığı olarak kaydetmiştir)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Medineliler Zülhuleyfe’de, Şamlılar Cuhfe’de, Necidliler Kam’da ihrama girer, telbiyeye başlar.” Buhari, Hacc 8, 5, 10, İlm 52, İ’tisam 16, Müslim, Hacc 1347, (1182), Muvatta, Hacc 22, (1, 330), Tirmizi, Hacc 17, (831), Ebu Davud, Menasik 9, (1737), Nesai, Hacc 17, 18, 21, (5, 122-125)
 • Bir rivayette İbnu Ömer der ki: Bizzat işitmemekle beraber, bana söylendiğine göre, Resulullah (sav) buyurmuştur ki: “Yemenliler de Yelemlem ’de ihrama girerler.” Buhari, Hacc 8, İlm 52, İ’tisam 16, Müslim, Hacc 13-18 (1182)
 • Buhari’de gelen bir diğer rivayette belirtildiği üzere, bir zat Abdullah İbnu Ömer’e gelerek: “Umre için nerede ihrama girmem caiz olur?” diye sorunca: “Resulullah (sav) mikat yerleri olarak Necidliler için Karn ’ı, Medineliler için Zülhuleyfe ’yi, Şamlılar için Cuhfe ’yi belirledi” demiş, başka bir mikat yeri zikretmemiştir. Buhari, Hacc 3
 • Resulullah (sav), Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnu’l-Menazil’i , Yemenliler için Yelemlem’i mikat yerleri olarak ta’yin etmiştir. Bu yerler, ora ahalileri ve oraya başka yerlerden hacc ve umre yapmak maksadıyla gelenler için mikat yerleridir. Bu söylenen mikat yerlerinin berisinde yani mikatlarla Mekke arasında bulunanlar için mikat, bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke’de ihrama girerler.” Buhari, Hacc 7, 9, 11, 12, Cezau’s-Sayd 18, Müslim, Hacc 11, (1181), Ebu Davud, Menasik 9, (1737), Nesai, Hac 20, 23, (5, 123-125)
 • Bir rivayette şöyle denmiştir: “Kim mikatlerin berisinde ise, niyeti başlattığı yerde ihram giyer, öyle ki, Mekkeliler Mekke’de ihrama girerler. Buhari, Hacc 7, Ebu Davud, Menasik 9, (1737)
 • Hz. Cabir ‘e (r.a) ihrama girme yerinden sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Ben Resulullah (sav)’in bu hususta şöyle söylediğini işittim. “Medineliler ’in ihrama girme yeri Zülhuleyfe ’dir. Diğer yol Cuhfe ’dir, Iraklıların ihrama girme yeri Zat-ı Irk ’dır. Necidliler ’in ihrama girme yeri Karni’l-Menazil ’dir. Yemenliler ’in ihrama girme yerleri Yelemlem ’dir.” Müslim, Hacc 18,(1183)
 • Şu iki memleket (Basra ve Kufe) fethedildiği zaman Hz. Ömer ‘e (r.a)   halk gelip: “Ey mü’minlerin emiri! Resulullah (sav) Necidliler için Karn ’ı mikat olarak tespit etti. Orası bizim yolumuza sapa düşer. Buradan Karn ’e gitmeye kalksak, bize zor olur!” dediler. Hz. Ömer (r.a) onlara: “Öyleyse onun kendi yolunuzdaki hizasına bakın” dedi ve onlar için Zat-ı Irk’ı tespit etti. Buhari, Hacc 13
 • Resulullah (sav) Iraklılar için Zat-ı Irk’ı mikat kıldı. Ebu Davud, Menasik 9, (1739), Nesâî, Hacc 22 (5, 125)
 • Resulullah (sav) Meşrikliler için Akik’i mikat kıldı. Ebu Davud, Menasik 9, (1740), Tirmizi, Hacc 17, (832)
 • İmam Malik: “Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) Ci’rane’de umre için ihrama girdi” demiştir. Muvatta, Hacc 27, (1, 331), Ebu Davud, Hacc 81, (1996), Tirmizi, Hacc 96, (935), Nesâî, Hacc 104, (5, 199)
 • Yine imam Malik’in, nazarında güvenilir (sika) bir kimseden rivayet ettiğine göre, İbnu Ömer (r.a) İliya’da hacc ihramı giymiştir. Muvatta, Hacc 26, (1, 331)
 • Hz. Osman ‘ın (r.a), bir kimsenin Horasan veya Kinnan ’da ihrama girmesini mekruh addettiği rivayet edilmiştir. Buhari, Hacc 33, (Bab başlığında, senetsiz olarak kaydedilmiştir)
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.