KURAN VE SÜNNET

10.01.2024
121

Kuran ve Sünnet nedir? Kuran ve Sünnet ‘in hükmü nedir? Kuran ve Sünnet ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

 • Ebu’d-Derda (r.a) anlatıyor: “(Bir gün) Resulullah (sav) yanımıza çıkageldi. Biz o sırada fakirlikten söz ediyor ve korkumuzu dile getiriyorduk.” Fakirlikten mi korkuyorsunuz? Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun! Mutlaka dünya malı üzerinize akıtılacaktır. Öyle ki, sizden birinin kalbini (haktan başka istikametlere) sadece ve sadece dünyalık meylettirecektir. Allah’a  yemin ederim! Ben sizleri, gecesi ve gündüzü apaydın olması bakımından eşit olan tertemiz kalplere sahip olarak bırakıyorum!” buyurdular.”Ebu’d-Derda devamla der ki: “Vallahi, Resulullah (sav) doğru söyledi. Vallahi o bizi, gecesi ve gündüzü aydınlık olması bakımından eşit olan tertemiz kalplere sahip olarak bırakmıştı.” İbnu Mace Sünen (5) – Hds 5989)
 • Abdullah İbnu Mes’ud (r.a)  demiştir ki: “Ben size Resulullah (sav)’dan bir hadis naklettiğim vakit, Resulullah ’ın (sav) bu sözünün hakka en uygun, hidayete en muvafık ve takvaya en mutabık olduğuna inanın.” İbnu Mace Sünen (19) – Hds 5990)
 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden birinin, benden rivayet edilen hadisleri, rahat koltuğuna kurulmuş vaziyette dinleyip: “(Rivayeti bırak! Bana) Kur’an’dan oku!” dediğini sakın duymayayım! Söylenen güzel  sözü ben söylemişimdir.” İbnu Mace Sünen (21) – Hds 5991)
 • Amr İbnu Meymun anlatıyor: “Ben, İbnu Mes’ud (r.a) ile, Perşembe akşamları karşılaşmayı hiç aksatmazdım. Bu gelişlerimde, onun herhangi bir şey hususunda: “Resulullah (sav) buyurdular ki” dediğini hiç duymadım. İşte bu akşamlardan birinde, “Resulullah (sav) buyurdular ki” diyerek (söze başladı, fakat arkasını getirmeyip) başını öne eğdi. Biraz bekledikten sonra) kendisine baktım. Gömleğinin ilikleri çözülmüş, gözlerinden yaşlar boşanmış, avurtları şişmiş vaziyette ayakta duruyordu.(Bir müddet bu vaziyette kaldıktan sonra) sözünü şöyle tamamladı: “Resulullah (sav) öyle veya onun berisinde veya yukarısında veya ona yakın veya ona benzer bir şey söylemişti.” İbnu Mace Sünen (23) – Hds 5992)
 • Abdullah İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: “Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyurdular ki: “Allah, bid’at sahibi, bid’atını terk etmedikçe, onun amelini kabul etmeyecektir.” İbnu Mace Sünen (50) – Hds 5993)
 • Hazreti Enes İbnu Malik (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Batıl ve haksız yolda iken (münakaşa ve) yalanı bırakana cennetin kenarında bir köşk bina edilir. Haklı olduğu halde münakaşayı bırakan kimse için cennetin ortasında bir köşk bina edilir. Kim de ahlakını  güzelleştirirse ona cennetin  en âla yerinde bir köşk bina edilir.” İbnu Mace Sünen (51) – Hds 5994)
 • Muaz İbnu Cebel (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav), beni Yemen’e gönderdiği zaman şöyle tenbihte bulundular: “Sakın bildiğin (şer’î deliller dışında bir şeyle) hüküm verip, mesele çözmeye kalkmayasın! Şayet çözmede zorluk çektiğin bir mesele karşına çıkarsa (rastgele hükmetmekten) geri dur, meselenin aydınlanmasını bekle veya o hususu bana yaz.” İbnu Mace Sünen (55) – Hds 5995)
 • Abdullah Bin Amr İbnu’l-As (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: ”Benî İsrail’in durumu, aralarında müvelledûn denen farklı milletlere mensup esir kadınlardan doğan çocuklar türeyinceye kadar itidal üzere devam etti. Bu yeni türediler şahsî re’yleri ile fetva verip kendilerini de, başkalarını da dalalete attılar.” İbnu Mace Sünen (56) – Hds 5996)
 • Mus’ab İbnu Sa’d’ın babası anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “En hayırlılarınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerdir.” İbnu Mace Sünen (213) – Hds 6045)
 • Hazreti Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav): “Şüphesiz insanlardan Allah’a yakın olanlar vardır!” buyurmuştu. Ashap: “Ey Allah’ın Resulü! Bunlar kimlerdir?” diye sordu. ”Onlar Kur’an ehli, Allah ehli ve Allah’ın has kullarıdır!” cevabını verdi.” İbnu Mace Sünen (215) – Hds 6046)
 • Ebu Zerr (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav), bana dediler ki: “Ey Ebu Zerr! Senin evden çıkıp Allah’ın kitabından bir ayet öğrenmen, senin için yüz rek’at namaz kılmandan daha hayırlıdır. Keza gidip ilimden bir bab (mevzu) öğrenmen -ki bu babla amel edilsin veya edilmesin- senin için bin rek’at  namaz kılmandan daha hayırlıdır.” İbnu Mace Sünen (219) – Hds 6047)
 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bana itaat ederse, muhakkak ki Allah’a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah’a isyan etmiştir.”  İbnu Mace Sünen (3) – Hds 5988)
 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Bir adam Resulullah (sav)’ın yanına gelmişti. Resulullah (sav), Ashab’ı ona yardım etmeye teşvik etti. Ashaptan biri: ”Benim yanımda şu kadar mal var!” dedi. Cemaatte bulunup  da adama yardım etmeyen kalmadı, herkes az veya çok bir  yardımda bulundu. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm şu hitabede bulundu: ”Kim bir hayrı başlatır ve başkaları da onu devam ettirirse, o kimse yaptığı hayrın sevabını eksiksiz alır ve o hayrı takip edenlerin hayrının bir mislini -onların hayırlarından hiçbir  eksilme olmaksızın- aynen alır. Kim de kötü bir çığır açar ve bu çığırdan başkaları da giderse, bu adama, o kötü işin günahı eksiksiz gelir; ayrıca o kötü yoldan gidenlerin günahının bir misli de -onların günahından hiçbir şey eksiltmeden- ona gelir.  İbnu Mace Sünen (204) – Hds 6041)
 • Hazreti Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: ”Kim bir dalalete çağırır ve buna uyulursa, bu kimseye kendine uyanların  günahının bir misli aynen gelir, onların günahından da bir şey eksilmez. Kim de bir hayra çağırır ve kendisine uyulursa, buna da kendine uyanların sevaplarının bir misli verilir, bu ona uyanların sevabından bir şey eksiltmez. İbnu Mace Sünen (205) – Hds 6042)
 • Ebu Cuhayfe anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: ”Kim bir hayrı başlatır ve kendinden sonra da onunla amel edilirse, bu kimse hem kendi amelinin ve hem de öbürlerinin amelinin sevabını -onların sevabını eksiltmeksizin- aynen alır. Kim de kötü bir iş işler ve kendinden sonra bunu başkaları da işlerse, bu kimseye hem kendi işinin günahı hem de onu takliden işleyenlerin günahı, -onlarınkinden bir eksiltme hasıl etmeden- aynen gelir.” İbnu Mace Sünen (207) – Hds 6043)
 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: ”Dünyada bir şeye çağıran kimse, kıyamet günü, bu çağrısına devam ettirilir, hatta bir kişi bir kişiyi çağırmış bile olsa.” İbnu Mace Sünen (208) – Hds 6044)
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.