HAZRETİ OSMAN ’IN SÖZLERİ

22.05.2023
1.145
 • “Eğer kalpleriniz tertemiz olsaydı Allah’ın kelamına doyamazdınız.”
 • “Üzerimden, Allah’ın kitabını açıp okumadığım bir gün ya da gecenin geçmesini istemiyorum.” Bu sebeple Hz. Osman’ın Mushaf’ı çok okunmaktan ve çok bakılmaktan dolayı yırtılacak hale gelmiş bazı yaprakları ise delinmişti.
 • “Dünya tasası kalbe zulmet getirir, ahiret tasası ise kalbi nurlandırır.”
 • “Dünyayı gönlünden çıkaranı Allah sever. Günahları terk edeni melekler sever. İnsanların elindekilere tamah etmeyeni de Müslümanlar sever.”
 • “Bana dünyada üç şey sevdirildi: Açları doyurmak, muhtaçları giydirmek ve Kur’an-ı Kerîm okumak!”
 • “Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla ahiret yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fâni, ahiret ise bâkîdir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâkî olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fâni olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allah’adır. Allah’tan korkunuz!”
 • “Ey Âdemoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını yakalamaktadır. Sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir. Ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacaktır. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse daima hazırlıklı ol ve gafil avlanmamaya çalış! Çünkü ölüm meleği senden asla gâfil değildir. Ey Âdemoğlu! Bilmiş ol ki eğer sen kendi nefsinden gâfil olur ve kendin için hazırlık yapmazsan, ebetteki başkası senin için hazırlık yapmaz. Allah’ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma ve bunun için de nefsinin hazırlığını görüp onun için rızık temin et! Sakın bu işi başkasına havale edeyim deme! Selâm üzerinize olsun!”
 • “Şerlileriniz başınıza musallat olmadan evvel iyiliği emredip kötülükten sakındırma vazifenizi yerine getiriniz! Bunu yapmaz da kötüleriniz başınıza musallat olacak olursa artık iyilerinizin yapacağı dualar da kabul olunmayacaktır.”
 • “Dört şey vardır ki zahiri fazilet, bâtını ise farzdır:

1.Salihlerle oturup kalkmak fazilet, onlara uymak farzdır.

2.Kur’ân okumak fazilet, onunla amel etmek farzdır.

3.Kabirleri ziyaret etmek fazilet, ona hazırlanmak farzdır.

4.Hastayı ziyaret etmek fazilet, ondan vasiyet ve ibret almak ise farzdır.”

 •  “Beş şey vardır ki, bunlar muttakilerin alâmetidir:

1.Dinini güzelleştirme hususunda istifade edeceği kişilerle oturup kalkmak.

2Diline hâkim olmak ve iffetini muhafaza etmek.

3.Dünyadan büyük bir nasîbe nail olduğunda onun vebâl olabileceğini düşünmek.

4.Dini hususunda küçük bir şey elde ettiğinde ise bunu büyük bir ganimet bilmek.

5.Haram karışabileceği korkusuyla midesini helâl ile tıka basa doldurmaktan sakınmak.

 •  “Mü’min altı çeşit korku içindedir:

1.İmânını kaybetme korkusu.

2.Hafaza meleklerinin, kıyamet günü kendisini rezil ve rüsvâ edecek şeyleri yazması.

3.Şeytanın amellerini boşa çıkarması ve idlâl etmesi.

4.Ölüm meleğinin ruhunu, gaflet ânında birden alıvermesi.

5.Dünyanın kendisini aldatarak ahirete hazırlık yapmaktan alıkoyması.

6. Dünya ile lüzumundan fazla meşgul olarak Allah’ın zikrinden uzaklaşması.”

 •  “Ariflerin alâmetleri şunlardır: Kalpleri korku ile ümit arasındadır. Dillerinden hamd ve senâ eksik olmaz. Gözleri hayâ ve Allah için ağlamakla meşguldür. İradeleri de dünyayı gönüllerinden çıkarma ve Allah’ın rızasını kazanma gayretindedir.”
 •  “En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah’ın nurundan istifade edendir.”
 •  “Kul, gözleri gördüğü hâlde Allah’ın kendisini âmâ olarak diriltmesinden korksun!
 •  Hikmetten anlayana manalı bir söz kâfidir. Manen sağır olanlar, zaten hakkı duyamazlar…”
 •  Hadis-i şerifte buyrulur: “Kişi yaşadığı hâl üzere ölür ve öldüğü hâl üzere haşrolunur.” (Müslim, Cennet, 83; Münâvî, V, 663) Nitekim Hazret-i Osman -radıyallahu anh- Kur’an ile yaşadı, Kur’an’ı infak etti ve Kur’an okurken şehit edilerek rahmet-i Rahman’a kavuştu.
 •  Doğru alın, doğru verin.
 •  Her nimetin bir musibeti vardır.
 •  Sabredin, yoksa pişman olursunuz.
 •  Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.
 •  Ben terazi değilim ki hata işlemeyeyim.
 •  Cenabı Hak’tan başka hakiki sığınak yoktur.
 •  Allah nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz.
 •  Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir.
 •  İçkiden kaçının, zira her kötülüğün anahtarı içkidir.
 •  Mükâfatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir.
 •  Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet edersin.
 •  Ölüme, kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.
 •  Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.
 •  Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz.
 •  En sonra varacağınız Hakk’dan korkun ki, fitne ve fesada düşmeyesiniz.
 •  Şayet kalpleriniz gerçekten temiz olsaydı Kur’an okumaya doyamazdınız!
 •  Dünya için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur.
 •  Allah Teâlâ’dan (c.c) sakının. İstikâmet üzereyken halinizi değiştirmeyin.
 •  İnsanların en hayırlısı, günahsız olan ve Allah’ ın kitabı ile amel edendir.
 •  Sen ferahladığın zaman, kıskanç kimsenin kedere boğulması ne büyük intikamdır.
 •  Zamanı kıyaslamayan, kaderleri tanıyamaz; gelecek günlerin neler vadettiğini de bilemez.
 •  Suç işleyenin kulağını iyi çek; Zira dünyada ceza görmek, ahiretteki cezadan daha kolaydır.
 •  Takva O’nun (c.c) azabına karşı bir kalkan ve O’nun (c.c) rızasına ulaşmak için bir vesiledir.
 •  Bir zorlukla karşılaştığında sabret. Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki arkasından kolaylık gelmesin.
 •  Gafil olmaktan sakın ve ölüm meleğine hazırlıklı ol! Çünkü o senden hiçbir zaman gafil değildir.
 •  Bütün işlerin Allah’ın emri ile olduğunu bildiği halde elden kaçırdığı için üzülene hayret ederim.
 •  Cennet mutluluğunu bilerek istirahat edene ve Allah’ı bildiği halde başkasını zikredene hayret ederim. Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız.
 •  Kimsenin görmediği, vakıf olamadığı işlerinizde Allah’a muhalefetten sakınınız.
 •  Biliniz ki Allah kiminle beraberse o hiçbir şeyden kokmaz.
 •  Allah kime gazab etmişse onun affını isteyeceği başka kimse yoktur.
 •  Mezar dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir. Orada azap görenin ilerisi de kötü, iyilik görenin ilerisi de iyidir. ( HAZRETİ OSMAN )
 •  Kişi nefsini ihmal etse de, fakirlik canına tak dese de, gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar. Kendisini de güzelleştirir.
 •  Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene, cehennemdeki ızdırabı bilerek günah işleyene hayret ederim.
 •  Ben Kaynuka denilen Yahudi kabilesinden hurma alır, kârına satardım. Resûlullah (sav) bunu duyunca bana şöyle dedi:” Ya Osman, alırken de satarken de ölç.
 •  Dünya hayatını ciddiye alın; gaflete düşmeyin ki, (burada yaşadığınız hayatın hesabı ahirette size sorulurken) yaptıklarınız görmezden gelinmeyecektir.
 •  Dikkat edin! Dünyanın mayasında aldatıcılık vardır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın.
 •  Gaflet, sizi Allah (c.c.) hakkında aldanışa sevk etmesin.
 •  Sizden önce göçüp gidenlerden ibret alın. ( Hazreti Osman )
 •  Allah korkusu, insanı O’ nun gazabından koruyan bir kalkan ve rızasını kazanmaya bir vesiledir. Hadiseler karşısında Allah’tan korkun, cemaate sarılın, fırka fırka ayrılmayın.
 •  Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.
 •  Aziz ve Celil olan Allah size ahireti kazanmanız için dünyayı vermiştir.
 •  Dünya fani, ahiret ise bakidir. ( Hazreti Osman )
 •  Fani olan dünya sizi şımartıp da baki olan ahiretten alıkoymasın.
 •  Fani olana baki olanı tercih ediniz. ( Hazreti Osman )
 •  Dünya yok olup gidicidir. Sonunda varılacak yer Allah’ın huzurudur.
 •  Geçenlerden ibret alınız, gayretle çalışınız, gafil olmayınız. ( Hazreti Osman )
 •  Hiç bir hareketinize göz yumulmaz. Hаni nerede dünyaya gelipde, orada uzun müddet menfааtler sаğlаyаn, orаyı imar edenler, ekip biçenler ve onların kardeşleri. Onları unuttunuz mu? Dünyaya Allah’ın verdiği kadar değer veriniz. Ahiretten de nasibinizi unutmayınız.
 •  Küçük çocukları kazanca zorlamayın. Eğer onları kаzаncа zorlarsanız hırsızlık yаpаrlаr. Elinde bir sanatı olmаyаn cariyeleri de kаzаncа zorlamayın. Eğer onları kаzаncа zorlarsanız zina yаpаrаk istediğiniz parayı getirmeye mecbur olurlar.
 •  Namus ve şerefinizi koruyun ki, Allah da sizin namus ve şerefinizi korusun.
 •  Yiyeceklerinizin helal ve temiz olmasına dikkat edin.
 •  Ey Âdemoğlu! Bilmiş ol ki; ruhunu аlmаklа vаzifeli olаn melek seni bırakmaz, ecelin  geldiğinde seni bırаkıptа bаşkаsınа gitmez. Sаnki bırаkıptа sаnа gelecekmiş gibi ölüme hаzır ol. Gаfil olmа çünkü sen unutulmuş değilsin.
 •  Ey âdemoğlu! Sen bil ki; kendinden gаfil olur hаzırlаnmаzsаn bаşkаsı senin yerine hаzırlаnmаz. Mutlаkа Allah’ın huzurunа çıkаcаksın, kendini hazırla ,kendi işlerini bаşkаsınа hаvаle etme.
 •  Ey insаnlаr! Allаh’а muhаlefetten sаkınınız. Çünkü Allаh’а muhаlefetten sаkınmаk bir gаnimettir.
 •  Hikmetten аnlаyаnа manalı bir söz kâfidir. Mа’nen sаğır olanlar, zaten Hakk’ı duyamaz.
 •  Bu ümmetin belâlısı, bu nimetin nankörü, ayıplayan ve yerendir.
 •  Size sevdiğinizi gösterirler, sevmediğinizi sizden saklarlar. Lehinizde konuşurlar, siz içinizi dökersiniz; (daha sonra) fitne çıkaracak durumda olanların peşine düşerler.
 •  Dinin sınırlarını korumanız, sözlerinizde durmanız, bulduğunuza razı olmanız, yoğa sabretmeniz gerekir.
 •  Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.
 •  Askerler taşlanmaz (küçük düşürülmez).
 •  Siz İslam’ın temelisiniz; bozulursanız bütün insanlar bozulur, düzelirseniz bütün insanlar düzelir.
 •  Siz konuşkan başkandan daha çok, çalışkan başkana muhtaçsınız.
 •  Danışınız ve doğru görüşe ulaşmak için çalışınız.
 •  Güzel edep ve şüpheden sakınma iki iyi huydur, bunların üçüncüsü yoktur.
 •  En iyi insan, Allah’ın kitabına sığınan ve sarılandır.
 •  Görevden alınan memurun verdiği hediye, görevde iken verdiği hediye gibidir.
 •  Allahtan başka gidilecek yer (gerçek bir sığınak) yoktur.
 •  Ya sabreder veya pişman olursun!
 •  Zorbalar da dahil, her canlı çocuğunu sever.
 •  Fâni olana bâki olanı tercih ediniz. ( Hazreti Osman )
 •  Şayet Allah’ın Kitabı’nda, ayaklarımı zincirlemek için bir delil bulabiliyorsanız, durmayın hemen zincirleyin.
 •  Boynum vurulsa dahi, Peygamber(s.a.v) memleketini hiçbir şeye tercih etmem.
 •  Ben kendimi feda ederek müminleri koruyacağım.
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.