ABDULLAH BİN ATİK

  • Sahabelerin kahramanı.
  • Ömrünü İslam’a adayan sahabe.
  • Yiğit kahraman.

Abdullah bin Atik’in (r.a) Hayatı

Abdullah bin Atik Medinelidir. Hazrec kabilesine mensuptur. İslam çoğalmıştı. Ancak bu durum hem Mekke de bulunan müşrikleri hem de Yahudileri endişe içerisinde bırakıyordu. Efendimizin (sav) peygamberliğini kabullenmek istemiyorlardı. Resulullah’a (sav) kin besliyorlardı. Peygamberimizi (sav) zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Efendimizin (sav) en büyük düşmanı azılı Yahudilerden olan Sellam bin Ebi Hukeyk idi. Sahabeler onun yaptığı zulümlere dayanamıyordu artık. Onu öldürmek için Efendimizden (sav) izin istediler. Efendimiz (sav) izin vermişti. Sellam ı öldürmek Abdullah bin Atik e nasip olmuştu. Abdullah bin Atik Yemâme Savaşında yer almış ve büyük kahramanlıklar göstermişti. Bu savaşta çok fazla yara almış adeta vücudundan kan fışkırıyordu. Yine bu savaşta çok istediği şehitlik mertebesine ulaşmıştı ve ebedi aleme göçmüştü.

Abdullah bin Atik Hangi Kabileye Mensuptur ?

Abdullah bin Atik (r.a) Medinelidir. Bu nedenle Ensari nisbesi ile anılır. Abdullah bin Atik (r.a) Hazrec kabilesine mensuptur.

Sahabelerin Kahramanı Abdullah bin Atik (a.s)

İslam’ın çoğalması, hem Mekke müşriklerini hem de Yahudileri endişe içerisinde bırakıyordu. Beni Nadir Yahudileri Efendimizin (a.s) peygamber oluşunu kabullenemiyorlardı. Allah Resulüne (sav) kin besliyorlardı. Kendi içlerinde bulunan alimleri Efendimize (sav) gönderiyorlardı. Bunu yapmalarındaki amaç Efendimizi (sav) zor durumda bırakmaktı. Efendimize (sav) en çok kin besleyen, düşman olan Beni Nadir Yahudilerinin azılısı Sellam bin Ebi Hukeyk idi. Hem Efendimizi (sav) sürekli rahatsız eder hem de Müslümanları tehdit ederdi. Etrafında bulunan insanları Efendimize (sav) karşı kışkırtır öldürme girişiminde bulunurdu. Sahabeler Sellam bin Ebi Hukeyk in yaptığı zulümlere ettiği tehditlere dayanamıyordu. Sahabeler bir gün aralarında konuşurken Efendimizin (sav) düşmanlarını sayıyordu. En büyük düşman hiç şüphe yok ki Sellam bin Ebi Hukeyk idi. Sellam ın öldürülmesi şart haline gelmişti. Çünkü o Efendimizi (sav) öldürmek için uğraşıyordu. Bu konuda anlaşıp Efendimizin yanına geldiler ve izin istediler. Efendimiz (sav) kendilerine izin verdi. Büyük düşmanı öldürmek Abdullah bin Atik e nasip olmuştu. Abdullah bin Atik sahabelerin kahramanı idi. Bir gün yanında dört sahabe ile Yahudilerin kale şehri Hayber’e gitti. Peygamber düşmanını öldürme niyetindelerdi. Beş kişi gitmişlerdi. Bunlar: Abdullah bin Enis, Ebu Katade, Esved bin Huzai, Mes’ûd bin Sinan, ve Abdullah bin Atik. Komutanlığı yapanda yine Abdullah bin Atikti. Gece olmuş ve Hayber’e girmişlerdi. Azılı düşman olan Sellam bin Ebi Hukeyk in evinin çevresinde bulunan bütün evlerin kapılarını dışardan kilitlemişlerdi. Sellam ın evi biraz daha yüksekte kalıyordu. Merdivenden yukarı çıkıp Sellam ın kapısını çaldılar. Sellam ın eşi kim olduklarını sorduğunda: “Araplardan bir grubuz, ev sahibiyle görüşmek istiyoruz.” dediler. İçeri girince Sellam bin Ebi Hukeyk ile kavga edip onu öldürdüler. Hanımına ve çocuklarına ise karışmadılar.

Abdullah bin Atik Sellamı olduğu yerde öylece bırakıp dışarı çıktı. Ancak gözleri iyi görmediği için merdivenden inerken düşmüştü. Ayağı burkulmuştu. Arkadaşları onu omuzuna aldı ve şehir dışına gidip bir yerde sakladılar. Sellam bin Ebi Hukeyk in öldüğünden ise emin olamamışlardı. Yaralı olma ihtimalini düşündüler ve aralarından biri kontrol etmek için geri döndü. Gittiğinde kalabalık ile karşılaşmıştı. Hemen kalabalığın arasına girdi. Sellam ın eşinin “öldü” dediğini işitti. Sevinç içerisinde gidip müjdeyi arkadaşlarına verdi. Efendimizin (sav) yanına geldiler. Efendimiz (sav) Abdullah bin Atiki övdü. Abdullah’ ın yaralı ayağına mübarek elini sürdü. Mübarek elini sürer sürmez Abdullah’ ın ayağı iyileşmişti.

Efendimizin (sav) Abdullah bin Atik ‘e (r.a) Verdiği Vazife

Hicretin dokuzuncu yılında Efendimiz (sav) Tayy kabilesinde bulunan putları kırmak için Hz. Ali’ nın başlarında yer aldığı 150 kişilik kuvvet hazırlatmıştı. Bu kuvvetin içinde Abdullah bin Atik te yer alıyordu. Efendimiz (sav) Abdullah bin Atik i (r.a) silah ve teçhizat temini için görevlendirmişti.

Abdullah bin Atik’in (r.a) Kahramanlığı

Abdullah bin Atik in Yemâme Savaşında yaptığı kahramanlık dillere destandı. Yemâme Savaşı Halife Ebubekir (r.a) döneminde yaşanmıştı. O dönemlerde birde yalancı peygamberler türemişti. Bu yalancı peygamberlerden biri de Müseylime idi. Müseylime Müslümanlara rahatsızlık veriyordu. Durum böyle olunca Halid bin Velid başkanlığında bir ordu üzerine gitmişti. Müslüman olanları ellerinden kurtarmak zorunlu olmuştu artık. Halid bin Velid ve Müseylime arasında şiddetli çarpışma yaşanmıştı.

Abdullah bin Atik ‘in (r.a) Vefatı

Abdullah bin Atik te bu savaşta yer almış ve büyük kahramanlıklar sergilemişti. Bu savaşta ağır bir şekilde yararlanmıştı. Adeta vücudunda kan fışkırıyordu. O buna rağmen elindeki kılıcı bırakmıyor kahramanca çarpışıyordu. Böylelikle ömrünü İslam’a adayan yiğit kahraman Abdullah bin Atik (r.a) Hicretin on ikinci yılında çok istediği şehitlik mertebesine ulaşmış ve ebedi aleme göçmüştü.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.