Soru: Berat Kandili Hakkında Bilgi Verir misiniz?

24.02.2024
122

BERAT KANDİLİ NEDİR? BERAT GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NELERDİR?

Berat gecesi (kandili) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat sözlükte “bir zorluktan kurtulma ve beri olmak” demektir. Berat gecesine aynı zamanda “Leyle-i Mübareke” “Leyle-i Berae”  “Leyle-i sâk” “Leyle-i rahme” de denir.

Berat Gecesinin Önemi Nedir?

Bu gece bir senelik bütün işler hükme bağlanır. Gecesinde ibadet etmek ve bol bol dua etmek, gündüzünde ise oruç tutmak faziletlidir.

Bu Gecede Verilen Şefaat Hakkı

Peygamber Efendimiz (sav) Şaban ayının on üçüncü gecesinde ümmeti için şefaat istemiş bu şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gece ‘de yine şefaat istemiş şefaatin üçte biri daha verilmiş, on beşinci gecesinde yine şefaat hakkı istemiş bu şefaatin tamamı verilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır. (bk. er – Râzî ve Ebusuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhan Suresi 3. ve 4. ayetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’an-ı Hakim ve Meali..)

Kur’an-ı Kerim ‘in Diliyle Berat Kandili

 Yüce Rabbimiz Kuran’da şöyle buyurmuştur;

Bismillahirrahmanirrahim

Hâ-mîm.

Aydınlatan kitaba yemin olsun!

Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.

 O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. (Duhan /1-7)

Berat Kandili ile İlgili Hadisler

Berat gecesi hakkında Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. No: 1388)

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor: “Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118).

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

  •  Gündüzünde oruç tutmak.
  • Kaza ve nafile namazları kılmak.
  • Kur’an-ı Kerim okumak.
  • Tövbe ve istiğfar etmek.
  • Salavat getirmek.
  • Hamd etmek.
  • Allah’ı çokça zikretmek.
  • Sadaka vermek.

Berat Kandili Duası

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların kar­şılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sen­sin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şa­yet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allah’ım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayır­lı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah’ım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, âli­ne, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Du­alarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.