ŞİİR

06.12.2023
102

Şiir nasıl olmalıdır? Şiir İslam’da nasıl olmalıdır? Şiir ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şiirde hikmet vardır”  Buhari, Edeb 90, Ebu Davud, Edeb 95, (5010), Tirmizi, Edeb 69, (2847), İbnu Mace, Edeb 41, (3755)
 • Resulullah (sav)’e, bir bedevi geldi. (Dikkat çekici bir üslupla konuşmaya başladı. Efendimiz (sav): “Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır.” Buyurdu. Ebu Davud, Edeb 95, (5011), Tirmizi, Edeb, 63, (2848)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır.” (el-Hudri’den Müslim’in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir, “Resulullah (sav) yürümekte iken karşısına şiir irşad eden bir şair çıktı. Efendimiz: “Şeytanı tutun” veya “Şeytanı yakalayın” diye emretti.)  Buhari, Edeb, 92, Müslim, Şiir 7, (2257), Ebu Davud, Edeb 95, (5009), Tirmizi, Edeb 71, (2855)
 • Resulullah (sav) şair Hassan İbnu Sabit (r.a) için mescide hususi bir minber koymuştu. Hassan, orada kurulup mufahara yapar veya Resulullah (sav)’ın hasımlarına karşı müdafaa ederdi. Resulullah (sav): “Allah (cc) Hassan’ı Resulullah’ı müdafaa ettiği veya onun adına mufahara yaptığı müddetçe Rühu’l-Kudüs takviye etmektedir” derdi. Buhari, Edeb 91, Ebu Davud, Edeb 95, (5015), Tirmizi, Edeb 70, (2849)
 • Ben, Resulullah (sav)’la yüz defadan fazla birlikte oturdum. Ashabı ona şiirler okuyor, cahiliye devriyle ilgili hadiseleri zikrediyorlardı. Resulullah (sav) da sakitane onları dinlerdi. Bazen (anlatılanlara) onlarla birlikte tebessüm buyurduğu olurdu.” Tirmizi, Edeb 70, (2854)
 • Resulullah (sav)’ın (kafilenin yürüyüş temposunu ezgileriyle) canlı tutan bir kölesi vardı, adı Enceşe idi. Bu zat güzel sesli birisiydi. Resulullah (sav) ona: “Ey Enceşe ağır ol! Şişeleri kırma -veya şişeleri sevkederken ağır ol- dedi. Şişe ile zayıf kadınları kastediyordu.”  Buhari, Edeb 90, 96, 111, 116, Müslim, Fezail 70, (2323)
 • Heysem İbnu Ebi Sinan’ın anlattığına göre, bu zat, Ebu Hureyre ‘yi (r.a) Resulullah (sav)’ı zikrettiği kıssalarında dinlemiştir. (Bu kıssaların birinde) Ebu Hureyre, Efendimizin şu sözünü nakletmiştir: “O sizin bir kardeşinizdir, uygunsuz bir söz söylemez… Buhari, Edeb 91, Teheccüd 21
 • Resulullah (sav), Kureyza günü, (şairi) Hassan İbnu Sabit’e: “Müşrikleri hicvet, zira Cebrail seninle beraberdir!” dedi. Buhari, Edeb 91, Bed’u’l-Halk 6, Megazi 30, Müslim, Fezailu’s-Sahabe 153, (2486)
 • Hassan İbnu Sabit, (Mekkeli) müşrikleri hicvetmek için Hazreti Peygamber (sav)’den izin istedi. Resulullah (sav): “Benim nesebimi nasıl hariç tutacaksın?” dedi. Hassan (r.a): “Senin (nesebini) sade yağdan kıl çeker gibi, onlardan çekip çıkaracağım!” cevabını verdi. (Müslim’in bir rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “(Hassan) dedi ki: “Şerefin en yükseği Al-i Haşim’den Bintu Mahzumoğullarındandır. Senin baban ise köledir.”) Buhari, Edeb 91, Menakıb 16, Megazi 33, Müslim, Fedailu’s-Sahfibe 166-157, (2489-2490)
 • Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Hassan onları -yani müşrikleri- hicvetti, hem şifa verdi, hem de şifa bulduk. Hassan (r.a) buyurdu ki: “Sen Muhammed’i hicvettin, ben de onun adına cevap veriyorum. Bu isimde Allah katında mükâfat vardır. Sen Muhammed’i nezih, müttaki, Resulullah vefakar, ahlaklı olduğu halde hicvettin. Sen O’na denk olmadığın halde O’nu hiciv mi ediyorsun? İkinizden hangisi kötü ise iyi olana feda olsun. Muhakkak ki, babam, babası ve ırzım, Muhammed’in ırzını sizden korumak için muhafızdır. Kızcağızımı kaybedeyim, şayet siz atlarımızı Keda’nın etrafını toz duman etmiş göremezsiniz. O atlar, üzerinize gemlerini çökerek gelirken, sırtlarında ince mızraklar vardır. Atlarımız pek hızlı koşarlarken, kadınlar başörtüleriyle tozlarını alırlar. Şayet bizden yüz çevirirseniz umre yaparız, fetih geldi mi, perde kalkar. Aksi takdirde öyle bir günün kavgasını bekleyin ki, o günde Allah dilediğini aziz kılacaktır. Allah der ki: “Ben bir kul gönderdim, o hakkı söyler, kendisinde hiçbir gizlilik yoktur.” Allah der ki: “Ben bir ordu hazırladım, bu ordum emeli cihat olan Ensardır.” Biz (Ensariler)e her gün Kureyş’ten ya sövmek, ya kavga, ya da hiciv vardır, öyle ise, sizden kim Resûlullah’ı (sav) hicveder, veya över veya yardım ederse bizce birdir. Allah’ın Resulü Cibril aramızdadır. Ruhu’l-Kudüs’ün bir dengi yoktur.” Müslim, Fezailu’s-Sahabe 157, (2490)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir şairin söylediği en doğru söz Lebid’in söyledi şu sözdür: “Haberiniz olsun, Allah’tan başka her şey batıldır. Ümeyye İbnu Ebi’s-Sait müslüman olayazdı.” Buhari, Edeb 90, Menakıbu’l-Ensar 20, Rikak 29, Müslim, Şiir 3, (2256), Tirmizi, Edeb 70, (2853)
 • Anlattığına göre, kendisinden, Resulullah (sav)’ın şiirden bir şeyler terennüm edip etmediği sorulmuştur da şu cevabı vermiştir: “Evet, İbnu Ravaha’nın şiirini terennüm eder ve şu mısraı okurdu: “Kendisine azık vermediğin kimseler sana haber getirecek.” Tirmizi, Edeb 70, (2852)
 • Biz Resulullah (sav) ile beraber olduğumuz bir anda kendilerine bir taş isabet etti, kaydı ve parmağı kanadı. Bunun üzerine: “(Parmağım ne sızlarsın?) Sen ancak kanayan bir parmak değil misin? (Bu kazaya da, boşa değil) Allah yolunda uğradın” buyurdu. Buhari, Edeb 90, Cihad 9, Müslim, Cihad 112, (1796)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.