Mikdad Bin Esved

  • İslam’a ilk girenler arasında yer alan sahabe
  • İslam nurunun doğduğunu duyunca o nura koşan.
  • Allah’ın(cc) ve Resulullah (sav)’in sevdiği dört kişiden birisi
  • Resulullah (s.a.v)ın süvarisi.

Mikdad bin Esvedin Hayatı

Mikdad bin Esved, Babası işlediği bir cinayet yüzünden mensup olduğu Behra kabilesinden kaçıp Kinde kabilesine sığındı ve Mikdad burada doğdu. Daha sonra onun da bu kabileden Ebû Şemr b. Hucr’ü yaralayarak Mekke’ye kaçtığı, şehirde himayesine girdiği Esved b. Abdüyegūs’un onu evlat edindiği ve bu sebeple Mikdad b. Esved (İbnü’l-Esved) diye tanındığı belirtilmiş, ayrıca “Ebu Amr, Ebu Said künyeleri ve Hadrami” nisbesiyle de anılmıştır. İslamiyet gelmeden önce, Mekke’ye gelip Esved İbn-i Abdi Yegus’la anlaşma yaparak evlatlığa kabul edilmiştir. 584’de Mekke’nin dışında Nehra’da doğmuş. Mikdad bin Esved adıyla meşhur olmuştur. İslâm nurunun doğduğunu duyunca o nura koşuyor ve İslam’a ilk girenler arasında yer alıyor. Ondaki cesaret Müslümanlığını açıkça ilan ettiriyor.

İslam sevgisiyle dolup taşan Mikdad bin Esved (r.a.) müşriklerin eziyetlerine de maruz kalıyor ama ondaki Resulullah sevgisi ve İslam izzeti, gönlünde daha da kuvvetleniyordu. Hicret izni çıkınca diğer Müslümanlarla beraber Habeşistan’a hicret ediyor. Bir müddet sonra Resulullah’ın Medine’ye hicretini öğrenince hemen Medine’ye hicret ediyor. Hz. Mikdad bu sevgiye layık olabilmek için, bütün zihnini, gönlünü Resul-i Ekrem Efendimizin selameti için doldurmuş.

Mikdad bin Esved, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber gazvelerine ve diğer savaşlara katılmış ve Resulullah’ın okçularındandı. Hicretin 1. yılı Zilkade ayında (Mayıs 623) gerçekleştirilen Harrâr Seferi’ne çıkılırken beyaz bayrağı Resul-i Ekrem ona verdi. Uhud Gazvesinde ordunun ana kanadının kumandasını Hz. Hamza ile birlikte yürüttü.

Resulullah’ın Süvarisi

Mikdad bin Esved, Allah yolunda İlk at koşturan, İslam’da ilk süvari olarak meşhur olmuştur. “Resulullah’ın süvarisi” adını almıştı. Medine’de bir korku hissedilir hissedilmez Hz. Mikdad bir bakmışsınız kısrağının sırtında, kılıcını çekmiş Resul-i Ekrem’in kapısında duruyor.

Allah’ın sevdiği dört sahabeden bir tanesi

Sevgili Peygamberimiz(sav) onun hakkında ne buyurmuşlardır: “Allah bana ashabımdan dört kişiyi özellikle sevdiğini bildirip, benim de onları sevmemi emir buyurdu ki bunlar; Ali, Mikdad, Selman ve Ebu Zer’dir.”  (İbn Mâce, “Muḳaddime”, 11; Tirmizî, “Menâḳıb”, 21).

Sahabeyi Heyecanlandıran Meşhur Konuşması

Bedir, Uhud, Hayber ve diğer savaşlara katılan Mikdad bin Esved’in (r.a.) Bedir günü gösterdiği bir davranış herkesi gıpta ettirmiştir. Buhari’de Abdullah İbn-i Mesud (r.a) nakleder: Ben Mikdad ‘ın ağzından gayet keskin bir söz duydum ki, o sözün sahibi olmak bana ve ona kıyas olunabilen her kıymetli sözden daha çok kıymetlidir. Mikdad, müşrikler üzerine Ashab-ı harekete davetle teşvik maksadıyla Nebi’nin (s.a.v.) huzuruna gelerek:

  • Ya Resulallah! Biz, Musa kavminin Musa Peygambere: “Haydi sen ve Rabbin düşmana karşı gidip muharebe ediniz de biz burada duralım! dedikleri gibi diyemeyiz. Lakin biz senin sağında, solunda, önünde ve arkanda düşmanla çarpışırız!” dedi.

Onun bu ateşli sözlerinden pek memnun olan Fahr-i Kainat Efendimizin mübarek yüzleri parladı ve ona dua etti. Bedir gazvesinde büyük kahramanlık gösteren Mikdad bin Esved (r.a) Peygamberimizin irtihalinden sonra da pek çok savaşlarda bulunmuştur.  (Buhari, “Meğazi”, 4, “Tefsir”, 5/4)

Mikdad b. Esvedin Vefatı

Mikdad bin Esved (r.a) 70 yaşlarında iken Hicri 33 (653) yılında yetmiş yaşlarında iken Medine’nin kuzeybatısındaki Cürf’te vefat etti ve Medine’ye getirilerek Hz. Osman’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Baki Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynakça:

  • İslam ve İhsan, Mikdad bin Esved kimdir?
  • İslam Ansiklopedisi, Mikdad b. Amr
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.