ABDULLAH BİN CÜBEYR

  • Peygamberimizin (sav) Uhud Savaşında okçuların başına tayin ettiği komutan.
  • Peygamber Efendimiz (sav) ile ikinci Akabe Biatında bir araya gelip biat eden bahtiyar.
  • Birinci Akabe Biatı ‘ndan hemen sonra İslam ile şereflenen iman eri.

Abdullah bin Cübeyr ‘in Hayatı

Abdullah bin Cübeyr, medine ‘de dünyaya gelen Abdullah bin Cübeyr Medine ‘de büyümüştür. Son Nebi ‘nin ve son dinin geldiğini Mekke ‘de iken duymuş Esad bin Zürare vesilesi ile İslamiyet’i kabul edip Müslüman olmuştur. Hem Bedir Savaşına hem de Uhud Savaşı’na katılmıştı. Efendimiz (sav) kendisini Uhud Savaşında okçuların başına tayin etmiştir. Abdullah bin Cübeyr Uhud Savaşında İkrime bin Ebu Cehil ve arkadaşları tarafından şehit edilmişti.

Abdullah bin Cübeyr ‘in (r.a) Doğumu

Abdullah bin Cübeyr Medine ‘de dünyaya gelmiş ve büyümüştür. Mekke ‘de iken son dinin ve son Peygamberin geldiğini duymuştu. İslam ile şereflenişi de çok zaman geçmeden olmuştur. Asıl ismi , Ebü’l-Münzir Abdullah b. Cübeyr b. En-Numan el-Ensari’dir.

Abdullah bin Cübeyr ‘in (r.a) İslam’ı Kabul Edişi

Evs kabilesine mensup olan Abdullah bin Cübeyr Birinci Akabe Biatı olduğunda İslamiyet’i kabul eden Medineli Esad b. Zürare vesilesi ile İslamiyet’i kabul edip Müslüman olmuştur. Abdullah bin Cübeyr Müslüman olan 70 Medine ‘li ile birlikte ikinci Akabe Biatı için Mekke’ye gelmişlerdir. Biat yaşanmadan önce Efendimiz (sav) ile görüşmek istemiş bu nedenle Efendimizin (sav) olduğu yeri araştırmıştı. Araştırmasının sonucunda Efendimizin (sav) amcası Abbâs ‘ın evinde olduğunu öğrenince oraya gitmişti. Oraya vardıklarında Abdullah bin Cübeyr Efendimiz (sav) görüşmek istediğini söylemiş ancak Efendimizin (sav) amcası Abbas Akabe ‘de görüşebileceklerini söylemiştir. Amcasının böyle söylemesinin nedeni Efendimizin (sav) Medinelilerle olan münasebetini Kureyşlilerden gizlenmesi gerektiğini düşünmesidir. Abdullah bunu duyunca yanındaki arkadaşları ile oradan ayrılmıştı. Sonraki gün Efendimizle (sav) görüşmüş ve biat etmiştir.

Abdullah bin Cübeyr‘in (r.a) Katıldığı Savaşlar

Abdullah Bedir ve Uhud Savaşlarında yer almıştır. Peygamber Efendimiz (sav) Uhud Savaşında Abdullah bin Cübeyr ‘i stratejik mevkiye yani Ayneyn tepesine yerleştirmişti. 50 okçuyu da emrine vermişti aynı zamanda. Komutan olarak arkadan gelebilecek her türlü saldırıya engel olması emrini verdi. Aynı zamanda her ne olursa oradan ayrılmamaları gerektiğini de söylemişti Efendimiz (sav). Birde şunları söyledi: “Ey Abdullah!.. Düşman atlılarını oklara tutup bizden uzaklaştır! Üzerimize doğru gelmekten onları defet! Ey Abdullah!.. Durum ister lehimizde, ister aleyhimizde gelişsin, sen yerinde sabit kal! Düşman atlıları arkamız­dan, senin bulunduğun taraftan bize gelemesin! Ey Abdullah!.. Şayet bizim düşmanı yenip, ganimet toplamaya koyulduğumuzu görseniz bile, sakın bize katıImayın! Hatta bizi kuşlar kapar görseniz bile, ben size haber göndermedikçe, sakın şu yeriniz­den ayrılmayın!” buyurdu. (Buhârî, 29; Müsned IV, 293; Ebu Davud, Sünen III, 51)

Efendimiz (sav) bu uyarıları yaptıktan sonra: “Size yöneldikçe, düşman süvarilerini oka tutunuz! Çünkü süvarilerin atları oklara doğru gelemezler!” buyurdu. Peşinden de: “Allah’ım! Onlara bunları tebliğ ettiğime seni şahit tutuyorum!” dedi. (İbni Sa’d, II, 47; Vakıdi, Meğazi I, 274; M. Asım Köksal, İslam Tarihi 4/133-134.)

Zor ve Çetin Gün: Uhud Savaşı

Uhud Savaşı’nın olduğu gün hem çok çetin hem de çok zordu. Müslüman kardeşlerinin galip gelmeye başladığını gören okçular ganimetten geri kalmamak için yerlerini terk etmişlerdi. Abdullah ise: “Bizim bozguna uğradığımızı, atlarımızı kuşların kaptığını görseniz bile, ben size haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayınız” buyurduğunu hatırlattı. Resûlullah’ ın size ne söylediğini unuttunuz mu? Yerlerinizi terk etmeyin!

Bütün çabasına rağmen okçulara engel olamamıştı Abdullah bin Cübeyr.

Abdullah bin Cübeyr‘in (r.a) Vefatı

Abdullah ile aynı gün orda olan Bera b. Azib şöyle anlatır: “O gün müşriklerle karşılaştığımız zaman Allah onları hezimete uğrattı ve  kaçtılar. Hatta dağa hızla kaçan kadınların eteklerini topladıklarını gördüm. Ayak bileklerindeki halkaları bile gözüküyordu. Bizimkiler şöyle demeye başlamışlardı: “Ganimet, ganimet!..”

Yanında bulunan 10 kişi ile beraber mücadele etmeye devam etti Abdullah bin Cübeyr. Halid bin Velid okçuların yerini terk ettiğini görünce arkadan kuşatma gerçekleştirmişti. Abdullah aynı zamanda Halid bin Velid ve Mekkeli süvariler ile de savaşmıştı. Abdullah savaşa ok ile başlamış, ok bitince mızrak ile savaşmış, mızrak kırılınca ise kılıç ile savaşa devam etmiş mücadeleyi bırakmamıştı. Abdullah, İkrime bin Ebu Cehil ve arkadaşları tarafından şehit edilmişti. Müşrikler öldürmek ile yetinmeyip Abdullah bin Cübeyr ‘in mübarek bedenini parçalarına ayırmışlardı aynı zamanda.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.