KADINA BAKMA

Kadına bakma nedir? Kadına bakma ‘nın dindeki yeri nedir? Kadına bakma ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.” Buhari, Nikah 111, Cezau’s-Sayd 26, Cihad 140, 181, Müslim, Hacc 424, (1341)
 • Aklında bir şeyler olan bir kadın vardı. Bir gün Resulullah (sav)’e: “Ey Allah’ın Resulü! Benim sana bir ihtiyacım var!” dedi. Resulullah (sav): “Ey ümmü fülan, yollardan hangisini dilersen bak da ihtiyacını göreyim” dedi. Kadınla birlikte bir sokağa gitti, kadın da ihtiyacını arzetti. Müslim, Fedail 76, (2326), Ebu Davud, Edeb 13, (4818, 4819)
 • Resulullah (sav)’e bakıştan sordum. Bana: “Nazarını hemen çeviri” buyurdu. Müslim, Adab 45, (2159), Ebu Davud, Nikah 44, (2159), Tirmizi, Edeb 29, (2777)
 • Resulullah (sav) Hazreti Ali ’ye buyurdular ki: “Ey Ali, bakılına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır, ama ikinci bakış aleyhinedir.” Tirmizi, Edeb 28,(2778), Ebu Davud, Nikah 44,(2149)
 • Resulullah (sav) Fatıma ’ya (r.a), bir köle getirdi. Bunu ona hibe etmişti. Hazreti Fatma’nın üzerinde (çok uzun olmayan) bir elbise vardı, elbiseyi başına çekecek olsa öbür ucu ayaklarına ulaşmıyordu. Elbisesiyle ayaklarını örtecek olsa üst ucu başına yetişmiyordu. Resulullah (sav), örtünme hususunda maruz kaldığı sıkıntıyı görünce: “Bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok, zira, karşındakiler baban ve kölendir.” Buyurdu. Ebu Davud, Libas 35, (4106)
 • Resulullah (sav) yanında idi. Evde bir muhannes vardı. Bu muhannes, Ümmü Seleme’nin kardeşi Abdullah İbnu Ebi Ümeyye’ye: “Ey Abdullah, şayet yarın Allah Taifin fethini müyesser kılarsa, ben sana Gaylan’ın kızını göstereceğim. Çünkü o, gelirken dört, giderken sekizdir” der. Bu söz üzerine Resulullah (sav): “Böyleleri bir daha yanınıza girmesin” buyurdu. Bu sözüyle muhannesleri kastetmişti. Bundan sonra onu, (evlerine girmekten) men ettiler. Buhari, Megazi 56, Nikah 113, Libas 62, Müslim, Selam 32, (2180), Muvatta, Vasiyyet 6, (2, 767), Ebu Davud, Edeb 61, (4929)
 • Resulullah (sav) erkeklerden kadınlaşanlara, kadınlardan da erkekleşenlere lanet etti ve: “Onları evlerinizden çıkarın.” Şeklinde ferman buyurduk. Buhari, Libas 62, Hudud 33, Ebu Davud, Edeb 61, (4930), Tirmizi, Edeb 34, (2785, 2786)
 • Ben Resulullah (sav)’ın yanında idim. Yanında Meymüne Bintu’l-Haris (r.a) da vardı. (Bu esnada) İbnu Ümmi Mektum bize doğru geliyordu. -Bu vak’a, tesettürle emredilmemizden sonra idi- ve yanımıza girdi. Resulullah (sav) bize: “Ona karşı örtünün!” emretti. Biz: “Ey Allah’ın resulü! O, ama ve bizi görmeyen (ve varlığımızı tanımayan) bir kimse değil mi?” dedik. Bunun üzerine: “Siz de mi körlersiniz, siz onu görmüyor musunuz ?” buyurdu. Ebu Davud, Libas 37, (4112), Tirmizi, Edeb 29, (2779)
 • Resulullah (sav), mescitten çıkıyordu. Yolda kadınlarla erkeklerin karışmış vaziyette olduklarını görünce, kadınlara: “Sizler geride kalın. Yolun ortasından gitmeyin, kenarlarından gidin” diye ferman buyurdu. Bundan sonra, kadınlar nerdeyse duvara değecek şekilde kenardan yürürdü. Bazen bu değmeler sebebiyle, elbisenin duvara takıldığı olurdu. Ebu Davud, Edeb 180, (5272)
 • Resulullah (sav), erkeğin iki kadın arasında yürümesini yasakladı. Ebu Davud, Edeb 180, (5273)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan ona muttali olur.” Tirmizi, Rada 18, (1173)
 • Resulullah (sav) kadınlarından biriyle beraber idi. Yanından bir adam geçti. Resulullah (sav) adamı çağırarak: “Bu benim zevcemdir.” Dedi. Adam: “Ey Allah’ın Resulü! Ben herkesten şüphe etsem de sizden şüphe etmem!” deyince, Resulullah (sav): “Şeytan insana kanın nüfuz ettiği gibi nüfuz eder.” Buyurdular. Müslim, Selam 23, (2174)
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.