İHTİKAR

İhtikar nedir? İhtikar ‘ın dindeki yeri nedir ? İhtikar ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

  • Ma’mer İbnu Ebi Ma’mer – ki İbnu Abdillah da denir ve Benu Adiyy İbnu Ka’b’dan biridir – dedi ki: “Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “İhtikar yapan hatakar olmuştur.” Said İbnu’l-Müseyyeb’e: “Ama sen de ihtikar yapıyorsun” dendi de: “Bu hadisi rivayet eden Ma’mer de ihtikar yapıyordu” diye cevap verdi.” Müslim, Müsakat 129, (1605), Ebu Davud, Büyu 49, (3447), Tirmizi, Büyu 40 (1267)
  • İmam Malik diyor ki: “Bana ulaştığına göre Hazreti Ömer (r.a) şöyle demiştir: “Bizim çarşımızda ihtikar olamaz. Yanlarında fazla yiyecek maddesi bulunan bir kısım insanlar, bizim sahamıza Allah’ın rızkından inmiş olan bir rızka yönelip, onu bize karşı saklayamazlar. Ancak kim, yaz, kış demeden zahmetlere katlanarak mal getirmiş ise o Ömer’in misafiridir. Allah’ın istediği şekilde malını satsın, istediği şekilde de saklasın.” Muvatta, Büyu 56, (2,651)
  • İmam Malik’e ulaştığına göre, Hazreti Osman (r.a) da ihtikar yapmayı yasaklamıştır. Muvatta, Büyu 56, (2, 651)
  • Hz. Ömer (r.a), pazara uğramıştı. Orada Hatib İbnu Ebi Belte’a’ya uğradı. Hatib’in ucuz fiyatla kuru üzüm sattığını görünce: “Ya fiyatı diğerlerinin seviyesine yükseltirsin yahut pazarımızdan çeker gidersin” diye ihtar etti.” Muvatta, Büyu 57, (2, 651)
  • Bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Resulü, bizler için eşyalara fiyat tespit ediver” diye müracaatta bulundu. Hazreti Peygamber (sav): “Hayır, fiyat koymayayım (rızka bolluk vermesi için) Allah’ıma dua edeyim” cevabını verdi. Arkadan bir başkası gelerek: (Ortaklık pahalandı, eşyaların) fiyatını bize siz tespit ediverin” diye talepte bulununca, bu sefer: “Hayır rızkı bollaştırıp, darlaştıran Allah’tır. Ben hiçbir kimseye zulmetmemiş olarak Allah’a kavuşmak istiyorum” cevabını verdi. Ebu Davud, Büyu 51, (3450)
  • Halk Hazreti Peygamber (sav)’e müracaatla: “Ey Allah’ın Resulü, fiyatlar yükseldi, bizim için fiyatları siz tespit edin” dediler. Resulullah (sav) onlara şu cevabı verdi: “Fiyatları koyan Allah’tır. Rızkı veren, artırıp eksilten de O’dur. Ben ise, hiç kimse benden ne kan ne de mal hususunda hak talebinde bulunmaz olduğu halde Allah’a kavuşmamı diliyorum.” (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir) Ebu Davud, Büyu 51, (3451), Tirmizi, Büyu 73, (1314)
  • Buyurdu ki: “Pazara mal celbeden rızıklanır, muhtekir mahrum bırakılır. Kim mü’minlerin bir gıdasını onlara karşı saklar, ihtikar yaparsa, Allah onu iflasa ve cüzzam hastalığına duçar eder” İbnu Mace, Ticarat 6, (2153)
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.