ESMAÜL HÜSNA

03.03.2023
523
esmaül hüsna nedir

Esmaü’l Hüsna

İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ”
kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmaül hüsna”, “en güzel
isimler” anlamında Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir.
Sadece Kuran’da geçen ilahi isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde
Allah’a nispet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmaül hüsna terkibinin,
geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok 99
ismi kabul edilir. Yani rivayetlerde 99 isim gelmiş. Bununla birlikte cevşende
1001 isim zikredilmiş. Bazı alimler ve evliyalar da 4000 isimden
bahsetmişlerdir. Fakat hepsi bizlere bildirilmemiştir. Belki peygamberlere,
evliyalara ve meleklere bildirdiği isimler vardır.

Allah Teala’nın Kuran’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul
bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, Onu sever ve gerçek kul olur. Kuran’da,
“En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin, Onun isimleri
hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının
cezasını çekecekler!” (Araf, 7/180) buyrularak, Esmaül Hüsna ile dua ve niyazda
bulunulması istenmiştir. Esmaül Hüsnanın birden fazla olması, işaret ettiği
zatın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet
ederler: “De ki: “İster Allah diyerek, ister Rahmân diyerek yakarın; hangisiyle
yakarsanız olur, çünkü bütün güzel isimler O’na mahsustur.” Namazında niyazında
sesini fazla yükseltme, fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol tut.” (İsra,
17/110) Kuran-ı Kerim’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel
isimler O’na mahsustur.” (Taha, 20/8); “O, takdir ettiği gibi yaratan,
canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel
isimler Onundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep Onu tesbih ederler. O
üstündür, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki ayetlerde ifade
edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve
yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade
eden kutsal nitelemelerdir.

Esmaü’l Hüsnalar

1- Allah (C.C.)

2- Er-Rahmân

3- Er-Rahîm

4- El-Melik

5- El-Kuddûs

6- Es-Selâm

7- El-Mü’min

8- El-Müheymin

9- El-Azîz

10- El-Cebbâr

11- El-Mütekebbir

12- El-Hâlık

13- El-Bâri

14- El-Musavvir

15- El-Gaffâr

16- El-Kahhâr

17- El-Vehhâb

18- Er-Rezzâk

19- El-Fettâh

20- El-Alîm

21- El-Kâbıd

22- El-Bâsıt

23- El-Hâfıd

24- Er-Râfi

25- El-Mu’ız

26- El-Müzil

27- Es-Semi

28- El-Basîr

29- El-Hakem

30- El-Adl

31- El-Latîf

32- El-Habîr

33- El-Halîm

34- El-Azîm

35- El-Gafûr

36- Eş-Şekûr

37- El-Aliyy

38- El-Kebîr

39- El-Hafîz

40- El-Mukît

41- El-Hasîb

42- El-Celîl

43- El-Kerîm

44- Er-Rakîb

45- El-Mucîb

46- El-Vâsi

47- El-Hakîm

48- El-Vedûd

49- El-Mecîd

50- El-Bâis

51- Eş-Şehîd

52- El-Hakk

53- El-Vekîl

54- El-Kaviyy

55- El-Metîn

56- El-Veliyy

57- El-Hamîd

58- El-Muhsî

59- El-Mübdi

60- El-Muîd

61- El-Muhyî

62- El-Mümît

63- El-Hayy

64- El-Kayyûm

65- El-Vâcid

66- El-Macîd

67- El-Vâhid

68- Es-Samed

69- El-Kâdir

70- El-Muktedir

71- El-Mukaddim

72- El-Muahhir

73- El-Evvel

74- El-Âhir

75- El-Zâhir

76- El-Bâtın

77- El-Vâlî

78- El-Müteâlî

79- El-Berr

80- Et-Tevvâb

81- El-Müntekim

82- El-Afüvv

83- Er-Raûf

84- Mâlik-ül Mülk

85- Zül-Celâli vel ikrâm

86- El-Muksit

87- El-Câmi

88- El-Ganiyy

89- El-Mugnî

90- El-Mâni

91- Ed-Dârr

92- En-Nâfi

93- En-Nûr

94- El-Hâdî

95- El-Bedî

96- El-Bâkî

97- El-Vâris

98- Er-Reşîd

99- Es-Sabûr

Esmaül Hüsna Resim

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.