Etiket: esmaülhüsna

Es-Sabûr Ceza vermede acele etmeyen, çok sabırlı olan manalarına gelir.
21.04.2023
201
Er-Reşîd Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran, doğru yolu gösteren manalarına gelir
20.04.2023
160
El-Vâris Her şeyin asıl sahibi olan, varlığının sonu olmayan, servetlerin gerçek sahibi manalarına gelir. 
20.04.2023
155
El-Bâkî Varlığının sonu olmayan, ebedi olan manasına gelir.
19.04.2023
148
El-Bedî Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, varlıkları, eşi, benzeri ve örneği olmaksızın, sanatkârane bir şekilde yaratan manalarına gelir
19.04.2023
155
 El-Hâdî hidayeti yaratan, istediği kulunu muradına erdiren, hayırlı yollara muvaffak kılan manalarına gelir.
18.04.2023
143
En-Nûr Alemleri nurlandıran, ışık veren, nur kaynağı, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran manalarına gelir.
18.04.2023
158
En-Nâfi Fayda veren şeyleri yaratan, dilediği kuluna hayırlı ve faydalı olanı veren manalarına gelir.
17.04.2023
181
Ed-Dârr Elem ve zarar verici şeyleri yaratan, hüsrana uğratan manalarına gelir.
17.04.2023
156
El-Mâni Dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen, kötü şeylere engel olan manalarına gelir.
16.04.2023
171
El-Mugnî İstediğini zengin eden manasına gelrir.
16.04.2023
174
El-Ganiyy Her türlü zenginlik sahibi, çok zengin olan, hiç bir şeye muhtaç olmayan manlarına gelir.
15.04.2023
169
El-Câmi Mahşerde bir araya toplayan, istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan manalarına gelir.
15.04.2023
170
El-Muksit Her işi birbirine uygun yapan, adalet sahibi, bütün işlerini denk ve yerli yerinde yapan manalarına gelir.
14.04.2023
167
Zül-Celâli vel ikrâm Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi, her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan manalarına gelir.
14.04.2023
180
Mâlik-ül Mülk Mülkün, her varlığın sahibi, bütün varlık âleminin tek hâkimi, tüm varlıkların sahibi olan manalarına gelir.
13.04.2023
171
 Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen, çok şefkatli ve merhametli manalarına gelir.
13.04.2023
162
El-Afüvv Affı çok olan, hiç bir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden manalarına gelir.
12.04.2023
173