BEYTULLAH ‘A GİRİŞ İLE İLGİLİ HADİSLER

22.09.2023
311

Beytüllah ‘a giriş nasıl olmalıdır? Beytüllah neresidir? Beytullah’a (Allah’ın evi) giriş yaparken dikkat edilmesi gereken konularda Resulullah şöyle söylemiştir;

 • Resulullah (sav) mesrur bir halde yanımdan çıkmıştı, sonra üzüntülü olarak geri döndü. Dedi ki: “Kabe’ye girdim. Ancak pişman oldum, yaptığım bu işi geri getirebilseydim, girmezdim. Ümmetime meşakkat vermiş olmaktan korkuyorum.” Ebu Davud, Menasik 95, (2029), Tirmizi, Hacc 45, (873), İbnu Mace, Menasik 79,(3063)
 • Tirmizi ’de şöyle denir: “…Yapmamış olmayı temenni ettim. Zira, kendimden sonra ümmetimi yormuş olmaktan korkuyorum.” Ebu Davud, Menasik 95, (2029), Tirmizi, Hacc 45, (873), İbnu Mace, Menasik 79,(3063)
 • Resulullah (sav), beraberinde Usame İbnu Zeyd, Bilal, Osman İbnu Talha Radıyallahu Anh olduğu halde hep beraber girip kapıyı kapadılar. Açtıkları zaman içeri ilk giren ben oldum. Bilal’le karşılaştım ve hemen Resulullah (sav)’ın Kabe’nin içerisinde namaz kılıp kılmadığım sordum. “Evet” dedi, “iki Yemani direk arasında.” Kaç rek’at kıldığını sormayı unuttum.” Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127, Muvatta, Hacc 193, (1, 398), Ebu Davud, Menasik 93, (2023),
 • Bir rivayette geldiğine göre İbnu Ömer şöyle demiştir: “Çıktığı zaman Bilal ‘e (r.a) sordum: “Resulullah (sav) içerde ne yaptı?” Cevaben: “İki direği sağına, birini de soluna aldı, üç direği de arkasına aldı. O zaman Beytullah ’ta altı direk vardı- sonra namaz kıldı.” Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127, Muvatta, Hacc 193, (1, 398), Ebu Davud, Menasik 93, (2023),
 • Bir rivayette şöyle gelmiştir: “Beytullah ’a girdiği zaman soluna gelen iki direk arasında iki rek’at namaz kıldı. Sonra çıktı ve Kabe’nin önünde iki rek’at namaz kıldı.” Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127, Muvatta, Hacc 193, (1, 398), Ebu Davud, Menasik 93, (2023),
 • Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) Fetih senesi, devesi Kasva ’nın üzerinde olduğu halde ilerledi, terkisinde de Üsame (r.a) vardı.” Müslim, Hacc 388-397 (1329-1332)
 • Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “…Üsame’ye ait bir devenin üzerinde gelip Kabe’nin avlusunda deveyi aldı. Sonra, Osman İbnu Talha ‘yı (r.a) çağırdı ve: “Kabe’nin anahtarını bana ver!” dedi. Osman annesine koştu. Ancak kadın vermekten imtina etti. Osman (r.a): “Allah’a kasem olsun ya derhal verirsin veya şu kılıcım belimden hemen çıkacaktır!” diye kükredi. Bunun üzerine kadın anahtarı Osman’a hemen verdi, o da Resulullah (sav)’e getirip teslim etti. Resulullah (sav) Kabe’yi açtı…” Devamını önceki rivayetteki gibi zikretti. Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127, Muvatta, Hacc 193, (1, 398), Ebu Davud, Menasik 93, (2023),
 • Yine Müslim’de kaydedilen bir rivayette, İbnu Abbas (r.a) şunu söyler: “Sizler Kabe’yi tavafla emrolundunuz. İçine girmekle değil.” Ve der ki: “Üsame (r.a) bana, Resulullah (sav)’ın, Beytullah ’a girdiği zaman her tarafında dua ettiğini, dışarı çıkıncaya kadar namaz kılmadığını, çıkınca Beytullah ’ın önünde kapısına yakın yerde iki rek’at kılıp: “Bu (Beyt), kıbledir” dediğini haber verdi.” Müslim, Hacc 388-397 (1329-1332)
 • Buhari’nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. “Resulullah (sav) Kabe’ye girdi, içeride altı direk vardı. Her bir direğin yanında bir miktar durdu, dua etti, ama namaz kılmadı.” Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127
 • Nesâî ’de şöyle denmiştir: “Kabe’ye girdi ve her tarafında tespihte bulundu. Namaz kılmadan çıktı. Makam ’ın gerisinde iki rek’at namaz kıldı.” Nesai, Mesacid 5, (2, 33-34), Hacc 126, 127, 131, 139 (5, 216-221), Kıble 6, (5, 217)
 • Nesai’nin bir diğer rivayeti şöyle: “Resulullah (sav) Kabe’ye girdi, ilerledi. Kapıya yakın bulunan iki sütunun arasına gelince oturdu. Allah’a hamd ve senada bulundu. Sonra kalkıp Kabe’nin arka cihetinden karşısına gelen kısma kadar yürüdü. Alnını ve yanağını sürdü. Allah’a hamd u senada bulundu, dua ve istiğfar etti. Sonra Kabe’nin her bir köşesine gitti ve her birini tekbir, tehlil, teşbih ve Allah Teala’ya sena, dua ve istiğfarla karşıladı. Sonra çıkıp, Beytullah ’ın ön yüzünde iki rekat namaz kıldı. Namazdan çıkınca: “Bu (Beyt), kıbledir” dedi.” Nesai, Mesacid 5, (2, 33-34), Hacc 126, 127, 131, 139 (5, 216-221), Kıble 6, (5, 217)
 • Resulullah (sav) Mekke’ye geldiği vakit içerisinde put olduğu için, Beytullah ’a girmekten imtina etti (kaçındı). Onların çıkarılmalarını emretti. Hepsi de çıkarıldı. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail (a.s)’in ellerinde fal okları bulunan heykelleri de çıkarıldı. Resulullah (sav) bunu görünce: “Allah canlarını alsın! Allah’a kasem olsun, onlar da bilirler ki, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail (a.s) bu oklarla kısmet aramadılar” Buhari, Hacc 54, Enbiya 8, Megazi 48, Ebu Davud, Hacc, 93, (2027)
 • Hazreti Osman ‘a (r.a) dedim ki: “Resulullah (sav) seni çağırdığı zaman sana ne söyledi.” Bana şu cevabı verdi: “Resulullah (sav) bana: “Sana iki boynuzu örtmeni söylemeyi unuttum. Zira Beytullah ’da namaz kılan kimseyi meşgul edecek herhangi bir şeyin bulunması doğru değildir” dedi.” Ebu Davud, Menasik 95, (2030)
 • Ben Kabe’ye girip içinde namaz kılmayı çok arzu ediyordum. Resulullah (sav) ellerimden tutup beni Hicr’a soktu ve: “Beytullah ’a girmek istiyorsan burada namaz kıl. Zira burası ondan bir parçadır. Senin kavmin Kabe’yi (tamir maksadıyla) yeniden inşa ederken, inşaatı kısa tutup onu Beytullah ’tan hariç bıraktılar” dedi. (Muvatta ’nın rivayeti mana yönüyle mutabakat sağlar) Tirmizi, Hacc 48, (876), Ebu Davud, Menasik 94, (2028), Nesai, Hacc 129, (5, 219), Muvatta, Hacc 105, (1, 364)
 • Ey Allah’ın Resulü, dedim, “Beytullah ’a girmeyeyim mi?” Bana şu cevabı verdi: “Hıcr’a gir, çünkü o da Beytullah ’tan bir parçadır.” Nesai, Hacc 129
 • İbnu Ömer (r.a), Kabe’ye girdi mi, girince yüzü istikametinde yürür, kapıyı arkasında tutar, karşı duvarla arasında üç zira’lık mesafe kalıncaya kadar düz yürür, orada durup namaz kılar, böyle davranmakla, Hazreti Bilal ‘in (r.a), “Resulullah (sav) burada kıldı” diye haber verdiği yerde namaz kılmayı kastederdi. Ancak İbnu Ömer şunu da söyledi: “Kişinin, Beytullah ’ın içerisinde, dilediği noktada namaz kılmasında bir beis yoktur!” Buhari, Hacc 52, 51, Salat 30, 81, 96
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.