ALIM SATIMI CAİZ OLMAYAN EŞYALAR

Alım satımı caiz olmayan eşyalar nelerdir? Alım satımı caiz olmayan eşyalar ‘ın dindeki yeri nedir ? Alım satımı caiz olmayan eşyalar ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

 • Biz Hz. Peygamber (sav) ve Hazreti Ebu Bekir (r.a) zamanında ümmü veled’i satardık. Hazreti Ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik.” İbnu’l-Esir: “Bu rivayeti ana kaynaklarda (Usul) göremedim” der. Ebu Davud, Itk 8, (3953), İbnu Mace, Itk 2, (2517)
 • Resulullah (sav) vela’nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı.” (Bazı alimler, hadisteki “… hibe edilmesini…” kısmının, Hazreti Peygamber (sav)’ın sözü olamayacağını iddia etmişlerdir. Buhari, Itk 10, Feraiz 21, Müslim, Itk 16, (1506), Ebu Davud, Feraiz 14, (2919), Tirmizi, Büyu 20 (1236), Muvatta, Itk, 10 (2, 782), İbnu Mace, Feraiz 15, (2747), Nesai, Büyu 87, (7,306)
 • Hazreti Peygamber (sav)’nın suyun satılmasını yasakladığını rivayet etmiştir. Ebu Davud, Büyu 63, (3478), Tirmizi, Büyu 44, (1271), Nesai, Büyu 88, (7, 307), İbnu Mace, Ruhun 18, (2477)
 • Resulullah (sav) suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır. Müslim, Musakat, 34 (1565), Nesai, Büyu 89, (307), İbnu Maice, Ruhun 18, (2477)
 • Resulullah (sav)’in: “Ot satmak maksadıyla suyun fazlası satılmaz” dediğini rivayet etmiştir. Buhari, Şürb 2, Hiyel 5, Müslim, Musakat 38, (1566), İbnu Mace, Ruhun 19, (2478)
 • Ota mani olmak maksadıyla suyun fazlasına mani olmayın. Buhari, Müsakat 2, Hiyel 5, Müslim, Musakat 37, (1566), Muvatta, Akdiye 29, (2, 744), Ebu Davud, Büyu 62, 3473), Tirmizi, Büyu 24 (1272), İbnu Mace, Ruhun, 19, (2478)
 • Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz” Muvatta, Akdiye 30, (2, 745), İbnu Mace, Ruhun 19, (2479)
 • Muhacirlerden bir kişi şunu anlatmıştır: Hazreti Peygamber (sav)’le birlikte üç defa gazveye katıldım. Onun şöyle söylediğini işittim: “Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otta ve ateşte.” Ebu Davud, Büyu 62, (3477), İbnu Mace, Ruhun 16, (2473)
 • Babam, Resulullah (sav)’dan izin isteyerek kendisi ile kamisi arasına girdi. Resulullah (sav)’ı öpüyor ve kucaklıyordu. Sonra: “Ey Allah’ın Resulü yasaklanması yasak olan şey nedir? Bana söyle” dedi. Resulullah (sav): “Tuz!” dedi. Babam tekrar sordu: “Başka ne var?” Resulullah (sav): “Ateş!” dedi. Sonra tekrar sordu: “Ey Allah’ın Resulü yasaklanması, helal olmayan şey nedir?” Resulullah (sav): “Hayır yapman kendine hayırdır” cevabını verdi. Ebu Davud, Büyu 62, (3476)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şarkıcı cariyeleri satmayın, satın da almayın. Onlara (musiki) de öğretmeyin. Onları alıp satmak şartıyla yaptığınız ticarette hayır yoktur, onlar için ödenen para haramdır” Resulullah (sav) ilave etti: “Şu ayet bu gibiler hakkında nazil olmuştur: “İnsanlardan bazıları, bir bilgisi olmadığı halde, Allah yolundan saptırmak için boş sözlere müşteri çıkarlar. Allah yolunu alaya alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azap vardır.” (Lokman 6)  Tirmizi, Büyu 51, (1282), Tefsiri-Kur’an, Lokman, (3193), İbnu Mace, Ticarat 11, (2168)
 • Resulullah (sav) taksimden önce ganimetin satılmasını yasakladı. Tirmizi, Siyer 14, (1563)
 • Cahiliye insanları, devenin etini, karnındakinin hamileliği vaktine satarlarda “karnındakinin hamileliği” devenin karnındakini doğurması, doğanın da büyüyüp hamile kalmasıdır. Resulullah (sav) bu alış-verişi yasakladı.” Buhari’nin bir rivayetinde “…sonra karnındaki de doğar” denir. Buhari, Büyu 61, Menakıbu’l-Ensar 26, Selem 8, Müslim, Büyu 6-6, (1514), Tirmizi, Büyu 16, (1229), Ebu Davud, Büyu 24, (3370), Nesai, Büyu 67, 68 (7, 293-294), İbnu Mace, Ticarat 24, (2197), Muvatta, Büyu 62, (2, 653-654)
 • Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ödemenin, karnındakinin doğumuna tehiri riba (faiz)dır.”  Nesai, Büyu 67, (7.293)
 • Resulullah (sav) erkek deveye (parayla) çekmeyi yasakladı.” Müslim, Müsakat 35, (1565), Nesai, Büyu 94, (7, 310)
 • Hassan (r.a), Ebu Talha ‘nın (r.a) tasadduk ettiği Beyruha adlı bahçeden hissesine düşen kısmı Hazreti Muaviye’ye yüz bin dirheme satmıştı. Kendisine: “Ebu Talha’nın sadakasını satıyor musun?” dediler. Şu cevabı verdi: “Yani bir sa’ hurmayı, bir sa’ para mukabilinde satmayayım mı?” Buhari, Vesaya 17
 • Resûlullah (sav) hayvanın et mukabilinde satılmasını yasakladı Muvatta, Büyû: 64, 66;
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.