• Hazreti Peygamber (sav) Medine’ye geldiğinde Medineliler, bir yıllık, iki yıllık hurma mahsulünü peşinen satarlardı. Resulullah (sav) onlara: “Hurmayı kim önceden satarsa ölçüsünü, tartısını belirterek, vadesini tayin ederek satsın” buyurdu. (Bunu Beş Kitap tahric etmiştir. Buhari ve Ebu Davud’da gelen diğer rivayetlerde aynısı ifade edilmiş ve şöyle bir farklılığa yer verilmiştir: “…iki ve üç yıllık…”) Buhari, Selem 1, 2, 7, Müslim, Müsakat 127, 128, (1604), Ebu Davud, Büyu 57, (3463), Tirmizi, Büyu 68, (1311), Nesai, Büyu 6, 3 (7, 290), İbnu Mace, Ticarat 59, (2280)
  • Abdullah İbnu Şeddad İbni’l-Had ve Ebu Bürde selef mevzuunda ihtilafa düştüler. Beni, İbnu Ebi Evfa ‘ya (r.a) gönderdiler. Ben kendisine bu hususta sordum. Şu cevabı verdi: “Biz Resulullah (sav), Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer (r.a) devirlerinde buğday, arpa, kuru üzüm ve kuru hurma hususlarında selefte bulunurduk. Ben, İbnu Ebza’ya da sordum. O da buna benzer bir cevap verdi.” Buhari, Selem 2, 3, 7, Ebu Davud, Büyu 57, (3464), Nesai, Büyu 62, (7, 290)
  • Hazreti Peygamber (sav) dedi ki: “Kim bir yiyecek veya bir başka şeyde selem akdi yapmışsa, bu malı fiilen kabzetmedikçe başkasına satmasın.” Ebu Davud, Büyu 59, (3468)
  • İbnu Ömer ‘e (r.a) “hurmada selem yapılır mı?” diye sordum. Bana: “Resulullah (sav), meyvesi (yenmeye) salih oluncaya kadar hurmanın satılmasını yasakladı” cevabını verdi. Buhari, Selem 3,4.
  • Rivayetinde der ki: “…Ondan yeninceye, tartılıncaya kadar…” Ben “Tartılması da ne dir?” diye sordum. Yanında bulunan bir zat: “Miktarı göz kararı ile kabaca takdir edilebilinceye kadar” diye açıkladı. Buhari, Selem 3, 4, Müslim, Büyu 55, (1537)
  • Bir adam selem yoluyla (yani parasını peşin alarak, çıkacak mahsulden verilmek üzere) bir ağacın hurmasını sattı. Fakat o yıl o ağaç hiç mahsul vermedi. Satıcı ile müşteri ihtilafa düşerek davalarını Hazreti Peygamber (sav)’e getirdiler. Resulullah (sav) satıcıya: “Onun parasını nasıl helal addedersin, parayı geri ver” dedi. Sonra şunu söyledi, “Hurma (yenmeye) salih oluncaya kadar onu selem yoluyla satmayın.” Ebu Davud, Büyu 58, (3467), İbnu Mace, Ticarat 61, (2284), Muvatta, Büyu 21, (2, 644), Buhari,
  • İmam Malik, İbnu Ömer’in sözü olarak şunu tahric etmiştir: “Kişinin, bir başkasına selem yoluyla yiyecek satmasında bir beis yoktur, yeter ki, yiyecek maddesinin fiyatı belirlenmiş, ödemenin zamanı tayin edilmiş olsun. Ancak (hasada) salahı ortaya çıkmayan ekinde veya (yenmeye) salahı ortaya çıkmayan hurmada selem olmaz.” (İbnu Ömer’in bu sözünü Buhari, bab başlığında senetsiz olarak kaydetmiştir.) Muvatta, Büyu 94, (2,682), Buhari, Selem, 7
  • İmam Malik’e ulaştığına göre, bir adam, Hazreti Ömer ‘e (r.a) gelip başka bir memlekette ödemek şartıyla kendisiyle selem akdi yapan bir adamdan haber vererek bu akid hakkında sormuştur da, Hazreti Ömer (r.a) hoşnutsuzluk izhar etmiş ve: “Pekala, devenin kirası nerede?” demiştir. Muvatta, Büyu 91, (2, 681)
  • İmam Malik’e ulaştığına göre, İbnu Mes’ud (r.a) şöyle demiştir: “Kim selem akdi yaparsa, sakın fazla alma şartı koşmasın. Bir avuç saman bile olsa bu fazlalık ribadır.” Muvatta, Büyu 94, (2,682)

ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.