Soru: Ölü Kişinin Arkasından Kur’an-ı Kerim Okunurmu?

11.08.2023
297

ÖLÜ KİŞİNİN ARKASINDAN KUR’AN-I KERİM OKUNURMU?

Ölü kişinin arkasından kuran-ı kerim okunup okunmayacağı İslam dininde tartışmalara yol açan bir konudur. İslam alimleri, ölünün ruhuna Kur’ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî’nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer’in ölülerin ruhuna Bakara Suresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, IV/56) bir diğer hadisi şerifte ise Resûlullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Sizden biri vefat ettiğinde onu fazla bekletmeyin! Onu seri bir şekilde kabrine götürün! Kabrinin baş ucunda Fatiha suresi ve ayak ucunda da Bakara suresinin sonu (Âmene’r-Resûlü) okunsun!” (Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 340; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, III, 44; Deylemî, Müsned, I, 284)

Ölü kişinin arkasından kuran-ı kerim okunması konusunda mezhepler ise;

  • Hanefi mezhebine göre kabirde veya başka mekânlarda ölülere Kur’an-ı Kerim okumak caizdir.
  • Şafii mezhebindeki alimlerin hepsi ölülere Kur’an-ı Kerim okunabileceğini söylemişlerdir.
  • Hanbeli mezhebindeki görüş tıpkı Hanefi mezhebine olduğu gibidir. Hanbeli mezhebine göre ölülere Kur’an-ı Kerim okumak caizdir.
  • Maliki mezhebinde ise iki görüş vardır. Birinci görüşe göre İmam Mâlik ölülere Kur’an-ı Kerim okunmadığını okunan Kur’an-ı Kerim’in sevabının ölüye ulaşmadığını söylemektedir. Maliki mezhebinin İmam Kurtubî ve Abdülhak el-İşbîlî gibi sonraki âlimleri özellikle de Endülüs fukahası, ölülere Kur’an okunabileceğini ve sevabının ölülere ulaşacağını söylemişlerdir. (Kurtubî, et-Tezkira, I, 96; Abdülhak, el-Âkıbe, 254)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.