NİYET VE İHLAS

Niyet ve İhlas nedir? Niyet ve İhlas ‘ın hükmü nedir? Niyet ve İhlas ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Farz olmayan amelden gücünüz yettiği kadar yüklenin. Çünkü amelin hayırlısı devamlı olanıdır, az bile olsa.” İbnu Mace Sünen (4240) – Hds 7304)
 • Hazreti Cabir İbnu Abdullah (r.a) anlatıyor: Resûlullah (sav), bir taşın üzerinde namaz kılmakta olan bir adamın yanından geçip Mekke’nin kenarına geldi. Orada bir müddet durdu. Sonra ayrıldı. Adamı aynı vaziyette namaz kılıyor buldu. Bunun üzerine Aleyhissalâtu selâm ayağa kalktı, ellerini birleştirdi, sonra şöyle hitap etti: “Ey insanlar! Mutedil olun!” ve bu sözünü üç kere tekrarlayıp, sonunda: “Siz ibadetten usanmadıkça, Allah da size ihsan etmekten usanmaz!” buyurdular.” İbnu Mace Sünen (4241) – Hds 7305)
 • Hazreti Aişe (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) bana: “Ey Aişe! Ehemmiyetsiz görülen amellere karşı aman dikkatli ol! Çünkü onlar için de Allah (tarafın)dan (vazifelendirilmiş) araştırıcı bir melek vardır.” İbnu Mace Sünen (4243) – Hds 7306)
 • Sevban (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki, Kıyamet günü Tihâme dağları emsalinde bembeyaz (tertemiz) hayırlarla gelirler. Aziz ve celil olan Allah Teâla hazretleri o sevapları saçılmış toz haline getirir (değersiz kılar, kabul etmez).” Sevban dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da, bilmeyerek biz de onlardan olmayalım!” Aleyhissalâtu vesselâm açıkladılar: ”Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece ibadetinden nasiplerini alırlar. Ancak onlar, Allah’ın yasaklarıyla tenhâda baş başa kalınca o yasakları ihlâl ederler, çiğnerler.” İbnu Mace Sünen (4245) – Hds 7307)
 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “İhtiyar kimsenin kalbi iki şeyin sevgisinde daima gençtir: “Hayat sevgisi, çok mal sevgisi.” İbnu Mace Sünen (4233) – Hds 7302)
 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Eğer âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı bir üçüncüsünü isterdi. Onun nefsini ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenlerin tövbesini kabul eder.” İbnu Mace Sünen (4235) – Hds 7303)
 • Ebu Züheyr es-Sakafi  (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) bize, Nebavet veya Benâvet’te -ravi dedi ki: Benâve, Taifte bir yerdir- hitapta bulundu ve dedi ki: “Cennet ehlini cehennem ehlinden tefrik edip bileceğiniz zaman yakındır.” Ashap: “Ne ile bileceğiz ey Allah’ın Resulü?” dediler. Resûlullah (sav) açıkladı:” (Kişiler hakkında yapacağınız iyilikle anma ve kötülükle anma suretiyle, sizler, birbirinize karşı Allah’ın şahitlerisiniz, sizin hayırla yâdettikleriniz cennetliktir, zemmederek, kötüleyerek andıklarınız da cehennemliktir).”  İbnu Mace Sünen (4221) – Hds 7298)
 • Abdullah İbnu Mes’ud (r.a) anlatıyor: “Bir adam, Resûlullah ‘a (sav): “Yaptığım işin iyilik veya kötülük olduğunu nasıl anlayabilirim?” diye sordu. Resulullah (sav) “Komşunun “İyi yaptın!” dediğini işitirsen iyilik yaptın demektir. Eğer “kötülük yaptın!” dediklerini işitirsen, kötülük yaptın demektir” buyurdular.”         İbnu Mace Sünen (4223) – Hds 7299)
 • İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Cennetlik kişi o kimsedir ki, Allah kulağını hakkında halkın hayırlı övgüleriyle doldurmuştur, kendisi de hayırla yâdedildiğini işitir. Cehennemlik olan da, kendi kulakları, halkın hakkındaki kötü anmalarıyla dolan ve bunu bizzat işiten kimsedir.” İbnu Mace Sünen (4224) – Hds 7300)
 • Hazreti Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor. “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Şurası muhakkak ki insanlar Kıyamet günü niyetleri üzere diriltilecekler.”  İbnu Mace Sünen (4229) – Hds 7301)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.” Buhari, Bed’ü’l-Vahy 1, Itk 6, Menakıbu’l-Ensar 45, Nikah 5, Eyman 23, Hiyel 1, Müslim, İmaret 155, (1907), Ebu Davud, Talak 11, (2201), Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 16, (1647), Nesai, Taharet 60, (1, 59, 60)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah bir kavme azap indirdi mi, o azap, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler.” Buhari, Fiten 19, Müslim, Sıfatu’l-Cenne 84, (2879)
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.