NAMAZ İLE İLGİLİ SÖZLER

03.06.2023
919
 • Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. – Taberani
 • Kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur. – Hz Muhammed (s.a.v)
 • Ey kul, etme dünya nazı, kıl namazını. Sonra kılarız diyenin, dün kıldık namazını!
 • Allah (c.c.)’la konuşmak isterseniz namaz kılın. Allah (c.c.) sizinle konuşmasını isterseniz Kur’an-ı Kerim’i okuyun.
 • Eğilerek, yükselmenin adıdır; “Namaz”
 • Namazı aradan çıkarır gibi kılıyoruz, aslında hayatı aradan çıkartıp namazı merkeze almalıyız.
 • Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız!
 • Doğduğunda kulağına okunan ezan, öldüğünde kılınacak namazın içindir. Hayat bu kadar kısadır işte.
 • Secde görmemiş bir alnın, alın yazısı olmak istemem…
 • Kâinat insan için, insan ise namaz için yaratılmıştır.
 • Kişi başım var diye övünmesin. Secdeye varmayan baş baştan sayılmaz. – Necip Fazıl Kısakürek
 • İnsanlar ikiye ayrılır; vaktini beşe ayıranlar, vaktini boşa ayıranlar. – Necip Fazıl Kısakürek
 • Bir namazım, bir duam, bir de eski seccadem. Hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermayem. – Necip Fazıl Kısakürek
 • Ya Allah’a baş eğer, hiç kimseye eğmezsin, ya da herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin! – Necip Fazıl Kısakürek
 • Müslüman namaz kılar, namaz da insanı Müslüman kılar. Şimdi kendimize soralım; namazı kıldık mı yoksa namaza kıydık mı? – Ramazan Kayan
 • Şayet krallar bizim namazdan aldığımız tadı bilselerdi onu kılıçlarla almaya çalışırlardı! – Hasan Basri
 • Acılarını unutmak için namaza duran ashabın; bir yeri acıyınca namazı bırakan takipçileriyiz. – Mehmet Deveci
 • Namaz kıldığında, bir daha namaz kılamayacakmışsın gibi kıl. – Hz. Ubbâde ra
 • Kötülüğün giremediği tek yer, alın ile secde arasıdır. – Muhyiddin Şekûr
 • İbadetlerin en kapsayıcı olanı ve kulu Allah Teâlâ’ya en çok yaklaştıranı namazdır. – İmam Rabbani
 • Namaz kılmak, yalnız Allahu Teâlâ’dan korkan müminlere, kolay gelir.  İmam-ı Rabbani
 • Sevgi (kulluk), düşünce ve manadan ibaret olsaydı, bize oruç ve namaz lüzumlu olmazdı. – Mevlana
 • Verdiğin zekât kesene bekçilik yapar, onu korur. Kıldığın namaz da sana çobanlık eder; seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır. – Mevlana
 • İnsanın namaz kılmayı arzu edişi, oruç tutuşu, hep Hakk’ın kulunu kendine çekişindendir. – Hz. Mevlana
 • Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin. – Hz Muhammed (s.a.v)
 • Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlahi koruma ve teminattan mahrum kalır. – Hz Muhammed (s.a.v)
 • Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar. – Hz Muhammed (s.a.v)
 • Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. – Bakara, 3
 • Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. – Bakara, 43
 • Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. – Bakara, 45
 • Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir. – Maide, 55
 • Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. – Maide, 58
 • Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? – Maide, 91
 • Bir de, bize, “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmekten sakının” diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır. – Enam, 72
 • Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. – Enam, 162
 • Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz. – Araf, 170
 • Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. – Enfal, 3
 • Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti. – Meryem, 31
 • Namazı dosdoğru kılınız. Zira muhakkak namaz, Müminler üzerine vakitlenmiş olarak farz kılındı. – Nisa, 103
 • Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Kasten namaz kılmayanın diğer amellerini Allah-ü tela(c.c.) kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah’ın (c.c.) himayesinden uzak olur.”
 • İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer. – Buhari
 • Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin. – Müslim
 • İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider. – Buhari
 • Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir. – Buhari
 • Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener. Şu halde cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer” – Ebu Davud
 • İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. – Buhari
 • Bizimle onlar (münafıklıklar) arasındaki ayırıcı temel unsur namazdır. Namazı terkeden kimse küfre düşer. – Tirmizî
 • Biriniz cumanın farzını kılınca, ardından dört rekât namaz daha kılsın. – Müslim
 • Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır. – Buhari
 • Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız! – Ebu Davud
 • Geceleyin kalkıp namaz kılan, karısını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah merhamet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah merhamet etsin. – Ebu Davud
 • Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır. – Buhari
 • İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; “Hz. Ali’den (ra) rivayet edilmiştir ki: Gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.”
 • Kim ki sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Allah-u Teâlâ’yı zikrederse, sonra da iki rekât namaz kılarsa, kendisi tam bir hac, tam bir umre sevabı gibi sevap kazanır. Tirmizî
 • Bir adam, Hz. Muhammed’e, Allah katında hangi amellerin daha hayırlı olduğunu sordu. “Vaktinde namaz kılmak” diye cevap verdi. ? Sahih Buhari
 • Günahlar, sizi Allah’tan uzaklaştırır. Salah sizi Allah’a götürür. – Hadis-i Şerif
 • Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her farz namazdan hemen sonra Âyetel-kürsi okursa, onunla cennete girmesi arasında ölümden başka bir şey yoktur. – Hadis-i Şerif
 • Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İnsanlar yatsı ve sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek de olsa (camilere) gelirlerdi.
 • Dua, harika bir alışveriştir. Sen dertlerini Allah’a havale edersin Allah da nimetlerini sana teslim eder.
 • Yatsı namazını kılmadan uyuduğunu ve mezarında uyandığını hayal et!
 • Namazdan Sonra Dua: Ey Allah’ım, sen huzurun kaynağısın ve huzur yalnız senden gelir. Sen mübareksin, ey azamet ve şeref sahibi!
 • Sabır ve namazla yardım dileyin ve şüphesiz bu, (Allah’a) boyun eğip teslim olanlardan başkasına güçtür.
 • Allah’ın dinlemeye vakti var: Senin dua etmeye, Allah’ın huzuruna çıkıp namazını kılmaya vaktin var mı hafız?
 • Teheccüdde (gece namazı) yapılan dua, hedefini kaybetmeyen ok gibidir. – İmam Şafii
 • Secdedeki bir Müslüman, tahttaki herhangi birinden daha güçlüdür.
 • Fecr’in güzelliği; Allah’ın seni, Dünya uyurken kendisine ibadet edenler arasında seçtiğini bilmektir.
 • Onun toprağında yürümeye hakkımız yok. Başımızı secdeye koyacak vaktimiz yoksa!
 • Ey yabancı! Telefonlarımızın bip sesine kulaklarımız ne kadar hassas; Oysaki namazın çağrısına sağır!
 • Namaz; sadece Ramazan’ın bir parçası değil, İslam’ın direğidir.
 • Bütün gün Müslüman olun, günde sadece beş defa değil!
 • Dualar Allah için değildir, kendin içindir. Allah’ın duaya ihtiyacı yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız var!
 • Zor zamanlarınız ile onun çözümü arasındaki en kısa mesafe, dizlerinizle zemin arasındaki mesafedir.
 • Kalbinizi namaza yöneltin, o gün kalbiniz de sizi namaza sevk etsin.
 • Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. – Nesai
 • Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. – Müslim
 • Namaz kılanın rahattır canı, devamlı parlar anın imanı. -Muhammed Altun
 • Namazı dünya için her terk ettiğinizde, sıratın boyu bir dünya kadar uzar. Hz. Ömer
 • Durup düşünmeye değil de namazdan sonra dua etmeye ihtiyacımız var.
 • Namazını ihmal eden, derdine ve sıkıntısına sebep aramasın.
 • Düne tövbe, bugüne secde yarına ise dua.
 • Kılınan namazlar kabirde karşımıza ışık olarak çıkar Allah’ım
 • Ey Fatıma! Sana yemin ederim ki, Peygamber kızı da olsan; Namaz kalmadıkça Cennet’e giremezsin. Hz. Muhammed
 • Sonra dedim ki; Namaz kılmayan yardan kork!  O Allah’ı terk etmiş, seni mi Terk etmeyecek
 • Namaza karşı tembellik, imanın zayıflığındandır. Hz. Ali
 • Kul ile şirk arasında sadece namazın terki vardır. Onur terk etti mi şirke düşmüş demektir.
 • İbadet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu. – Yahya bin Muaz (r.a)
 • Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır. Hz. Ali (r.a)
 • Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl. – Hz. Ubbâde (r.a)
 • Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur. – Ali Tayyar
 • Ben sana emretmişken, seni secde etmekten alıkoyan nedir?
 • Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl. – Hz. Ali (r.a)
 • Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.- Yahya bin Muaz (r.a)
 • Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. – Taberani
 • “Seni Yaratan Rabbine sessizce, “Seni Seviyorum Allah’ım” demenin adıdır SECDE…“
 • “Bilerek kılmadığın namaza kaza deme, unutma; arabanın önüne atlayana da kaza geçirdi değil intihar etti diyorlar…“
 • Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.  İ.Ahmed
 • Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. – Gunye
 • Dünyadaki insanı zaman iğnesiyle her gün beş yerinden ahirete diken bir göksel dikiştir namaz.”
 • Allahü Teâlâ buyuruyor ki, “Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım” [Hâkim]
 • Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü Teâlâ’yı kızgın olarak bulur. – Bezzar
 • En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. – Ebu Davud
 • Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, (yani Ehl-i sünnet olan) ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır. [İ.Nâsiruddin]Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.-  Hz. Ebubekir (r.a)
 • Namaz kılmayanın dini yoktur.- İbni Nasr
 • Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. – Taberani
 • Namaz kılanın imanı tamdır, İslâm için daim cihad yapandır. – Muhammed Altun
 • Namazsızlık, İmansızlığa, oda sürükler. – Ali Tayyar
 • Namaz, İslam dininin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bir râbıtadır. – Rıza Demircan
 • Her vakte bir bahane bulur bi-namâz olan. – Yazıcı Râşid
 • İbadet içinde en büyük namaz…
  • Onunla yapılır Allah’a niyaz
  • Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,
  • Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur. – Ahmet Tevfik  Paksu
 • Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:
  • Günde beş vakite bir saat yeter
  • Yirmi saatten yalnız birini,
  • Hakk’a vermeyene insan denir mi? – Ahmet Tevfik Paksu
 • İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle derdi “Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”
 • Hz. Ebu Fâtıma radıyallahu anh’dan rivayet edilmiştir: Diyor ki; Peygam­ber sallallahu aleyhi vesellem bana, “Ey Ebu Fâtıma! Sen eğer (ahirette) benimle bu­luşmak istiyorsan secdeleri çoğalt (yani bol bol namaz kıl).
 • Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu;  “Allahu Teâlâ’nın bir kula iki rekât namaz kılması için tevfik vermesinden daha üstün bir şey yoktur. Kul namazla meşgul olduğu sürece başı üzerine iyilikler ve hayırlar saçılır.”  (Müsned)
 • Efendimiz s.a.v. den şöyle buyurdular: “Müslüman kul ile kâfirlik ve iman arasında sadece namaz vardır, Müslüman bir kişi namazı terk ettiği zaman kesinlikle Allaha şirk koşmuş olur.”
 • Resûlullah  (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Cennetin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da abdesttir.”
 • Bu bir ayeti Kerime; Meryem suresinde şöyle buyurmuştur: “Sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki, namazı terk ettiler ve şehvetlerine uydular; onlar yakında Gayya’ya gireceklerdir.”
 • Hz. Muhammed  (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Resûlullah (s.a.v) bir gün ashabına: “İlâhî! Aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme.” diye dua ediniz dedi ve sonra: “Şaki ve mahrum kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Sahabeler: “Kimdir ya Resûlullah?” dediler. Efendimiz (s.a.v.): “Namaz kılmayan!” buyurdu.
 • Efendimiz (sav) buyurdu ki: “Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der: Helak oldum. Adem oğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Hâlbuki ben de secde ile emrolunmuştum fakat ben secde etmekten yüz çevirdim. Artık ateş benim içindir.”
 • Hz. Ebu Zerr radıyallahu anh diyor ki: Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi vesellem kış mevsiminde dışarı çıktı. Ağaçlardan yapraklar dökülüyordu. Bir ağacın dalından tutunca ağacın yaprakları daha çok dökülmeye başladı. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, “Ey Ebu Zerr” dedi. Ben, “Buyur ya Resûlullah!” dedim. Hz. Muhammed  sallallahu aleyhi vesellem, “Müslüman bir kul, Allah’ı razı etmek için namaz kılarsa, onun günahları şu yaprakların, bu ağaçtan döküldüğü gibi dökülür.” Müsned’i Ahmed
 • Allah’ı görür gibi namaz kıl… İbadetin yatıp kalkmaktan ibaret olmasın. Kenan Rifaî
 • Namaza dururken: Allahü Ekber… Diyorsunuz. Eğer Hakk’ın her şeyden büyük olduğunu, haliniz ve fiilinizle de bilip ona göre yaşıyorsanız, evvel kendi varlığınızın büyüklüğünden kurtulmanız icab eder. Kenan Rifaî
 • Namazı vaktinde kılacaksınız cemaatle. Ondan sonra çekeceksiniz. Mahmut Efendi
 • Hiç kimse üşenmesin, usanmasın vakit buldukça nafile kılınsın. Mahmut Efendi
 • Namazda, ilk önce Allah’ın divanına durmak esas olduğundan, namaz esasen bir kunuttur. Abdullah Yıldız
 • Namaz, sözlü ve fiili bir tesbihtir. Abdullah Yıldız
 • Namaz; fiili bir dua ve niyaz, eyleme dönüşmüş bir tevhid, Allah’ın huzurunda huşu ve hudu dolu bir boyun eğiş ve Allah’ın düşmanlarına karşı nefret dolu bir kıyam ve başkaldırıdır. Abdullah Yıldız
 • Namaz, Allah adına yapılan bir kıyam, huşu dolu bir rukü, tezellül dolu bir secde… Abdullah Yıldız
 • Namaz, bir ziyafettir! Allahü Teâlâ, müminlere merhamet ederek; Onları namaza davet eder. Ve namaz esnasında, önlerine, ‘Rahmet sofrasını’ yayar! Nimetlerini bol bol dağıtır. Sevdiği kulların, bu nimetlere nâil olmasını diler. Hz. Tirmizi
 • Namaz; camiden çıkınca, Hac; Mekke’den dönünce, Ramazan; oruç bitince başlar. Necip Fazıl Kısakürek
 • Gözüne karşılık dünyayı verseler kabul eder misin, etmezsin… Peki, gözünü verene neden secde etmezsin? Necip Fazıl Kısakürek
 • Biz; Ayakları şişene kadar namaz kılan Peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip Fazıl Kısakürek
 • Ölüden haber gelmiş, diri okur anlamaz… Sorsan herkes müslüman, ne şükür var ne namaz. Necip Fazıl Kısakürek
 • Sen ki, beş vakit namaz kibriyle ferahtasın, Günahın yok sanırken en büyük günahtasın! Necip Fazıl Kısakürek
 • Hiçbir şey namazla bitmez her şey namazla başlar. Necip Fazıl Kısakürek
 • Bu kasvet dünyasında kalmadı özlediğim, namaz vaktinden başka, anını gözlediğim. Necip Fazıl Kısakürek
 • Patışka kefen çürük teneşir işli kazan. Minarede “ölü var!” diye bir acı salâ… Er kişi niyetine saf saf namaz… Ne alâ! Böyledir de ölüme kimse inanmaz hâlâ! Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. Necip Fazıl Kısakürek
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. Hz. Ömer ra.
 • Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım. Hz. Ömer ra.
 • Namaz kılmayan müslüman değildir. Hz. Ömer ra.
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkartır.  Hz. Ömer ra.
 • Hz. Ömer camiye koşan çocuğun kolundan tutarak daha küçüksün bu acelen ne dedi… Çocuk: Dünden daha ufak birisi öldü…  Hz. Ömer ra.
 • Eşiyle namaz kılan erkek, şeytana kılıç çekip kafasını koparan MÜSLÜMAN erkeğidir.  Hz. Ömer ra.
 • Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız! Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu, dünyaya meylettiği zaman helâl, haram gözetiyor mu, ona bakınız.  Hz. Ömer ra.
 • Dileyen oruç tutar, namaz kılar. Ancak emanet duygusu (güvenilirliği) olmayanın dini yoktur!  Hz. Ömer ra.
 • Eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı. Hazreti Ali (radıyallahu anh)
 • Mü’ minin nuru, gece kıyamdadır. Hz. Ali (ra)
 • Şu Rabbine karşı ihmal ettiğin secde var ya, seni başkalarına karşı bin secdeden kurtarır. Muhammed İkbal
 • Namaz, Allah’ın yaratıklarının O’na yaptığı tüm ibadet şekillerinin bir sentezidir. Abdullah Yıldız
 • İslam bu tevhidi ibadet şekillerini namazda birleştirmiştir. Abdullah Yıldız
 • Namaz, tüm mahlukatın ibadet biçimlerini kendisinde toplayan bir hülasadır. Abdullah yıldız
 • Namaz dinin direği, cihat ise zirvesidir. Necmettin Erbakan
 • İnsanlardan kaç ama cemaatle namazı kaçırma. Davud-i Tai Hazretleri
 • Dünya ve ahreti çok seven adam! İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm… Ahmet Tevfik PAKSU
 • Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönüle gayb kapısı açar. İmam-ı Gazali (K.S.)
 • Nerede namaz var, orada imân var. Nerede namaz yok, orada imân ya var, ya yok. Abdülhakim Arvasi
 • Tek vakit namazımı kaçırmaktansa, bin kere ölmeyi tercih ederim. Abdülhakim Arvasi
 • Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın. Abdülhakim Arvasi
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.