LANETLENME VE SÖVME

31.12.2023
109

Lanetlenme ve sövme nedir? Lanetlenme ve sövme ‘nin dindeki hükmü nedir ? Lanetlenme ve sövme ile ilgili Resulullah’ın söylediği hadisler şunlardır;

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’min ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır.”  Tirmizi, Birr 48, (1978)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehit de olamazlar.” Müslim, Birr 85, (2598), Ebu Davud, Edeb 53, (4907)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birbirinize, Allah’ın laneti, Allah’ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.” Ebu Davud, Edeb 53, (4906), Tirmizi, Birr 48. (1977)
 • Resulullah (sav)’e: “Ey Allah’ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denilmişti. Şu cevabı verdi: “Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!” Müslim, Birr 87, (2597)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse, diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine döndürülür.” Buhari, Edeb 44
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sövüşen iki kişinin söylediklerinin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir.” Müslim, Birr 68, (2587), Ebu Davud, Edeb 47, (4894), Tirmizi, Birr 61, (1982)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri şöyle dedi: “Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm.”  Buhari, Edeb 101, Tefsir, Casiye 1, Tevhid 35, Müslim, Elfaz 2, (2246), Muvatta, Kelam 3, (2, 984), Ebu Davud, Edeb 181, (5274)
 • Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resulullah (sav) müdahale buyurdu: “Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner.” Ebu Davud, Edeb 53, (4908), Tirmizi, Birr 48, (1979)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu rüzgar, Allah’ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. Allah’tan rüzgarın hayr getirmesini dileyin, şer getirmesinden Allah’a sığının.” Ebu Davud, Edeb 113, (5097)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülere sövmeyin. Çünkü, onlar sağken hayırdan ve şerden gönderdiklerine kavuştular.” Buhari, Cenaiz 97, Rikak 42, Ebu Davud, Edeb 50, (4899), Nesai, Cenaiz 51, 52, (4, 52, 53)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölüler hakkında kötü konuşmayın, sonra dirileri üzersiniz.” Tirmizi, Birr 51, (1983)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin.”  Ebu Davud, Edeb 50, (4900), Tirmizi, Cenaiz 34, (1019)
 • Resulullah (sav) bir seferdeydi. Ensardan bir kadın devesinin üzerinde giderken yüksek sesle devesine lanet okudu. Bunu işiten Resulullah (sav): “Devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi salıverin, zira artık o lanetlenmiştir” buyurdular. İmran (r.a) der ki: “Sanki ben deveyi insanlar arasında yürürken görür gibiyim, kimse ona dokunmuyordu.” Müslim, Birr 80, (2595), Ebu Davud, Cihad 55, (2561)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Horoza sövmeyin! Zira o, namaz için uyandırıyor.” Ebu Davud, Edeb 115, (5101)
 • Ali İbnu Ebu Talip ’e (r.a) bir adam gelerek: “Resulullah (sav)’ın sana tevdi ettiği sır nedir?” diye sormuştu. Hazreti Ali buna öfkelendi ve: “Resulullah (sav), halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak vermedi. Şu kadar var ki, bana dört kelime söyledi!” dedi. Adam: “Nedir onlar, söyler misin?” deyince, Hazreti Ali: “Allah’tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bid’atçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin!” Müslim, Edahi 43, (1978), Nesai, Dahaya 34, (7, 232)
 • Resulullah (sav) ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, sadakaya (zekata) mani olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı -hastalık sebebiyle olan hariç- hülle yapanı, hülle yaptıranı lanetledi.” Nesai, Zinet 25, (8,147)
 • Annesi Amra Binti Abdurrahman’dan naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) nebbaş (mezar soyan) erkek ve kadınlara lanet etti.” Muvatta, Cenaiz 44, (1, 238)
 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ım, ben senden hulf etmeyeceğin bir ahd talep ediyorum. (Biliyorsun) ben bir beşerim. Hangi mü’mine (hataen) eziyet verir, kırıcı söz sarf eder, lanette bulunur, değnek vurup (canım yakar)sam bu haksızlığı onun hakkında, kıyamet günü bir rahmet, (sevabında) bir artış, sana bir yaklaşma vesilesi kıl.” Buhari, Da’avat 34, Müslim, Birr 90, (2601)
 • Resulullah (sav)’ın yanına iki kişi girdi. Resulullah’a bir şeyler söylediler. Fakat ne söylediklerini bilmiyorum. Söyledikleriyle Resulullah ’ı kızdırmışlardı. Onlara lanet etti, sebbetti (kinci konuştu). Adamlar çıkınca: “Vallahi Ey Allah’ın Resulü! Bunların kazandığı hayrı kim kazanabilir?” dedim. “Bu da ne?” buyurdular. “Onlara lanet ettin, sebbettin” dedim. “Benim Rabbime ne şart koştuğumu bilmiyor musun? Dedim ki: “Allah’ım, ben bir beşerim. [Beşerin razı olduğu gibi razı olur, beşerin kızdığı gibi kızarım.] Öyleyse mü’minlerden hangisine [hak etmediği halde] lanet edersem, sebbedersem bunu onun hakkında [tabur (günahlarından temizlik vesilesi)], (sevabında) bir artış ve ücret kıl” buyurdular. Müslim, Birr 88, (2600)

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.