Kuran-ı Kerim Sure Sıralaması

05.03.2023
515
Sure
No
Sure
İsmi
Nuzül SırasıNazil
Olduğu
Yer
Sure Ayet
Sayısı
1Fâtiha5Mekke7
2Bakara87Medine286
3Âl-i İmrân89Medine200
4Nisâ92Medine176
5Mâide112Medine120
6En’âm55Medine165
7A’râf39Mekke206
8Enfâl88Medine75
9Tevbe113Medine129
10Yunus51Mekke109
11Hûd52Mekke123
12Yusuf53Mekke111
13Ra’d96Mekke43
14İbrahim72Mekke52
15Hicr54Mekke99
16Nahl70Mekke128
17İsrâ50Mekke111
18Kehf69Mekke110
19Meryem44Mekke98
20Tâ-Hâ45Mekke135
21Enbiyâ73Mekke112
22Hac103Medine78
23Mü’minûn74Mekke118
24Nûr102Medine64
25Furkan42Mekke77
26Şuarâ47Mekke227
27Neml48Mekke93
28Kasas49Mekke88
29Ankebût85Mekke69
30Rûm84Mekke60
31Lokman57Mekke34
32Secde75Medine30
33Ahzâb90Medine73
34Sebe58Mekke54
35Fâtır43Mekke45
36Yâsin41Mekke83
37Sâffât56Medine182
38Sâd38Mekke88
39Zümer59Mekke75
40Mü’min60Mekke85
41Fussilet61Mekke54
42Şûrâ62Mekke53
43Zuhruf63Mekke89
44Duhân64Mekke59
45Câsiye65Mekke37
46Ahkaf66Mekke35
47Muhammed95Medine38
48Fetih111Medine29
49Hucurât106Medine18
50Kaf34Mekke45
51Zâriyât67Mekke60
52Tûr76Mekke49
53Necm23Mekke62
54Kamer37Mekke55
55Rahmân97Mekke78
56Vâkıa46Mekke96
57Hadid94Medine29
58Mücâdele105Medine22
59Haşr101Medine24
60Mümtehine91Medine13
61Saf109Medine14
62Cum’a110Medine11
63Münâfikûn104Medine11
64Teğabün108Medine18
65Talâk99Medine12
66Tahrim107Medine12
67Mülk77Mekke30
68Kalem2Mekke52
69Hâkka78Mekke52
70Meâric79Mekke44
71Nuh71Mekke28
72Cin40Mekke28
73Müzzemmil3Mekke20
74Müddessir4Mekke56
75Kıyamet31Mekke40
76İnsan98Mekke31
77Mürselât33Mekke50
78Nebe80Mekke40
79Nâziât81Mekke46
80Abese24Mekke42
81Tekvir7Mekke29
82İnfitâr82Mekke19
83Mutaffifin86Mekke36
84İnşikak83Mekke25
85Bürûc27Mekke22
86Târık36Mekke17
87A’lâ8Mekke19
88Gâşiye68Mekke26
89Fecr10Mekke30
90Beled35Mekke20
91Şems26Mekke15
92Leyl9Mekke21
93Duhâ11Mekke11
94İnşirâh12Mekke8
95Tin28Mekke8
96Alak1Mekke19
97Kadir25Mekke5
98Beyyine100Medine8
99Zilzâl93Medine8
100Âdiyât14Mekke11
101Kâria30Mekke11
102Tekâsür16Mekke8
103Asr13Mekke3
104Hümeze32Mekke9
105Fil19Mekke5
106Kureyş29Mekke4
107Mâûn17Mekke7
108Kevser15Mekke3
109Kâfirûn18Mekke6
110Nasr114Medine3
111Tebbet6Mekke5
112İhlâs22Mekke4
113Felâk20Mekke5
114Nâs21Mekke6
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.