Soru: İntihar edenin ahiretteki durumu nasıldır?

15.02.2023
234

Can, Allah’ın kula verdiği bir emanettir. Bizler bu emanete elimizden geldikçe en iyi şekilde bakmakla mükellefiz. Başkasının canına kıymak kuranı kerimde yasaklanmıştır. Başkasının canına kıymak nasıl günah ise, kişinin kendi canına kıyması da aynı şekilde büyük bir günahtır. İslam dininde intihar etmek büyük günahlardandır. Fakat bu ehli sünnet ve cemaate göre küfre vesile değildir. yani bir kimse kelime-i tevhidi yerine getirip İslam’ın bütün hükümlerini kabul ederse büyük günahlardan birisini veya birkaçını işlese de kafir olmaz. Günahkâr olur.

Hz. Peygamber pek çok hadisinde intihar etmenin ne denli günah olduğunu ve intihar edenin karşılaşacağı cezayı haber vermiştir. O, bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Her kim kendini bir dağdan aşağı atıp intihar ederse, bu kimse cehennem ateşi içinde ebedî olarak kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. Her kim zehir yudumlar da kendisini öldürürse, o kimse de zehri elinde, cehennem ateşi içinde ebedî o zehri içer olacaktır. Her kim de kendisini kesici ve delici bir aletle öldürürse, o da kullandığı aleti kendi karnına vurur ve yarar hâlde ebedî cehennem ateşinde kalacaktır” (Buhârî, Tıp, 56). Hadiste, intihar eden kimsenin ahirette göreceği şiddetli ve kalıcı azabın kendi fiilinin sonucu olduğu etkileyici bir dille anlatılmaktadır.  

Cenaze namazı konusunda ise Hanefi mezhebi intihar eden kişinin cenaze namazı kılınmaz demiştir. Ancak bu görüşteki amaç insanları intihardan vazgeçirmektir. Nitekim âlimler, “Her ‘lâ ilahe illallah’ diyenin cenaze namazını kılınız.” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, XII, 447) hadisinin genel anlamından hareketle, kelime-i şehadet getiren herkesin cenaze namazının kılınacağını söylemişlerdir (İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 508; Nevevî, el-Mecmû’, V, 211; İbn Rüşd, Bidâye, I, 239). Bu hadisi şeriften de anlayacağımız üzere, kim Kelime-i şehadet getirmişse diğer Müslümanlar gibi onların da cenaze namazı kılınması daha uygundur. Bir Müslümanın intihar etmek veya başka bir günahı işlemekle kafir olmayacağından cehennemde sonsuza dek kalmayacaktır. Allah böyle müminleri isterse cezalandırır sonra cennetine koyar isterse affeder doğrudan cennetine koyabilir. Bu konu yüce Allah’ın takdirine kalmıştır.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.