İLİM İLE İLGİLİ SÖZLER

24.07.2023
2.594
 • Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. (Hz. Muhammed)
 • İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. (Hz. Muhammed)
 • İlim öğrenmek erkek-kadın tüm Müslümanlara farzdır. (Hz. Muhammed)
 • Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.(Hz. Muhammed)
 • İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. (Hz. Muhammed)
 • Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.(Hz. Muhammed)
 • İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz. (Hz. Muhammed)
 • Ne âlimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.(Hz. Muhammed)
 • İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü serveti sen korursun, hâlbuki ilim seni korur.(Hz. Ali)
 • İlim bahçesi, cennet bahçesidir. (Hz. Ali)
 • Eğer ilim ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.(Hz. Ali)
 • Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur. (Hz. Ali)
 • İlmin sonu, cehlin itirafıdır. (Hz. Ali)
 • İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir.(Hz. Ali)
 • Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin.(Hz. Ömer)
 • İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır.(Hz. Ali)
 • Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem. (Hz. Ali)
 • İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder.(Hz. Ali)
 • İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.( İmam-ı Şafi)
 • İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.(Yunus Emre)
 • İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır. (İmam-ı Şafii)
 • İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.(İmam-ı Malik)
 • İlim ürkek bir kuştur, bağlamazsan kaçar. (İmam Şarani)
 • Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.(Mevlana)
 • İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır. (Şems-i Tırmizi)
 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.(Hacı Bektaş-i Veli)
 • Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir? Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir. (Elmalılı M. Hamdi Yazır)
 • İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)
 • İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür. (A. Einstein )
 • İlim, üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat. (Hacı Veyiszade)
 • İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.(Yahya Bin Muaz)
 • İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir. (Zübeyr Bin Ebubekir)
 • İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir.(A.F.Y)
 • İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır. (H. Ziya Ülken)
 • İlim ile ileriye, din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir.( Peyami Safa)
 • İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır.(İ. Hakkı Bıçakçızade)
 • İlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir. (Cüneyd-i Bağdadi)
 • Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir.(A.F.Y)
 • İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır. (İbn-i Mesud)
 • İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. (Şeyh Sadi)
 • Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir.(Edmont Goblot)
 • İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir.(Şeyh Sadi)
 • İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim, geçmeyen para gibidir.(Cenap Şahabettin)
 • İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur.(Yahya Bin Muaz)
 • İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristoteles)
 • İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır.(Agah İzzet Yaygaç)
 • İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. (Laurence Sterne)
 • İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf)
 • Bilmek bir ilmektir; ilim kazak örmektir. Sen şişleri eline almazsan o sadece tüketmektir.(M. İskender )
 • İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için sık sık ortaya çıkarma. (Chesterfield)
 • İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristoteles)
 • Bilmek bir ilmektir; ilim kazak örmektir. Sen şişleri eline almazsan o sadece tüketmektir. (M. İskender)
 • İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra mı hafaza etmek, en sonra da yaymaktır. (Abdullah Bin Mübarek)
 • Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi. (H. Ali Yücel)
 • İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf)
 • İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır. (Agah İzzet Yaygaç)
 • İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır. (Hz. Muhammed)
 • İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. (Şeyh Sadi)
 • İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. (Laurence Sterne)
 • Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder. (M. Rasim Mutlu)
 • İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim, geçmeyen para gibidir. (Cenap Şahabettin)
 • İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur. (Yahya Bin Muaz)
 • Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu. (Hz. Ali)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.