HAFSA BİNTİ ÖMER

  • Hz. Ömer’in kızı.
  • Müminlerin annesi.
  • Sadâkat sahibi hanımefendi.

Hafsa Binti Ömer (R. anha) Hayatı

Hafsa Binti Ömer (R. anha), 605 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Annesi Zeynep binti Mâz’ûn el-Cumahiyye babası ikinci halife Hz. Ömer’dir. İlk evliliğini Müslümanların ilklerinden olan Huneys b. Huzâfe ile yapmıştır. Eşi vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz (sav) Hafsa validemize talip olmuş. Hafsa validemiz Efendimiz (sav) ile evlenmiştir. Annemiz ibadet etmeyi çok sever bu nedenle hem çok oruç tutar hem de çok namaz kılardı. Kendisi Efendimizin (sav) diğer hanımları gibi yoksulluk çekmiştir. Durumu böyle olmasına rağmen hiçbir zaman halinden şikâyet etmemiş her daim şükür içerisinde olmuştur. Peygamber Efendimize (sav) çok düşkündü. Kendi nefsine tercih etmiştir Efendimizi (sav). Toplam 60 hadis rivayet etmiştir. Hicretin 45. senesinde Hz. Muaviye’nin halifeliği döneminde altmış yaşında iken vefat etmiştir. Cenaze namazını Medine’nin valisi Mervan İbni Hakem kıldırmıştır.

Doğumu

605 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiği yıllarda Peygamberlik gelmeden beş sene önceydi. Annesi Zeynep binti Mâz’ûn el-Cumahiyye’dir. Babası ikinci halife Hz. Ömer efendimizdir.  Abdullah b. Ömer’in kardeşidir ve kendisinden altı yaş küçüktür. Dayıları Osman b. Maz’ûn ile Kudâme b. Maz’ûn dur.

Hafsa Validemizin İlk Evliliği

Hafsa validemiz ilk evliliğini Müslümanların ilklerinden olan Abdullah b. Huzâfe’nin kardeşi Huneys b. Huzâfe ile yapmıştır. Onun bu evliliği Huneys Habeşistan’a hicret ettikten sonra Mekke’ye dönüşünde olmuştur. Annemiz eşi ile birlikte Medine’ye hicret etmiştir. Eşi Huneys Bedir Savaşı’ndan sonra yolda hastalanmış ve Medine’de vefat etmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav) ile Evliliği

 Hz. Ömer efendimiz kızının Hz. Osman ile evlenmesini istemiştir. Hz. Osman Efendimizin evlilik düşünmediğini dile getirmiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer efendimiz Hz. Ebubekir’e kızı ile evlenmesi talebini iletmiş. Ancak Hz. Ebubekir Efendimizin (sav) Hafsa annemize talip olacağını bildiğinden bu teklife karşı sessiz olmayı tercih etmiş. Hz. Ömer efendimiz bu duruma alınmış ve bunu Peygamber Efendimize (sav) açmak için yola çıkmıştır. Efendimiz ‘de (sav) yakında Hafsa’nın Osman’dan, Osman’ın da Hafsa’dan daha hayırlı biriyle evleneceğini söylemiştir. Efendimiz (sav) 400 dirhem mehir karşılığında Hafsa annemiz ile evlenmiştir. Hz. Osman efendimizde Peygamberimizin (sav) kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir.

Hafsa Validemizin İbadete Düşkünlüğü

Hafsa validemiz ibadete düşkün bir hanımefendi idi. Hem çok namaz kılar hem de çokça nafile oruç tutardı. Hafsa annemiz ’de tıpkı Efendimiz ’in (sav) diğer hanımları gibi yoksulluk çekmiştir. Yatak olarak bir şiltesi vardı onu kullanırdı daima. Yaz olunca bu şilteyi altına serer kış vakti gelince de şiltenin bir tarafını altına serer diğer tarafı ile de üzerini örterdi.

Durumu böyle olmasına rağmen hiçbir zaman halinden şikayet etmemiş her daim şükür içerisinde olmuştur. Hafsa validemiz Peygamber Efendimize (sav) her daim sadakat ve muhabbetle bağlıydı. Kendisine bir şey ikram edilse onu yemez Efendimize (sav) ikram ederdi. Efendimizi (sav) her daim kendi nefsine tercih etmiştir. Bir keresinde kendisine bal ikram edilmiş kendisine hediye edilen bu baldan Efendimiz (sav) odasına uğrayınca şerbet yapar ikram ederdi.

Peygamber Efendimiz (sav) vefat ettikten sonra da önemli hizmetler yapmıştır. Hz. Ebubekir döneminde Mushaf haline getirilen Kur’an-ı Kerimi halifeliğinden sonraki zamanlarda Hz. Ömer de kalmıştır. Hz. Ömer efendimiz vefat etmeden önce kızı Hafsa validemize bırakmıştır. Kendisi en güzel şekilde Kur’an-ı Kerimi muhafaza etmiştir. Hz. Osman dönemine gelindiğinde ise bu nüshadan çoğaltılmıştır.

Hafsa Validemizin Rivayet Ettiği Hadisler

Hafsa annemiz 60’a yakın hadis rivayet etmiştir. Bunlardan bir tanesi de şudur:

“Resûlullah yatağına girdiğinde sağ elini başının altına koyar şöyle dua ederdi: ‘Ya Rabbi! Kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru.’ Bunu üç defa tekrar ederdi.”

Rivayet ettiği bir başka hadiste şudur: “Müezzin sabah ezanını okuyup susunca, Hz. Peygamber (sav) namaza çıkmadan iki rekât hafif namaz kılardı”

Hafsa Validemizin Vefatı

Hicretin 45. senesinde Hz. Muaviye’nin halifelik yılında vefat etmiştir. Vefat ettiğinde yaşı altmış idi. Hafsa validemizin cenaze namazını Medine’nin valisi Mervan İbni Hakem kıldırmıştır. Müminlerin annelerinin yanına defnedilmiştir.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.