Etiket: tamamı inen ilk sure

İlk, evvel ve başlangıç demektir. Ümmü'l-Kitab, es-Seb'ul-Mesânî (tekrarlanan yedi ayet), el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifâ, eş-Şükr, es-Salât gibi adları da vardır. Mekki suredir...
16.11.2022
153