Etiket: nas suresi özellikleri

Nas kelimesi "insanlar" demektir. Medine döneminde nazil olmuştur. Surede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Kuran-ı Kerimin 114. suresidir.  Sure 6 ayettir.
02.03.2023
879