Etiket: İbni Sinanın sözleri

Tıp, insan vücudunun, hangi araçlarla iyileştiğine ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır. İbni Sina Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden...
13.07.2023
471