HAZRETİ ÖMER ’İN SÖZLERİ

13.05.2023
1.041
 • Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.
 •  Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz.
 • Dünyaya az meylet ki, hür yaşayasın.
 • Yalnızlık, cahil insanlarda oturmaktan daha iyidir.
 • Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.
 • Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.
 • Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.
 • Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.
 • İşlerinde de Allah’tan korkanlarla istişare et.
 • Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar. 
 • Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile ondan ayrılma.
 • Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır.
 • İbadet anında tevazu içinde ol.
 • Adalet mülkün temelidir. ( Hazreti Ömer )
 • Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.
 • Allah seni birinin sevgisiyle rızıklandırdığı zaman gücün yettiğince o sevgiye sıkıca tutun.
 • Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin.
 • Bir kimsenin kıldığı namaza ve tuttuğu oruca bakmayanız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde riayet ediyor mu, helal haram gözetiyor mu, insanlara merhametli davranıyor mu ona bakın.
 • İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.
 • Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.
 • İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
 • Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyettir.
 • Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.
 • Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.
 • Mescitte oturan kimse, Allahu Teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir.
 • Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.
 • Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksat, kendini beğenmemektir. Şükürden maksat, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.
 • “En zor ibadet, gönül kazanmaktır. En büyük günah kalp kırmaktır.”
 • Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.
 • “İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.”
 • “Güvenilmeyen arkadaşından sakın.” ( Hazreti Ömer )
 • “Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.” Hz. Ömer
 • “Ölçünüz daima Allah rızası olsun.” Hz. Ömer
 • “Mal cimride, silah korkakta, fikir zayıfta olursa işler bozulur.”
 • Kendi nefsinde görmediğin bir ayıbı, başkasında görmen en büyük ayıptır.
 • İnandığınızı gibi yaşamıyorsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
 • Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.
 • Kişiliğini makamdan alanlar; makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.
 • İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.
 • Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım.
 • Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.
 • Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.
 • Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir.
 • Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.
 • Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur.
 • Günah işlemekten vaz geçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.
 • Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.
 • Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.
 • En akıllı kimse, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir.
 • Kabirlerde huşu içinde ol. ( Hazreti Ömer )
 • Layık olmayan kimseye dil dökme. Kendini boş yere rezil edersin.
 • Dua, sema ile arz arasında durur. Rasulullah’a salavat getirilmedikçe Allah’a yükselmez.
 • Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.
 • Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!
 • Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.
 • İnsanlarla güzel dostluk kurmak aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak ilmin yarısı, iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.
 • Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, o’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.
 • Günahtan korun. Şükür nimeti artırır. Düşmanından uzak dur. Kabirlerde huşu içinde ol. İbadet anında tevazu içinde.
 • İyiliğin şerefi çabuk yapılmasındandır. ( Hazreti Ömer )
 • Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur. 
 • Yalan yemin etmeyi önemsiz görme; Allah seni helak eder. 
 • Kötülüklerini öğrenmemek için kötülerle arkadaşlık etme.
 • Senin kurtuluşunu istemeyenden bir ihtiyacını talep etme.
 • Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.
 • Mescidde oturan kimse, Allahu Teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir.
 • Her gün, falanca öldü denilir. Bir gün gelecek, Ömer öldü, denilecek. 
 • Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur. 
 • Olmayan şeyler hakkında soru sorma. Çünkü boş şeyle meşgul olmuş olursun.
 • Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir.
 • Sana kötülük yapanlardan uzak dur. 
 • Az bulsan da salih kimseleri dost edin. 
 • Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil! 
 • “Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın!” (Tirmizî, Vitr 21/487) 
 •  “En sevdiğim kişi, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.” (Suyûtî, Târîhu’lHulefâ, s. 130) 
 • Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. 
 • Allahu Teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. 
 • Kendileriyle yaşayacağın doğru arkadaşlar edin. Çünkü onlar rahatlıkta ziynet, sıkıntılı anında hazırlıktır.
 •  İnsanlar seni kendinle ilgilenmekten alıkoymasın. Çünkü durumundan onlar değil sonunda sen olacaksın.
 • Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.
 • Adalet olmadıkça; yönetimin faydası olmaz. Edep olmadıkça; asaletin faydası olmaz. Cömertlik olmadıkça; zenginliğin faydası olmaz. Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz. Kanaat olmadıkça; fakirliğin faydası olmaz. Alçak gönüllü olmadıkça; yükselmenin faydası olmaz. Allah’ın başarıya ulaştırması olmadıkça; çalışmanın faydası olmaz.
 • “Cehennemi çok zikredip hatırlayın! Zira onun harareti pek şiddetli, derinliği çok fazla ve kamçıları da demirdendir.” (Tirmizî, Cehennem 2/2575)
 • “Ben müslüman olduğum zamandan beri ayakta abdest bozmadım!” (Tirmizi, Tahâret, 8/12. Krş. İbn Mâce, Taharet, 14)
 • “Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakınız, (temiz giyininiz). Herkes giyimine önem versin!” (Muvatta’, Libas, 3)
 • Gündüzleri boş geçirme. Çünkü işlediğin amellerin kaydediliyor. Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap. Çünkü işlediğin amellerin kaydediliyor. Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap. Çünkü yapılmış olan bir günah için hemen iyilik yapmaktan daha iyi bir şey görmüyorum.
 • “Dikkat edin! Sizden sonra bazı insanlar çıkacak ve recmi, deccâli, şefaati, kabir azabını ve bazı insanların Cehennem ’de yanıp kömür hâline geldikten sonra oradan çıkarılmasını yalanlayacaklar.” (Ahmed, I, 23; Abdü’rRazzâk, Musannef, VII, 330; Ebu Ya’lâ, Müsned, I, 136)
 • “Allah’ın malı (Beytülmâl) karşısında kendimi yetimin velisi gibi kabul ettim. İhtiyacım yoksa ondan hiçbir şey almadım, ihtiyacım olduğunda ondan kifayet miktarı yedim, elime imkân geçince de aldığım şeyi geri ödedim.” (İbni Sad, Tabakât, III, 276)
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.